Esittelyssä Tocoman-ohjelmistot rakentamisen ammattilaisille

Rakennusprojektien ja -prosessien hallinnointiin suunniteltuun ohjelmistokokonaisuuteen kuuluvat mm. pitkälle kehitetyt määrämittauksen, kustannuslaskennan ja tuotannonsuunnittelun ohjelmistot.

Tytäryhtiömme Tocoman Oy on kehittänyt ohjelmistoja suomalaiseen rakentamiseen jo yli 30 vuoden ajan. Tocomanin ohjelmistot palvelevat pieniä, keskisuuria ja suuria asiakkaita talon-, korjaus-, erikois- ja infrarakentamisessa sekä pienurakoinnissa. Ohjelmistoja voi hankkia yksitellen tai laajempina kokonaisuuksina.

Saataville on tulossa myös uudet selainkäyttöiset sovellukset, jotka ovat parhaillaan koekäyttövaiheessa.

Kustannuslaskennan kokonaisuus

Tocoman Kustannuslaskenta on rakentamiseen kehitetty laskentaohjelmisto, jolla teet monipuoliset kustannusarviot haluamallasi tarkkuustasolla (rakenne, suorite, panos, panoslaji, urakka) ja haet laskentaan helposti tietoa Tocoman Kustannustiedosta tai omista viitekohteistasi.

Määrämittauksen voit toteuttaa joko PDF-kuvista, tietomallista BIM3-ohjelmalla tai käyttämällä ulkopuolista määräluetteloa. Rakenteiden ja suoritteiden määrät voit kirjata laskelmaan sijainneittain, esimerkiksi kerroksittain tai lohkoittain.

Kustannuslaskennasta saat käyttöösi monipuoliset raportit käyttäjäkohtaisine asetuksineen, ja sen tuottamaa tietoa voit hyödyntää myös aikataulutuksessa, kustannusseurannassa ja työmaalla.
Parhaillaan Kustannuslaskennasta on kehitteillä selainpohjainen versio, joka tulee tarjoamaan asiakkaille käyttöpaikasta ja tietokoneesta riippumattoman käytön, hinnastojen ja ohjelmiston automaattiset päivitykset sekä parannuksia ohjelmiston käytettävyyteen.

Kustannustieto

Tocoman Kustannustiedolla laskentaprosessi automatisoituu ja nopeutuu. Saat käyttöösi yli 2500 rakennusosan, 3000 suoritteen ja 3000 panoksen valmiit kirjastot, jotka kattavat sekä uudis- että korjausrakentamisen. Kaikki tieto on avointa panostasolle asti ja vapaasti muokattavissa.

Digitointi

Määrien mittaaminen PDF-kuvasta toteutetaan hankkeen laskennan yhteydessä – ei siis erillisenä työvaiheena. Kun digitointi ja laskenta tehdään samassa kokonaisuudessa, käytetään niissä yhteisiä perusrekistereitä. Virheiden määrä minimoituu eikä tarvita erillistä tiedostojen siirtoa. Myös digitoinnista on tulossa uusi selainpohjainen sovellus.

BIM3

BIM3 integroi tietomallin määrätiedon Kustannuslaskentaan ja saat tiedot kustannusarvioon sijainneittain. Kustannuksia voi tarkastella myös tietomallissa. Tietomallin päivittyessä uudemmaksi, voi kustannuslaskelmassa hyödyntää edellisen mallin kohdistussääntöjä. Pystyt myös päivittämään mallia omilla tiedoillasi. Pohjatyön voit tehdä BIM3:n, Kustannuslaskennan ja Aikataulun avulla ja esittää suunnitelman BIM3:ssa, jossa näkyy tietomalli, määrä ja sijainnit, kustannukset sekä aikataulu.

Tuotannonsuunnittelu

Tocoman Tuotannonsuunnittelu on älykäs kytkentä kustannuslaskennan ja tuotannon välille. Sillä suunnittelet toteutuksen tarkemmin ja muodostat alustavan aikataulun, litterakohtaisen tavoitearvion sekä luot hankintatehtävät.

Aikataulu

Tocoman Aikataululla luot aikatauluja projektien eri vaiheisiin sekä eri tarkoituksiin aina suunnitteluaikataulusta projektin yleisaikatauluun ja työvaihekohtaisiin aikatauluihin. Ohjelmalla hallitaan työmaan ajankäyttöä, jotta työvaiheiden välinen hukka-aika jäisi mahdollisimman pieneksi.

Projektit voit yhdistää jopa kymmeniä kohteita kattavaksi moniprojektiksi, jolloin esimerkiksi projektipäällikkö voi hallita ja seurata kaikkia projekteja yhdestä ja samasta aikataulusta.

[Avaa kuva isompana tästä.]