Nyt on pakko panostaa kilpailukykyyn

Kukaan ei voi olla jokaisella rakentamisen saralla paras. Mutta oikeilla valinnoilla, oikein käytetyillä työvälineillä ja päättäväisellä toiminnalla yritystä voi kehittää nopeastikin.

Yrityksen toiminnassa on aina kyse kilpailusta markkinoilla. Ei ole yhtä hokkuspokkustemppua, jolla kilpailukykyä parannetaan. Eikä kukaan voi olla jokaisella rakentamisen saralla paras. Mutta oikeilla valinnoilla, oikein käytetyillä työvälineillä ja päättäväisellä toiminnalla yritystä voi kehittää nopeastikin.

Tässä lehdessä on kaksi hienoa asiakastarinaa, joista voi löytää useita hyviä käytännön vinkkejä ja myös asiantuntijamme Tero Tykkyläinen nostaa esille monta keskeistä osa-aluetta.

Alusta alkaen Admicomin yksi keskeinen tavoite on ollut tarjota asiakkailleen sellaiset työvälineet, joilla he voivat tehostaa omaa kilpailukykyään.

Välillä olemme lähinnä kehittäneet ohjelmistoa, mutta olemme aina palanneet tuohon keskeiseen toimintaperiaatteeseemme: haluamme olla mukana kehittämässä asiakkaidemme kilpailukykyä.

Maaliskuussa 2020 ostimme Tocoman Oy:n osaksi konserniamme.

Otimme ison harppauksen oman ja etenkin asiakkaidemme kehittymisen kannalta, sillä vaikka kuinka hyvin työmaata ohjataan ja seurataan, menestyminen alkaa kustannuslaskennasta ja tarjousten hinnoittelusta.

Pieleen laskettua ja tarjottua työmaata on hankala pelastaa rakentamisen aikana.

Koska kukaan ei voi olla vahva jokaisessa kohdetyypissä, olisi löydettävä ja tunnistettava omat vahvuudet: millä rakentamisen sektorilla olemme tehokkaampia kuin kilpailijat, missä laatumme on vakuuttanut tilaajat, missä osaamisemme on vahvinta jne. Kehittäkää vahvuuksianne ja minimoikaa heikkouksianne valituilla sektoreilla. Ja laittakaa panokset vahvuuksiinne liittyviin tarjouksiin.

Tocomanin kustannuslaskennan ja tuotannonsuunnittelun välineet ovat kuin tehtyjä menestyjille. Voit itse laskea määrät, hyödyntää tietomalleja, käyttää ulkopuolisia määräluetteloita tai hyödyntää vaikka kaikkia kolmea samanaikaisesti.

Totuus on kuitenkin se, että määrien laskenta on ensimmäinen askel onnistumiseen.

Kustannuslaskennassa voit hyödyntää Tocoman Kustannustietoa ja liittää siihen oman yrityksesi teho- ja menekkitiedot. Myös toteutuksen suunnittelu alkaa kustannuslaskennasta: hyvin lasketun työmaan tuotannon suunnittelu ja aikataulutus on helppoa. Silti nuo vaiheet on tunnistettava erityisen tärkeiksi menestyksekkään rakentamisen kannalta.

Ja sitten olemme tarkkana ja noudatamme suunnitelmaa. Seuraamme aikatauluja, toteutuneita ja sitoutuneita kustannuksia, vertaamme niitä tavoitearvioon ja ennustamme muutokset säntillisesti.

Rakennusalalla yrityksen voitto tehdään työmailla.

Siksi me Admicomilla ja Tocomanilla olemme panostaneet ja panostamme jatkossakin työmaiden hallintaan.

Ilkka Uusi-Maahi
toimialajohtaja