Uusi sovellus: Työmaan perehdytys

Vakioi perehdytyskäytännöt ja säästä merkittävästi perehdyttäjän aikaa. Uudella perehdytyssovelluksella luot helposti vaikka työmaakohtaiset lomakkeet, joiden avulla perehdytettävät voivat käydä asiat läpi myös omatoimisesti.

Olemme julkaisseet Adminettiin pääurakoitsijoille suunnatut työkalut, joiden avulla hoidat rakennustyömaiden perehdyttämisen vakioiduilla käytännöillä ja varmistat, että jokainen työmaalle saapuva työntekijä saa riittävän perehdytyksen. Uusi perehdytyssovellus on sulava osa Adminetin rakennustyömaiden sovelluskokonaisuutta, mikä mahdollistaa merkittävää työajansäästöä perehdyttäjälle, kun päällekkäisiä rutiineja esimerkiksi rakennustyömaiden tiedonantovelvollisuuteen liittyen saadaan minimoitua.

Säästä perehdyttäjän aikaa työmaakohtaisilla lomakkeilla

Perehdytyssovelluksessa voit luoda yrityskohtaisia lomakemalleja, mutta suosittelemme luomaan yleisistä malleista kopioimalla ja muokkaamalla työmaakohtaiset perehdytyslomakkeet. Tällöin perehdytykseen saadaan nimenomaan kyseiseen työmaahan liittyvät tarkat ohjeet. Mukaan on helppo linkittää esimerkiksi virtuaalinen työmaakierros sekä nettisivuja, joilta löytyy tarvittavia tietoja ja ohjeita. Lisäksi lomakkeelle voidaan lisätä työntekijöiden osaamiset ja pätevyydet.

Kun kohdekohtaiselle perehdytyslomakkeelle koostetaan kaikki perehdytyksessä tarvittava tieto ja samaan aikaan pyydetään työntekijää täyttämään häneltä vaadittavat tiedot, saadaan yhdellä kertaa talteen kaikki asiat, jotka pitäisi muuten käydä joka kerta erikseen läpi. Tämä helpottaa merkittävästi perehdyttäjän työmäärää erityisesti tilanteissa, joissa työmaalle saapuu isompi määrä perehdytettäviä epäsäännöllisinä aikoina.

Työntekijä voi käydä perehdytysaineiston läpi myös itsenäisesti, jolloin perehdyttäjän vastuulle jää ennen työmaan aloitusta varmistaa käytettävän perehdytyslomakkeen sisältö sekä avata työntekijöille perehdytys ja kuitata suoritetut perehdytykset valmiiksi. Perehdytysten tilannetta työnjohto pääsee seuraamaan keskitetysti omasta näkymästään.

Perehdytys itsenäisesti jo ennen työmaalle saapumista

Varsinainen perehdytys voidaan suorittaa myös perehdyttäjän laitteelta tai kuittaamalla aiemmin tehty perehdytys toteutetuksi, jolloin siitä jää merkintä Adminettiin. Paras tapa on kuitenkin luoda perehdytettävälle omat käyttäjätunnukset, jolloin hän pääsee suorittamaan perehdytyksen itsenäisesti mobiilissa jo ennen työmaalle saapumistaan.

Kun perehdytys toteutetaan luomalla käyttäjälle omat tunnukset, perehdytyksen aloittaminen luo ja lähettää perehdytettävän työntekijän sähköpostiin käyttäjätunnuksen, salasanan ja kirjautumislinkin Adminetin mobiiliin. Tämän jälkeen perehdytettävä voi itsenäisesti käydä läpi perehdytysaineiston sekä lisätä pyydetyt tiedot esimerkiksi pätevyyksistä vaikka kuvamuodossa, jolloin ne jäävät talteen perehdytyslomakkeelle.

Aineiston läpikäytyään työntekijä kuittaa perehdytyksen osaltaan valmiiksi, minkä jälkeen perehdyttäjä tarkistaa ja kuittaa, että lomakkeella on vaaditut tiedot. Perehdyttäjän kuittauksen jälkeen Adminet arkistoi perehdytykseen liittyvät asiakirjat talteen.

Perehdytyksen yhteydessä työntekijälle luotuja käyttäjätunnuksia voi hyödyntää myös työmaan kulunvalvonnassa, sillä osana perehdytysprosessia luoduilla tunnuksilla onnistuu jatkossa myös työmaan sisään- ja uloskirjaukset. Tunnukset ovat voimassa niin kauan, kuin henkilöllä on voimassa oleva kulkulupa työmaalle.

Käytännön vinkkejä perehdyttämiseen:

  • Luo työmaakohtaiset lomakkeet, joissa käsitellään sekä kaikki työntekijälle perehdytettävät asiat, että pyydetään työntekijältä kaikki tarvittavat tiedot esimerkiksi pätevyyksistä.
  • Säästä perehdyttäjän aikaa varmistamalla, että perehdytys kattaa kaikki tarvittavat asiat. Hyvä keino perehdyttäjän työmäärän helpottamiseen on esimerkiksi lisätä lomakkeelle videolinkki virtuaaliseen työmaakierrokseen.
  • Suosi työntekijäkohtaisia tunnuksia, jolloin perehdytettävä työntekijä voi käydä perehdytysaineiston läpi itsenäisesti.
  • Pyydä työntekijää käymään perehdytys läpi jo ennakkoon, jolloin säästät kaikkien aikaa työmaalla.
  • Hyödynnä perehdytyksen yhteydessä työntekijälle luotuja käyttäjätunnuksia myöhemmin myös työmaan kulunvalvonnassa.