Rakennustyö Salminen Oy tekee kustannustehokasta ja hallittua kasvua

Vauhdikkaassa kasvussa oleva Rakennustyö Salminen Oy haluaa viedä toimintaansa eteenpäin tehokkaasti ja hallitusti. Kasvun tukena toimii Adminet, joka on tuonut tehoa arkirutiinien pyörittämiseen ja mahdollistanut hallinnon pitämisen kevyenä toiminnan kasvusta huolimatta.

Kuopiosta käsin toimiva Rakennustyö Salminen Oy on toimitila- ja liikerakentamisen erityisosaaja, jonka toimintaa pyörittävät veljekset Osmo ja Pekka Salminen.

– Meidän erityisvahvuus on liike- ja toimitilapuolella esimerkiksi liiketilojen, hotellien, ravintoloiden ja teollisuuden tilojen toteuttamisessa. Meillä on ollut myös muutama alueellisesti merkittävä isompi julkinen korjausrakentamisen hanke. Toteutimme Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystyksen peruskorjauksen ja siinä rinnalla toisen hankkeen, joiden kokonaisarvo oli kymmenen miljoonan euron luokkaa. Tämän jatkoksi saimme Iisalmen sairaalan peruskorjaushankkeen, joka on melkein samaa kokoluokkaa, Pekka Salminen kertoo yrityksen toiminnasta.

Vuosien kuluessa ja asiakasmäärien kasvaessa Rakennustyö Salminen Oy on saavuttanut vahvan aseman päätoimialueellaan Pohjois-Savossa ja vähitellen toiminta on laajentunut myös muille alueille.

– Pyrimme tietoisesti rakentamaan ensin vahvan aseman lähiympäristössä ja edelleen on tarkoitus pysyä vahvana paikallisena toimijana. Viimeisten vuosien aikana on kuitenkin tullut useampiakin asiakkuuksia, jotka ovat mahdollistaneet projektien toteuttamisen isommalla alueella. Nyt olemme hakemassa jalansijaa Etelä-Suomeen ja kasvattamassa alihankintaverkostoa siellä. Kun pystymme palvelemaan nykyasiakkaita vähän isommalla alueella, meidän ei myöskään tarvitse taistella ihan jokaisesta urakasta Kuopion alueella.

Viime vuosina kasvaneen maantieteellisen alueen lisäksi toiminta on laajentunut muutenkin, kun yrityksessä aloitettiin pitkän harkinnan jälkeen omaperusteinen asuntotuotanto vuonna 2015. Nyt siitä ollaan kasvattamassa urakoinnin lisäksi toista tukijalkaa yrityksen toiminnalle.

– Olemme tehneet urakointipuolta pitkään ja menestyksekkäästi. Se on mennyt koko ajan oikeaan suuntaan ja on ollut ihan riittävästi tekemistä, että ollaan saatu kehitettyä firmaa ja mentyä eteenpäin. Omaperusteinen asuntotuotanto on kuitenkin ollut koko ajan mielessä. Tilaisuutta, aikaa ja energiaa siihen ei meinannut löytyä, ennen kuin saimme kontaktit oikeisiin ihmisiin ja onnistuneiden rekrytointien kautta homman pystyyn.

Ensimmäinen omaperusteinen kerrostalokohde valmistui kesäkuussa 2017 ja tällä hetkellä toteutuksen alla on kaksi uutta kohdetta. Uusi aluevaltaus on onnistuttu toteuttamaan siten, ettei se ole häirinnyt vahvaa urakointipuolen toimintaa.

– Asuntotuotantoa varten rakennettiin kokonaan uusi organisaatio ja palkattiin uudet henkilöt, jotta urakoinnista ei tarvinnut siirtää sinne resursseja ja energiaa. Olemme päässeet asuntotuotannossa jo mukavaan vauhtiin. Uusia tontteja etsitään jatkuvasti ja pyrimme saamaan jatkuvuutta myös asuntotuotannon puolelle. Se on tässä muutaman vuoden aikana oikeastaan jo kasvanut yrityksen toiseksi tukijalaksi, joten kannatti odottaa oikeaa tilaisuutta pidempään, kuin ehkä alun perin oli suunniteltu.

Rakennustyö Salminen Oy - Arialaakso - Admicom asiakaslehti

Kesäkuussa Kuopioon valmistunut Arialaakso oli Rakennustyö Salmisen ensimmäinen omaperusteinen kerrostalokohde. Nyt rakenteilla on ensi vuonna valmistuva Asemavahti Siilinjärvelle.

Hallittua kasvua vuosi vuodelta

Salmisen veljesten suonissa virtaa rakentajan veri, sillä heidän isänsä oli pitkän linjan rakennusmestari ja sieltä on ammennettu myös poikien oppi ja intohimo alaa kohtaan. Alun perin Rakennustyö Salmisen toiminta käynnistyi vuonna 2004, kun Osmo perusti kahden miehen rakennusliikkeen. Pekka ehti suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon ja tuli mukaan vuonna 2009, kun kasvanut yritystoiminta vaati lisäkäsiä pyöriäkseen.

– Silloin alkoi olla jo toistakymmentä työntekijää ja tarvetta apuun hallinnon puolelle. Olin aluksi yhden kesän Osmolla töissä ja syksyllä todettiin, että tässä olisi täysi työpaikka myös velipojalle. Sitten tehtiin osakekauppaa ja vuodesta 2009 lähtien ollaan kahdestaan pyöritetty yrityksen toimintaa. Toki nykyään myös muita vastuunkantajia on enemmänkin, ei tämä kahden miehen firma ole ollut enää pitkään aikaan.

Rakennustyö Salminen Oy on kasvattanut toimintaansa tasaisesti vuosi vuodelta ilman suurempia markkinointiponnistuksia, sillä laadukkaan ja tehokkaan työn myötä maine on kiirinyt asiakkaiden keskuudessa.

– Koko firman historian aikana kasvu on tullut puhtaasti referenssi referenssiltä – jokainen asiakkuus ja projekti pyritään aina hoitamaan niin hyvin kuin suinkin pystytään ja osataan. Tontilta ei poistuta ennen kuin asiakas on tyytyväinen ja homma on hoidettu loppuun asti. Se on ruokkinut itse itseään.

Kasvun on mahdollistanut järkevä tekeminen. Vaikka vauhti on välillä ollut kovaakin, kasvu on pidetty aina hallittuna, eikä isoja rahoituksellisia riskejä ole jouduttu ottamaan.

– Vaikka joka vuosi on tehty aiempaa isompia projekteja, yksittäiset loikat ovat olleet kuitenkin hallittuja. Se on mahdollistanut kasvun, kun on pystytty tekemään työt hyvin ja saatu pidettyä asiakkaat tyytyväisenä. Rakennustyö Salminen Oy on tehnyt vuosittain koko ajan tasaista kasvua ja tänä vuonna pääsemme noin 20 miljoonan liikevaihtoon keskimäärin 75 henkilön voimin.

Rakennustyö Salminen Oy - Admicom asiakaslehti

”Tuotannon puolella esimerkiksi litteroinnit, työmaapäiväkirjat ja työturvallisuusmittaukset ovat tärkeitä päivittäisessä työssä.”

Kevyttä toimintojen hallintaa

Kun Rakennustyö Salmisen toiminta reilu kymmenen vuotta sitten käynnistyi, lähdettiin liikkeelle nollasta ja asiat hoidettiin perinteisin menetelmin käsipelillä. Volyymin kasvaessa yrityksessä on jouduttu vuosien varrella miettimään useammankin kerran, kuinka eri toimintoja on järkevää hallita.

– Olemme koko ajan pyrkineet pitämään organisaation kevyenä ja joustavana. Sitten vaan on mietitty kulloiseenkin vaiheeseen paras tapa toimia, sekä tehdä hallinnon ja taloushallinnon asioita fiksummin, jotta ei kasvateta turhaan firman kiinteitä kustannuksia. Yrityksen kasvaessa on matkan varrella jo muutaman kerran vaihdettu sekä tilitoimistoa että järjestelmiä, koska hallintoa emme halua kasvattaa.

Samasta tarpeesta lähdettiin jälleen selvittämään ohjelmistovaihtoehtoja kolmisen vuotta sitten, kun tultiin tilanteeseen, ettei Pekan aika enää meinannut riittää hallinnon pyörittämiseen.

– Silloin piti ruveta miettimään, olisiko tähän taas kerran fiksumpaa tapaa toimia. Tuolloin meillä oli tilitoimistokumppani, jonka kanssa asioita hoidettiin useammalla ohjelmalla ja tehtiin sellaista ihan turhaa käsipelillä tehtävää rutiinityötä monissa asioissa liittyen palkkoihin, laskutukseen, verottajailmoituksiin ja moneen muuhun arkirutiiniin.

Kun eri toimittajien ratkaisuja vertailtiin, Adminet oli mukana yhtenä vaihtoehtona ja lopulta todettiin, että se oli paras tarjolla olevista ratkaisuista ja oikea valinta kasvavan yrityksen tarpeisiin.

Adminetistä saimme yksinkertaisesti käyttöön tehokkaammat työkalut, emmekä tarvinneet enää useampia erillisiä ohjelmistoja ja kumppaneita asioiden hoitamiseen. Siinä oli kaikki meille tärkeät toiminnot, joilla pystyisimme hoitamaan asiat yhdellä ohjelmalla ja yhden kumppanin kanssa sekä pitämään asiat yksinkertaisena ilman kalliita investointeja.

Adminet otettiin Rakennustyö Salmisella käyttöön helmikuussa 2015 ja perusrutiinit saatiin pyörimään sujuvasti.

– Meillä oli käyttöönoton aikaan muutama isompi urakka kesken ja niiden tuloutukset luonnollisesti hieman vaikuttivat alkukuvioihin, mutta ihan se perusrutiini palkkojen, tuntikirjausten, laskujen käsittelyn ja raportoinnin osalta lähti pyörimään hyvinkin joustavasti. Jos nyt pitäisi katsoa peiliin, niin ehkä käyttöönottovaiheessa ei ymmärtänyt panostaa riittävästi työnjohtajien kouluttamiseen. Muille voisi sanoa vinkkinä, että kannattaa käyttää henkilökunnan perehdyttämiseen riittävästi aikaa. Kun työnjohdon saa koulutettua järjestelmän käyttöön ja tekemään asioita kerralla oikein, se sujuvoittaa huomattavasti toimintaa tulevaisuudessa.

Rakennustyö Salminen Oy - Pekka Salminen - Admicom rakentamisen asiakaslehti

Tehokkuutta arkirutiineihin

Pekan mielestä suurin Adminetin käyttöönoton myötä tapahtunut muutos on kaikkien toimintojen keskittäminen yhteen järjestelmään sekä tietojen käsittely sähköisessä muodossa kertakirjauksella.

– Verrattuna edelliseen tapaan toimia, Adminetin myötä yhdistyi monta asiaa yhteen järjestelmään. Se jo itsessään sujuvoittaa asioita. Esimerkiksi työntekijöiden sähköinen tuntikirjaus sekä lomien ja poissaolojen käsittely eivät vaadi tietojen syöttämistä kahteen kertaan, vaan kaikki menee kerralla työntekijältä palkanlaskentaan saakka yhdellä kirjauksella. Adminetin myötä pudotettiin monta paperilla tehtävää rutiiniasiaa pois ja päästiin eroon kuittishowsta. Se vei arkirutiineja sekä työmaalla että toimistossa aika paljon eteenpäin.

Yksittäisistä ominaisuuksista Pekka nostaa esille erityisesti seurantaan liittyvät työkalut sekä monet työmaan arkea helpottavat toiminnot.

– Moni sovellus Adminetissä helpottaa työskentelyä. Taloushallinnon näkökulmasta data-analysaattori on pätevä työkalu, jolla saadaan helposti ja nopeasti tietoa yrityksen tilanteesta. Tuotannon puolella taas esimerkiksi litteroinnit, työmaapäiväkirjat ja työturvallisuusmittaukset ovat tärkeitä päivittäisessä työssä. Luonnollisesti myös kulunvalvonta ja verottajan kanssa kommunikointi hoituu nyt tässä samalla, kun aikaisemmin siihen vaadittiin erilliset systeemit.

Mitään yksittäistä sovellusta tärkeämpää on kuitenkin ollut kokonaisuus, jolla toiminnot on saatu pidettyä yksinkertaisena ja tehokkaana.

– Me pyrimme tekemään asioita mahdollisimman kustannustehokkaasti ja yksinkertaisesti. Se on ollut Adminetin ehdoton valtti, että tehokkuus perusarkirutiinien pyörittämisessä on kasvanut merkittävästi.

Yhdessä eteenpäin

Kun Rakennustyö Salmisella otettiin Adminet käyttöön, ohjelmasta löytyi kaikki yrityksen tarvitsemat perusominaisuudet. Matkan varrella Pekka on kuitenkin ollut aloitteellinen Adminetin kehittämisessä ja antanut kehittämistoiveita aina törmätessään asioihin, jotka voisivat edistää omaa työskentelyä. Moni toiveista on myös toteutunut.

– Siitä täytyy nostaa Admicomille hattua, että kehitys ja palautteen vastaanotto on ollut nopeaa ja kaipaamamme toiminnot ovat tulleet nopeasti kuntoon. Toivomiani ominaisuuksia on näiden muutaman vuoden aikana toteutettu kiitettävästi. Kehitys on myös jatkunut tasaiseen tahtiin ja järjestelmään on tullut koko ajan uusia ominaisuuksia. Yksi Adminetin ehdottomia hyviä puolia on, ettei se missään vaiheessa ole jämähtänyt paikoilleen, vaan jatkuvan kehityksen pystyy huomaamaan.

Yhteisten vajaan kolmen vuoden aikana Rakennustyö Salmisen toiminta on kasvanut merkittävästi ja edelleen mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Pekan mielestä Adminet on tukenut kasvua ja auttanut pitämään organisaation kevyenä.

– Olemme olleet tyytyväisiä siihen, mitä Adminet on tarjonnut meille ja kuinka se on tukenut meidän kasvua. Vaikka yrityksen volyymi on jopa kolminkertaistunut lähtötilanteesta, pystyn edelleen pääosin itse pyörittämään talouden ja hallinnon. Se on järjestelmän ehdottomia etuja, että kasvusta huolimatta arjen pyörittäminen ei ole vaatinut tuekseen isompaa henkilöstöresurssia, vaan pystytään samalla porukalla hoitamaan paljon isompivolyyminen yritys.

Kasvavassa yrityksessä tulee säännöllisesti vastaan uusia tarpeita myös toimintojen hallintaan ja toiveissa on, että myös tuleviin tarpeisiin löydetään ratkaisut yhdessä.

– Kun organisaatio kasvaa ja kehittyy, tulee koko ajan myös uusia tarpeita. Adminet on pysynyt kehityksessä mukana ja pystynyt vastaamaan kasvaviin tarpeisiimme. Tähän mennessä moni asia on mennyt ajoituksellisesti niin, että kun on itse alkanut kaivata jotain ominaisuutta, se on tullut sopivasti käyttöön. Jollain tavalla ajoitus on ollut meillä aika hyvä ja ollaan menty samaa tahtia Adminetin kanssa eteenpäin. Niin kauan kuin meidän yrityksessä pystytään pitämään tällaista vauhtia yllä, toivomme tietenkin, että järjestelmä pysyy siinä kyydissä mukana.