Käyttäjävinkki: Tapahtumasiirrot

Tapahtumasiirroilla korjaat takautuvasti kirjanpitoon virheellisesti kohdistettuja työ-, tarvike- ja muita kustannuksia kohteelta tai työtilaukselta toiselle.

Adminetin työ- ja tarvikesiirrot ovat sisäisen laskennan tapahtumia, mutta tilitapahtumasiirtojen avulla voit tehdä korjauksia myös kustannuslajien välillä, jolloin vaikutus ulottuu ulkoiseen kirjanpitoon.

Tarvikesiirrot

Toiminnolla siirrät kirjattuja tarviketapahtumia kohteelta tai työtilaukselta toiselle. Työmaan päättyessä sinne viedyt, mutta käyttämättä jääneet tarvikkeet voidaan varastopalautuksen sijasta siirtää suoraan toiselle työmaalle tai virheellisesti väärään paikkaan kirjatut tarvikkeet sinne, mihin ne olisi alun perin pitänyt kirjata.

Työsiirrot

Työsiirroilla siirrät kirjanpitoon kirjatut palkka- ja fullcosttapahtumat sekä maksettujen kustannusten korvaukset kohteelta tai työtilaukselta toiselle. Käytännössä voit siis korjata takautuvasti väärin kohdistettuja tapahtumia. Työsiirto on aina sisäisen laskennan tapahtuma, joten sillä ei ole vaikutusta ulkoiseen kirjanpitoon tai palkanlaskentaan.

Tilitapahtumasiirrot

Kirjanpitoon kirjattuja, väärin kohdistettujen tilitapahtumien kustannuksia voit siirtää kohteelta ja työtilaukselta toiselle tilitapahtumasiirroilla. Soveltuvin osin myös tapahtumien siirto kustannuslajilta toiselle on mahdollista, esimerkiksi alihankinnaksi kirjattu kulu voidaan siirtää muihin kuluihin.

Jos siirto tehdään kustannuslajilta toiselle, siirtolähete on ulkoisen kirjanpidon tosite ja kirjaukset tehdään valituille ulkoisen kirjanpidon tileille. Tällöin siirtolähete toimii kirjanpidon korjaustositteen vaihtoehtona. Jos siirto tehdään saman kustannuslajin sisällä, siirtolähete vaikuttaa vain sisäiseen laskentaan, jolloin kirjaukset tehdään sisäisille tileille.

Tapahtumasiirrot - Adminet - LVIS-Maailma

Kaikki tapahtumasiirrot teet samalla periaatteella: Paina Uusi siirtolähete, valitse kohde ja sieltä siirrettävät tapahtumat. Siirrä valitut tapahtumat toiselle kohteelle tai työtilaukselle. Kun merkitset siirron valmiiksi selausnäkymässä, Adminet muodostaa tapahtumasta siirtolähetteen, tekee kirjanpidon kirjaukset ja arkistoi tapahtuman.