Vieskan Elementti Oy haki Adminetistä tukea toimintansa kehittämiselle

Vahvasta yhteisöllisyydestä ponnistava Vieskan Elementti käynnisti laajan kehityshankkeen saadakseen entistä tukevampaa jalansijaa markkinoilta. Liiketoiminnan hallintaan ja uusien toimintojen kehittämiseen haettiin tukea Adminetistä.

Vieskan Elementin syntyhistoria on poikkeuksellinen tarina yhteisön voimasta, sillä yrityksen toiminta sai alkunsa 1960-luvun lopulla, aikaan, jolloin maaseudulta virtasi ihmisiä suurempiin asutuskeskuksiin parempien tulevaisuudennäkymien toivossa. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa Alavieskan kunnassa kuitenkin ryhdyttiin toimeen tilanteen muuttamiseksi.

– Muutama aktiivinen kuntalainen päätti hyödyntää osaamistaan perustamalla yrityksen, joka valmistaisi rakennuselementtejä aivan uudella tavalla pöytien päällä sisätiloissa ja loisi pieneen kuntaan sen kipeästi kaipaamia teollisia työpaikkoja, toimitusjohtaja Esa Marjakangas kertoo yrityksen syntyhistoriasta.

Päätöksestä syntyi suoranainen kansanliike, joka hakee vertaistaan. Osakekirjoja yrityksen perustamiseksi kerättiin yksityishenkilöiltä ovelta ovelle kiertämällä, lähes jokainen paikkakunnan yritys lähti mukaan toimintaan ja kunta kantoi kortensa kekoon ostamalla ison osan yrityksen osakekannasta ja lahjoittamalla koulun tontteineen yrityksen käyttöön. Lisäksi kunta luovutti yritykselle vanhan kansakoulun, jonka puretuista hirsistä tehtiin ensimmäisen hallin tukirakenteet – sama halli palvelee yrityksen toimintaa tänäkin päivänä.

Nykyäänkin Vieskan Elementin toimintaa leimaa vahva yhteisöllisyys ja paikallisuus. Seitsemän miljoonan liikevaihtoa tekevässä ja 45 henkilöä työllistävässä yrityksessä kova bisnesmaailma loistaa poissaolollaan, sillä yrityksen toiminta perustuu yhteen hiileen puhaltamiseen ja rentoon tekemisen meininkiin.

– Alavieskalaisuus ja sen puolustaminen näkyy meillä voimakkaasti edelleen. Meillä on esimerkiksi paljon pitkäaikaisia paikkakuntalaisia työntekijöitä ja yrityksen omistus on pysynyt uskollisesti paikallisissa käsissä. Nykyään meillä on lähes 300 osakkeenomistajaa, joista iso osa on edelleen alavieskalaisia, Esa kertoo.

– Pyrimme myös suosimaan materiaalihankinnoissa laadukkaita lähialueiden toimittajia. Sillä tavalla kannatamme omalta osaltamme paikallista yritystoimintaa, vältämme tarpeettoman pitkiä kuljetuksia ja saamme toimintaamme joustavuutta. Meillä yhteisöllisyys näkyy myös ilmapiirissä, sillä vaikka töitä tehdään kunnianhimoisesti, ilmapiiri on kotoinen ja leppoisa, talouspäällikkö Minna Nevalainen lisää.

Laadukkaita ja yksilöllisiä ratkaisuja

Tänä päivänä suurin osa Vieskan Elementin tuotannosta on rakennusliikeyhteistyötä, jossa pienille ja keskisuurille rakennusliikkeille toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaan elementtejä muun muassa rivitaloihin, paritaloihin ja jopa kerrostaloihin.

– Toinen merkittävä puoli toiminnassamme ovat kuluttaja-asiakkaille toimitettavat talopaketit osatoimituksina. Lisäksi toimitamme kattoristikoita ja POMO-halleja, joka on se perinteisin Vieskan Elementin tuote. Nyt olemme tuoneet markkinoille myös uuden Vieskahalli-tuotemerkin, Esa kertoo.

Vieskan Elementti tarjoaa asiakkailleen monipuolisen tuotevalikoiman ja panostaa toiminnassaan sekä laatuun että joustavuuteen.

– Liiketoimintamme erikoispiirre on, että emme tuota tuotteita aina samalla rakenteella ja sisällöllä, vaan asiakkaiden tilaukset tehdään joka kerta yksilöllisinä tuotteina ja tuotelajitelmina. Erirakenteisten ulkoseinien lisäksi asiakas saattaa tilata meiltä esimerkiksi yksilölliset kattoristikot tai ulkoverhouskasetit, kehitysjohtaja Johanna Rautakoski kertoo.

– Toiminnassamme tärkeässä roolissa on joustavuus, jolla pystymme palvelemaan asiakkaita hyvin ja reagoimaan muutostarpeisiin nopeasti. Lisäksi keskeistä on tuotannon laatu, joka koostuu hyvästä suunnittelusta ja panostamisesta laadukkaisiin materiaaleihin. Tärkeää on tietenkin myös korkealuokkainen palvelu, Esa toteaa.

– Meille laatu on tärkeä kilpailuvaltti ja siihen panostetaan paljon. ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä on tarkoitus sertifioida ensi vuonna, Minna lisää.

Tarve kokonaisvaltaisemmalle toiminnanohjaukselle

Vieskan Elementti juhlii parhaillaan 50-vuotista taivaltaan ja osana juhlavuotta yritys käynnisti laajan kehityshankkeen hakeakseen entistä tukevampaa jalansijaa markkinoilta. Kehityshankkeen yhteydessä myös yrityksen toiminnanohjaus haluttiin nostaa uudelle tasolle.

– Meillä oli syntynyt haasteita siitä, että työtä tehdään useilla eri ohjelmilla, joista osa alkoi tulla tiensä päähän. Lisäksi esimerkiksi varastonhallintaan ei ollut ohjelmaa lainkaan ja kuitenkin varaston arvon muutoksilla on meidän liiketoiminnassa merkittävä vaikutus kuukausittaiseen tulokseen, Johanna toteaa.

Vieskan Elementti aikoo jatkossa tarjota pidemmälle vietyjä tuotteita sekä muuttovalmiita koteja kuluttaja-asiakkaille. Tämä vaatii kuitenkin enemmän myös toiminnanohjausjärjestelmältä, joten yrityksessä ryhdyttiin etsimään ratkaisua, joka kattaisi kaikki osa-alueet tarjouslaskennasta kirjanpitoon saakka.

– Olemme jo pitkään kaivanneet parempaa talousraportointia ja projektikohtaista raportointia arvioiduista ja toteutuneista kustannuksista. Tavoitteenamme oli päästä jälkilaskennasta reaaliaikaisempaan tiedonsaantiin ja jopa ennakointiin. Halusimme myös saada yrityksen kaikki toiminnot samaan järjestelmään. Näillä kriteereillä valitsimme Adminetin, Johanna kertoo.

Tarkkuutta seurantaan

Huhtikuussa käyttöönotettu Adminet on tuonut yritykselle sen kaipaamaa tarkkuutta talouden hallintaan ja seurantaan.

– Meille on tärkeää nähdä, kuinka projektit ovat todellisuudessa menneet sekä vertailla helposti eri projektien kannattavuutta ja sitä, mistä niiden erot syntyvät. Aiemmin noiden tietojen koostaminen vaati aika paljon käsityötä. Siitä olemme halunneet Adminetin avulla pois automatisoimalla seurannan. Nyt pääsemme paremmin kiinni projektien ja työvaiheiden kustannuksiin. Kun jokainen työtuntikin kirjataan työvaiheelle, saamme tarkkaa tietoa ja näemme helposti, onko projektille kertynyt ylimääräisiä erikseen laskutettavia kuluja. Tietysti myös eri osastot ovat kiinnostuneita omista asioistaan. Nyt saadaan tarkempaa tietoa esim. suunnittelusta ja asennuksesta, Minna kertoo.

Esan mukaan Adminetin myötä seurantaan on saatu parempi ote myös johtamisen näkökulmasta:

– Itselleni tärkeimpiä ovat seurannan automaattiraportit, joista saan joka viikko tietoa yrityksen tilanteesta. Toisaalta tykkään myös siitä, että pystyn näppärästi omalta paikaltani seuraamaan kohteidenkin tilannetta. Jos jokin kohde alkaa kiinnostaa, näen tarkasti ja nopeasti, missä on onnistuttu ja missä ei. Kaipaan nimenomaan sitä, että näen helposti kokonaisuuden, mutta pystyn halutessani myös pureutumaan asioihin tarkemmin. Uskon että tarkentunut seuranta auttaa meitä jatkossa paljon toimintamme ohjaamisessa.

Seurannan lisäksi talouden hallinta on muuttunut myös arjen tekemisen tasolla, sillä monia rutiineja on pystytty sähköistämään ja automatisoimaan.

– Kirjanpidossa paperinpyöritys on vähentynyt paljon. Mappeihin ei juuri kerry uutta materiaalia, kun kaikki kirjanpitotositteet ovat sähköisesti Adminetissä. Järjestelmä hoitaa myös kirjanpitoa aika pitkälle. Kokonaisuudessaan taloushallinnon rutiinit ovat sujuvoituneet ja käsityö on vähentynyt huomattavasti. Toki vanhan ja uuden kirjanpitojärjestelmän yhteensovittaminen tuo omat haasteensa parina ensimmäisenä käyttövuotena, Minna kertoo.

Tavoitteena tehokkaampi tuotannonohjaus

Seuraava askel Vieskan Elementillä on ottaa käyttöön myös Adminetin tuotannonohjauksen työkalut, sillä ne tulevat tarpeeseen, kun toimintaa kasvatetaan ja kehitetään.

– Toistaiseksi meillä ei ole ollut keskitettyä järjestelmää tuotannonohjaukseen, vaan se on koostunut erilaisesta käsityöstä ja taulukoista. Muuttovalmiiseen tuotteeseen siirtyminen vaatii kuitenkin paljon enemmän hallintaa, joten täytyy olla sellainen järjestelmä, joka tuota kokonaisuutta valvoo, Esa toteaa.

Tuotannon osalta yritykselle on tärkeää pystyä seuraamaan tuotannon kokonaistilannetta ja saada se osaksi yrityksen muita toimintoja.

– Tarkoitus on saada tilaukselle tarvittavat materiaalit tiedoksi tuotantoon pitkälti tarjouslaskennassa tehdyn materiaalilistauksen mukaan. Tämän mukaisesti tuotannossa voitaisiin reagoida materiaalitarpeisiin hyvissä ajoin. Myös laskennalliset tuotteiden läpimenoajat tuotannossa siirtyisivät suoraan tarjouslaskennasta tuotannon suunnitteluun. Tavoitteena on myös päästä seuramaan luotettavasti toteutuneita läpimenoaikoja tuotannossa ja tekemään vertailuja. Järjestelmästä saatavan datan pohjalta pystyisimme havaitsemaan mahdolliset vääristymät tarjouslaskennassa tai muutostarpeet tuotannossa, Johanna kertoo.

Osana laajempaa toiminnanohjausjärjestelmää toimivalla tuotannonohjauksella voidaan helpottaa myös puolivalmisteiden hallintaa, kun varastoon tuotettujen kappaleiden työ- ja tarvikemenekit siirtyvät tarkasti asiakaskohteille.

– Jos tuntikirjaukset menevät sekä palkan perusteeksi että työn kustannukseksi ja materiaalien varasto-otto kirjautuu tuotettujen kappaleiden valmistuessa, ne pystytään siirtämään puolivalmistevaraston arvoon. Tällä idealla voimme tuottaa varastoon puolivalmismoduuleita ja tilauksen tullessa siirtää ne tarkkoine kuluineen asiakaskohteelle, Johanna toteaa.

Parempi kokonaisuuden hallinta tukee kilpailukykyä

Reilussa puolessa vuodessa Adminet on saatu sujuvaksi osaksi Vieskan Elementin toimintaa. Yrityksessä on oltu aktiivisia myös Adminetin kehittämisessä vastaamaan entistä paremmin sen toiminnan erityispiirteitä.

– Aluksi olimme hieman huolestuneita siitä, miten Adminet saadaan palvelemaan meidän liiketoimintaa ja mittavaa omaa tuotantoa. Teimme kuitenkin paljon töitä asioiden yhteensovittamiseksi ja nyt kun olemme saaneet taloudenhallinnan sujuvasti Adminettiin, se palvelee meidän toimintaamme hyvin, Johanna kertoo.

– Olemme myös esittäneet kehitystoiveita ja pieniä muutoksia on jo toteutettukin. Se on ollut hienoa, että kehitysideoita otetaan vastaan ja niihin suhtaudutaan lähtökohtaisesti positiivisesti, Minna lisää.

Valmiimpien tuotteiden lisäksi yritys tähyilee tulevaisuudessa toimintansa laajentamista myös ulkomaille. Esa uskoo, että Adminetistä tulee olemaan merkittävästi apua kasvavan toiminnan hallitsemisessa.

– Isossa kuvassa kokonaisuuden parempi hallittavuus on erittäin tärkeää. Meidän toiminta on aika laajaa jo yhden projektin suhteen ja kun siihen lisätään mukaan valmistuotanto, vaatimukset kasvavat entisestään. Kokonaisuuden hallinta automatisoidusti ja vähemmällä käsityöllä tuo toimintaan tarkkuutta, vähentää hävikkiä ja minimoi työmenekkejä. Sitä kautta pystymme kehittämään toimintaamme kilpailukykyisesti.

Kuvat: Tapani Yrjölä, Vieskan Elementti Oy, Katja Mäenpää