Tavoitearviot kätevästi Tocomanista Adminettiin

Tocoman Oy liittyi maaliskuussa osaksi Admicom-konsernia. Ensimmäiset askeleet kohti sujuvaa yhteiskäyttöä on jo otettu ja Tocoman Tuotannonsuunnittelussa tuotettu tavoitearvio voidaan nyt sisäänlukea Adminettiin.

Tavoitearviot saumattomasti taloudelliseen ohjaukseen Adminettiin

Kohteiden tavoitearviot voidaan nyt lukea Adminettiin sähköisesti Tocomanin kustannuslaskentajärjestelmästä. Tocoman Tuotannonsuunnittelun kautta saat kätevästi siirrettyä tiedot tavoitteina kohteen litteroille. Saat myös helposti muokattavan pohjan Tocoman Aikataulun suunnittelun pohjaksi.

Sähköinen tiedonsiirto mahdollistaa projektin taloudellisen ohjauksen ja raportoinnin jatkumisen saumattomasti Adminetin puolella. Koska Adminetin litteraseuranta perustuu todellisiin tapahtumiin, projektinhallinnan tiedot ovat reaaliaikaiset ja yhteneväiset kirjanpidon tietojen kanssa.

Tocomanilla tuotetut tavoitearviot siirrät Adminettiin kohteiden ylläpidossa.

Monipuolinen kustannuslaskennan perhe

Admicom sai Tocomanista rakennusalan palvelutarjontaansa merkittävän lisän: maan laadukkain rakennusprojektien kustannuslaskenta on nyt osa palvelutarjontaamme. Yhdessä pääsemme tarjoamaan lähitulevaisuudessa saumattoman kokonaisratkaisun rakennusalalle, kun Tocomanin ohjelmistoja tuodaan osaksi Adminet-järjestelmää. Tocomanin kustannuslaskennan perhe kattaa mm. Digitoinnin (määrien mittaaminen kuvista), Kustannuslaskennan, Kustannustiedon (suoritteiden ja panosten menekkitieto) ja Tuotannonsuunnittelun.