Pääkirjoitus: Keep it simple – maalaisjärjellä kasvatat yritystäsi järkevästi

Rakennusala kasvaa vahvasti. Tasan eivät kuitenkaan jakaannu onnen lahjat, sillä alueelliset ja rakentamissektorien väliset erot ovat isoja. Kasvussa suurimmaksi pullonkaulaksi näyttää muodostuvan osaavan henkilökunnan saanti.

Pulaa on ennen kaikkea mestareista, mutta ei suorittavan tason väkeäkään tunnu olevan tarpeeksi. Osaavasta henkilökunnasta näyttääkin muodostuvan suurin kasvun este.

Kun määrää ei voi kasvattaa, kannattaa panostaa prosessien kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen. Työmaan pullonkauloja voi toki yrittää vapauttaa palkkaamalla projektisihteerejä auttamaan mestareita rutiineissa ja paperisodassa, mutta töiden siirtäminen henkilöltä toiselle ei kasvata yrityksen kilpailukykyä. Sen sijaan täytyy tehostaa nykyisiä prosesseja ja sitä kautta jopa poistaa työvaiheita, jolloin myös yrityksen kilpailuetu kasvaa selvästi.

Prosessien kehittämiseen löytyy paljon erilaisia ismejä ja monimutkaisia muotimetodeja. Kun tuloksia on saatava nopeasti, kannattaa käyttää yksinkertaisia keinoja.

Keep it simple! Maalaisjärjelläkin saa paljon aikaiseksi. Miettikää, mikä tai mitkä ovat yrityksenne ydinprosesseja. Siis niitä prosesseja, jotka tuottavat yritykselle rahaa. Miettikää prosessi loppuun saakka. Jos kehitätte prosessia vain työmaan näkökulmasta, saattaa toimiston ja johdon työmäärä lisääntyä.

Miettikää prosessin sisäiset vaiheet ja nimetkää ne. Kirjatkaa vaikkapa ranskalaisin viivoin, mitä kaikkia tehtäviä vaiheeseen kuuluu. Kun olette kuvanneet prosessin, etsikää aikaa vievimmät tehtävät ja niiden kautta työläimmät vaiheet. Seuraavaksi tulee harkita, löytyisikö avuksi työtä tehostavia työvälineitä.

Etsikää ne tehtävät, jotka edellyttävät usean työntekijän päällekkäistä työtä: esimerkiksi työntekijä täyttää tuntikortin, työnjohtaja jakaa päivittäiset tunnit kohteille (=työmaa) ja vielä litteroi tunnit erikseen. Työ tehdään joko käsin sottaamalla paperiseen tuntilappuun tai esim. Excel-taulukkoon. Toimisto tallentaa tunnit järjestelmään tai varsin usein useampaan järjestelmään. Tilitoimisto laskee palkat ja toimittaa maksutiedot takaisin toimistoon. Toimisto sitten tallentaa tiedot pankkiohjelmaan ja johto antaa maksuluvan.

Monimutkaista? Mutta todella monelle tavallista arkea.

Jos haluat tehostaa toimintaasi, hanki tarkoitukseen kehitetyt työvälineet. Harva enää käyttää työmaallakaan käsisahaa. Miksi sitten mestareiden, toimiston ja johdon pitäisi tinkiä tehosta käyttämällä vanhoja ”käsityökaluja”. Työvälineet kohdalleen ja nykyinen työvoima saa enemmän aikaiseksi.

Ilkka Uusi-Maahi
toimialajohtaja