Pääkirjoitus: Kannattaako?

Rakennusalan kannattavuus on kuralla. LVI-alan keskimääräinen nettotulos on 3,3 % ja talonrakennusalalla 2,9 % ennen satunnaiseriä ja veroja. Silti jotkut pärjäävät tässäkin tilanteessa hyvin.

Kauppalehden toimialakatsauksen mukaan LVI-alalla keskimääräinen nettotulos oli 3,3 %. Rakennusteollisuus RT puolestaan julkaisi tutkittua tietoa talonrakennusalan kannattavuudesta: Keskimääräinen voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 2,9 %. Siis ennen satunnaiseriä ja veroja!

No voitto on voittoa, vai onko?

Kuinka moni pusertaa tuloksen voitolle viilaamalla varaston arvoa, pelaamalla valmiusasteilla ja KETarvoilla? Kikkailu siirtää vain totuutta, seuraavina vuosina on vielä kestettävä edellisvuosien ”tulossuunnittelu”.

Entä voiko tällaisella tulostasolla elää?

Jos tulos on saavutettu ilman suurempaa ”tulossuunnittelua”, jos aiemmat vuodet ovat olleet lihavia, rahoitustulos on asiallinen, jos… ja jos. Jos tulos pysyy tuolla tasolla useamman vuoden, rahaa ei jää kehittämiseen ja yrityksen myyntiarvo romahtaa. Eikä yrittäjällekään jää asiallista korvausta.

Jotkut pärjäävät tässäkin tilanteessa hyvin.

Mistä on kyse? Yritystoiminnassa on aina kyse kilpailusta. Kilpailussa pärjäävät ne, joilla on merkittävää kilpailuetua muihin nähden. Kilpailuetua voidaan saavuttaa monella alueella ja monella tavalla. Aina kuitenkin tarvitaan osaamista ja päättäväisyyttä.

Kilpailuetua pitää kehittää systemaattisesti. Monet erikoistuvat ja keskittyvät tiettyyn markkinaan, toiset ovat taitavia käyttämään pääomia, jotkut toimivat myyntiorganisaatioiden tapaan, joillakin on konsepti, jolla valitut kohteet tehdään muita tehokkaammin.

Menestyjät ovat tarkkoja ja johdonmukaisia.

He eivät ole ”joka asiassa” kärkeä, mutta heikkoudet minimoidaan. Ympäristöä seurataan ja muutoksiin reagoidaan. Tulosta tehdään ammattimaisin ottein.

Jotkut rakennusalan menestyjät keskittyvät projektinjohtourakointiin tai vain toimivat lähes samalla tavalla. He saattavat jättää itselleen omaan ydinosaamiseensa liittyviä alueita, joissa he käyttävät omaa väkeä ja omaa hankintaa.

Talotekniikka-alalla puolestaan jotkut menestyjät keskittyvät ostoetuihin, toiset käyttävät alihankkijoita ja minimoivat omat riskinsä. Oli valinta mikä hyvänsä, on menestystä pystyttävä mittamaan ja osaamista kehittämään valitun toimintamallin mukaisesti.

Jokainen menestyjä panostaa projektien seuraamiseen ja ohjaamiseen.

Välineet ovat varsin kirjavia: taloushallintojärjestelmiä, tilitoimistoratkaisuja, Exceleitä, erillisohjelmia, omia ohjelman pätkiä jne. Seurannasta ei pidä tinkiä, vaan sen on tuettava menestyjän valittuja toimintamalleja sekä annettava tarkkaa ja ajantasaista tietoa. Tässä kohtaa usein panostetaankin lisäkerroksia vanhan päälle, kun tehokkaampi malli olisi toteuttaa yksi järjestelmäkerros kunnolla ja oikein. Adminetin avulla vältät usean järjestelmän viidakon – ei Exceleitä, ei tiedonsiirtoja.

Sisäinen tehokkuus paranee, tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Adminet antaa työvälineitä kehittämiseen myös menestyjille.

Ilkka Uusi-Maahi
toimialajohtaja