Litteraseurannalla tarkkuutta projektinhallintaan

Adminetissä kohteen kustannusseuranta onnistuu myös kirjanpitotasoisella litteraseurannalla, jonka avulla projektien toteumaa voidaan seurata tarkasti ja reaaliajassa.

Litteraraportti on helppo työkalu seurantaan

Adminetissä litteraseurantaa voidaan hyödyntää valituilla urakoilla ja laskutöillä. Kaikkia työmaita ei siis tarvitse seurata litteratasolla. Litteraraportilla näkyy kohteen tavoitearvio, toteutuneet kustannukset ja laskutus samalla kertaa.

Lukujen muodostumista pääsee halutessaan tarkastelemaan vaikka tosite- tai tuotekooditasolla porautumalla tietoihin syvemmälle ja syvemmälle, eli saat halutessasi näkyville vaikka alkuperäisen ostolaskun. Samasta raportointinäkymästä voi myös tehdä korjauksia tavoitearvioon, luoda uusia tapahtumia, korjata vanhoja ja tarvittaessa siirtää tapahtumia litteralta toiselle.

Työnjohto pystyy hallitsemaan käynnissä olevan työmaan tapahtumat ja seurannan yhdestä näkymästä. Käytössä on siis yksi näppärä työkalu, jolla ylläpidät tavoitearvion, siirrät tapahtumia sekä seuraat työmaan tietoja reaaliajassa.

Litteraraportointi - Adminet -rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä

Luotettavaa tietoa vaivattomasti

Samoin kuin muissakin Adminetin toiminnoissa, myös litteraseuranta perustuu yrityksen todellisiin tapahtumiin. Projektinhallinnan tiedot ovat siis koko ajan reaaliaikaiset ja yhteneväiset kirjanpidon tietojen kanssa ilman tiedonsiirtoa paikasta toiseen.

Adminet kokoaa automaattisesti kaikki projektin tapahtumat, olipa kyse sitten työstä, tarvikkeista, alihankinnasta tai muista kustannuksista.

Kaikki projektinhallinnan tiedot käsitellään yhden järjestelmän sisällä ilman käsin tehtäviä kirjauksia tai tiedonsiirtoa esim. projektinhallinnan ja kirjanpidon välillä. Tämä tarkoittaa, että aikaa ei tuhlaannu seurantatietojen koostamiseen ja manuaalisten kirjausten virheiltä vältytään.

Litteraerittelyn mukaisia tietoja voidaan tarkastella eri näkökulmista myös Adminetin muilla raporteilla kulloisenkin tarpeen mukaan, esimerkiksi kohteittain, asiakkaittain tai toimipisteittäin.

Näin sinä hyödyt Adminetin litteraseurannasta:

1. Kaikki oleellinen yhdessä näkymässä

Näet toteutuneen laskutuksen ja kustannukset sekä vertailun tavoitearvioon samalla kertaa. Tarvittaessa pääset tekemään litterakohtaisia ennusteita, porautumaan lukuihin vaikka tositetasolle ja siirtämään kustannuksia litteralta toiselle.

2. Kaikki tieto samassa järjestelmässä

Kokonaisjärjestelmän ansiosta et joudu hakemaan tietoja eri lähteistä ja tekemään tiedonsiirtoja paikasta toiseen, joten vältyt virheiltä ja säästät aikaa.

3. Seuranta perustuu faktoihin

Projektinseuranta ja kirjanpito vastaavat toisiaan. Adminet tuo litteraseurannan tiedot ajantasaisesti yrityksen todellisista tapahtumista eli seuranta perustuu koko ajan kirjanpitotasoiseen tietoon.

4. Mukautuu tarpeesi mukaan

Voit valita, mille litteroille kirjaukset tehdään. Esimerkiksi pienissä projekteissa voi olla kätevämpää tehdä kirjaukset ja seuranta vain päälitteratasolla tai jättää kokonaan käyttämättä litteroita.