STARK ja Admicom yhteistyöhön rakennusalan uudistamiseksi

Admicom ja Suomen suurin rakennustarvikeketju STARK ovat aloittaneet rakennusalan toimintatapoja edistävän yhteistyön, joka tuo ajantasaisen tuotetiedon ensimmäistä kertaa helposti kaikkien rakennusyritysten saataville.

Adminet-käyttäjä voi hyödyntää tarjouslaskennassa ja hankinnassa STARKin koko ajantasaista tuotevalikoimaa suoraan omassa järjestelmässään.

STARK ja Admicom ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tiimoilta koko STARKin tuotevalikoima ajantasaisine tuote- ja hintatietoineen tuodaan syksyn aikana Adminettiin. Kipinä yhteistyöhön syttyi yhteisten asiakkaiden tarpeesta helpommalle tuotetietojen käsittelylle omassa järjestelmässään.

– Ihan ensimmäiset kontaktit meidän suuntaan tulivat Adminettiä käyttäviltä asiakkailtamme ja yhtäkkiä kyselijöitä olikin enemmän ja enemmän. Tapasimme Admicomin edustajat ja aika nopeasti löysimme yhteisen kielen, sillä me molemmat olemme tiiviisti mukana rakennusurakoitsijan arjessa tarjoten omia palveluitamme yhteiselle asiakkaalle. Nykymaailmassa kaikki verkottuu keskenään, ja siitä löysimme mahdollisuuden auttaa yhdessä rakennusliikkeen päivittäistä arkea esimerkiksi ostolaskuissa, ostotilauksissa ja tarjouslaskennassa, muun muassa asiakaskokemukseen liittyvistä kehittämistoimista vastaava STARKin kehitysjohtaja Lasse Kalmi kertoo yhteistyön taustoista.

Yhteistyö on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti ja ensimmäinen askel on ollut sähköiseen tiedonsiirtoon liittyvien asioiden selvittely, jotta tuote- ja hintatiedot saadaan vaivattomasti asiakkaan ulottuville.

– Yhteistyö on ollut hyvin intensiivistä. Me molemmat näemme suuren potentiaalin ja hyödyn yhteisessä tekemisessä. Sitä kautta kummallakin on aito kiinnostus asioiden eteenpäin viemiseen, toteaa kehityspäällikkö Panu Saikkonen, joka on STARKilla mukana muun muassa erilaisissa asiakashallintajärjestelmiin liittyvissä projekteissa.

Panu Saikkonen STARK - Admicom asiakaslehti

Sujuvuutta ostoihin ja tarkkuutta tarjouslaskentaan

Yhteiselle asiakkaalle STARKin ja Admicomin yhteistyö näkyy helpotuksena moniin arjen askareisiin Adminettiä käytettäessä. Muun muassa tarjouslaskentaan ja ostotoimintaan saadaan sujuvuutta ja tarkkuutta.

– Keskeinen asia, jota asiakkaatkin ovat usein toivoneet, on tarjouslaskentaan liittyvä tuotetietojen käsittely. Nyt asiakkaat pystyvät saamaan omasta järjestelmästään tuotetiedot paljon täydellisemmin, eikä heidän tarvitse erikseen perustaa tuotteita. He saavat valmiit tuotetiedot, joilla voi tehdä tarkasti ennakkolaskentaa ja tarjouksia. Asiakas saa kattavamman tuotevalikoiman omaan järjestelmään, mikä parantaa mahdollisuuksia käyttää laajemmin uusia ja korvaavia tuotteita, Saikkonen kertoo.

Toinen merkittävä muutos on, että yhteistyön myötä asiakas voi tilata STARKin tuotteet suoraan Adminetistä. Ostolaskun saapuessa Adminet kohdistaa laskusanoman automaattisesti tehtyyn tilaukseen.

– Tämä antaa pienille rakennusliikkeille uskomattoman hyppäyksen siinä, että voi Adminetin sisällä hyödyntää meidän ajantasaista tuotetietokantaa ja sitä vasten tehdä asiakkaille tarjouksia, tilata tavaraa sähköisesti milloin vain ja sähköinen laskukin integroituu saapuessaan tehtyyn ostotilaukseen. Pidemmällä aikajänteellä sähköiset prosessit tehostavat myös meidän toimintaamme ja sitä kautta tehostuminen tulee asiakkaankin hyödyksi, Kalmi arvioi yhteistyön vaikutuksia.

Lasse Kalmi STARK - Admicom asiakaslehti

Uudenlaiset ratkaisut tehostavat hankintaa

Sähköiset toimintatavat yleistyvät rakennusalan yrityksissä hitaasti mutta varmasti. Nykyisellään digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä on suuria eroja yritysten välillä.

– Sähköinen tilaaminen ja prosessien sähköistäminen rakennusalalla Suomessa on vielä alkutekijöissä, mutta se on selkeästi kasvava juttu. Alan sähköistämistä kehittäviä projekteja eri rakentamisen vaiheisiin, suunnitteluun, toteutukseen ja tuotetietojen säilyttämiseen on paljon meneillään koko ajan. Maailma digitalisoituu ja totta kai me seuraamme näitä asioita ja olemme siinä kehityksessä mukana, Kalmi toteaa.

Hankintamaailmaan sähköisten työkalujen yleistyminen tuo paljon sujuvuutta. STARK elää ajan hermolla sähköisten toimintatapojen hyödyntämisessä myös omassa toiminnassaan, sillä asiakkaille luvatut tavoitettavuus-, saatavuus- ja toimitustakuu edellyttävät yritykseltä nykyaikaisia toimintatapoja.

– Asiakkaan kannalta sähköisten toimintatapojen kehittyminen rakennustarvikepuolella parantaa hankintojen suunniteltavuutta, tehostaa hankintaa ja mahdollistaa niiden logistisen optimoinnin. Meidän asiakaslupauksemme on jo viety monikanavaiseen ja sähköiseen maailmaan. Meillä on tavoitettavuustakuu eli olemme tavoitettavissa 24/7, nyt myös Adminetin kautta. Lisäksi meillä on saatavuustakuu rakentamisen perustarvikkeille sekä toimitustakuu asiakkaan valitsemalla tavalla jopa alle neljässä tunnissa. Tämä on sitä maailmaa, jota digitalisaation ja verkkokaupan kehittymisen myötä paljon näkee, Kalmi kertoo.

Yhteistyötä rakennusalan kehittämiseksi

Rakennusalan sähköisten toimintatapojen kehittämisessä eri tahojen yhteistyö nousee suureen arvoon, sillä yksittäisillä osaratkaisuilla ei aidosti palvella asiakkaan toimintaa.

– Eri toimijoiden yhteistyö on äärettömän tärkeää. Esimerkiksi yksi keskeinen este digitalisaatiossa rakentamisen alalla on se, että on puuttunut yhteiset tuotekoodit. Tämä ei ole pelkästään Suomen asia, vaan ihan globaali ongelma, Saikkonen kertoo.

– Tässä kohtaa Starkin ja Admicomin yhteistyö tuo ensimmäistä kertaa pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden saataville tällaisia sähköisiä, yli yritysrajojen meneviä palveluita, Kalmi jatkaa.

Vaikka rakentaminen pysyy rakentamisena myös sähköisessä maailmassa, voidaan kehittyvillä ratkaisuilla tehostaa rakennusyritysten prosesseja.

– Onhan se hyvin todennäköistä, että digitalisoituminen yleisesti muuttaa rakenteita. Rakentamisessa tärkein toiminta pysyy rakentamisena ja fyysinen lopputulos on rakennus. Sen sijaan siinä ympärillä oleviin asioihin digitalisaatiolla on varmasti iso merkitys, kun pystytään helpottamaan rakentamista sekä parantamaan nopeutta ja laatua. Seuraamme mielenkiinnolla, miten rakennusalan sähköistyminen kehittyy, Kalmi toteaa.

STARK logo

 

 

  • Suomen suurin rakennustarvikeketju
  • Osa maailmanlaajuista Wolseley-konsernia
  • Työllistää Suomessa 1200 henkilöä
  • Palvelee 25 paikkakunnalla ympäri Suomen