SRH Rakennus Oy: ”Kokonaisuus ohjelmistoineen ja palveluineen toimii täysin aukottomasti”

Ympäristörakentamiseen toimintaansa suuntaava SRH Rakennus sai Admicomin ja Tocomanin työkaluilla yrityksen kokonaisprosessien hallinnasta niin sujuvaa, että toimitusjohtajalle on tullut roppakaupalla lisää aikaa toiminnan kehittämiseen.

Pääasiassa Kuopion talousalueella toimivan SRH Rakennuksen toiminta käynnistyi vuonna 2012, kun yhteistyökumppanit kannustivat kirvesmiehenä ja työnjohtajana toiminutta Henry Haataista perustamaan oman yrityksen. Alun perin Haataisen tarkoituksena oli työllistää itsensä ja muutaman vuoden päästä jokunen työntekijä, jos kaikki osuisi kohdilleen. Yrityksen palveluille on kuitenkin ollut paljon kysyntää alusta alkaen. Nykyään yritys työllistää 15 henkilöä ja liikevaihto on vakiintunut 2,6 miljoonan tasolle.

– Palkkasin työntekijän heti ensimmäisellä viikolla ja puoli vuotta myöhemmin meitä olikin jo se 5–7. Parhaimmillaan vahvuus on ollut 30, mutta olen kokenut, että nykyinen 15 henkilöä on paras toiminnan tehokkuuden ja järkevyyden kannalta. Tässä olisi mahdollisuuksia moninkertaistaa toiminta, ja ainahan joitain suunnitelmia pitää olla, mutta toistaiseksi mennään tällä, Haatainen kertoo.

SRH Rakennus toteuttaa laaja-alaisesti maanrakentamista, talonrakentamista ja viherurakointia sekä tekee suunnittelua rakennustoiminnan ohessa. Jatkossa toimintaa on tarkoitus suunnata vahvemmin ympäristö- ja viherrakentamiseen.

– Markkinat ovat oikeastaan ohjanneet meitä siihen suuntaan, sillä työntekijämme ovat parhaimmillaan ympäristörakentamisen töissä ja saamme sieltä koko ajan enemmän tarjouspyyntöjä. Sieltä tulee myös kaikista paras palaute ja tulos, joten jatkossa fokusoidumme enemmän ympäristörakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Parhaillaan yritys toteuttaa ympäristörakentamisen saralla esimerkiksi Kuopion uudeksi maamerkiksi rakentuvan Kuopion Portin viher- ja kivitöitä.

– Kyseessä on paikallisesti merkittävä uuden matkakeskuksen ympäristön rakentaminen, johon toteutamme monivuotisen pihaurakan. Kohteeseen toteutettiin mm. viidenteen kerrokseen parkkihallin katolle päiväkodin leikkipiha, joka on herättänyt maanlaajuista kiinnostusta ainutlaatuisuudellaan. Sellaisena spesiaalikohteena mieleen on jäänyt myös Kuopion Snellmanin puiston suihkulähdealtaan kunnostaminen. Työhön lähdettäessä aikataulu oli kiireellinen, eikä alkuperäisiä toteutussuunnitelmia ollut käytössä, joten suunnitelmia piti päivittää työn edetessä ja sitä kautta myös toteutustapaa oli muutettava. Käänsimme kuitenkin haasteen mahdollisuudeksi oppia jotain uutta ja onnistuimme hienosti.

Toimitusvarmuus, työviihtyvyys ja ekologisuus ohjaavat tekemistä

Haatainen on alusta alkaen rakentanut yrityksen toimintaa muutaman perusarvon varaan, joista tärkeimpänä hän nostaa esiin toimitusvarmuuden.

– Toimitusvarmuus on ihan ykkös-asia, jota asiakkaat odottavat. Meille on kunnia-asia pitää kiinni aikatauluista ja hoitaa työt sovitusti valmiiksi. Samaan koriin menee myös ennalta sovittu laatu, eli asiakkaat tietävät aina meiltä tilatessaan saavansa tasaista laatua. Lisäksi on tärkeää pitää kiinni ennalta sovitusta hinnasta ja pystyä hoitamaan työt tehokkaasti myös omasta näkökulmastamme.

Menestyksen kannalta keskeiseen rooliin nousevat myös työntekijät ja heidän viihtyvyyteensä.

– Haluan jakaa työntekijöille sellaiset kortit, joilla voi oikeasti pelata, eli jokaisella on hyvä olla ja annamme kaikille välineet onnistumiseen. Itsekin pitkään työntekijänä olleena tiedän, että työviihtyvyys on hyvin tärkeä asia. Avoimen ja läpinäkyvän yrityskulttuurin ansiosta työntekijät voivat matalalla kynnyksellä tuoda esille havaitsemiaan epäkohtia tai kehitysehdotuksia. Tällainen työyhteisö mainostaa itse itseään myös työntekijöiden keskuudessa ja vie meitä yrityksenä eteenpäin. Hienoa palautetta onnistumisesta on myös se, kun alihankkija toteaa, ettei ole koskaan ollut näin mukavassa työpaikassa.

Haataisen mukaan vastuullisuus ympäristöstä on noussut koko ajan tärkeämmäksi, joten yrityksen tarina on menossa vahvasti sähköautoihin ja kierrätettäviin materiaaleihin.

– Perinteisesti esimerkiksi pihaurakoinnissa ajetaan maa-aines pois ja tuodaan uutta tilalle. Meidän on tarkoitus kehittää toimintaa siten, että olemassa olevia aineksia analysoimalla, muokkaamalla ja parantamalla voidaan uusiokäyttää niitä mahdollisimman paljon ja tuodaan uutena vain välttämätön. Pyrimme suosimaan mahdollisuuksien mukaan sähkökäyttöisiä koneita ja laitteita. Työmailla sekä työntekijöiden että asiakkaiden viihtyvyys lisääntyy, kun ei ole äänekkäitä polttomoottoreita ja pakokaasua. Vielä ei tietenkään ole saatavilla esimerkiksi järkeviä sähkökäyttöisiä kaivinkoneita, mutta siihen suuntaan kehitys pikkuhiljaa menee.

Looginen kokonaisuus toimintojen hallintaan

Yrityksen kasvun myötä Haatainen törmäsi monelle yrittäjälle tuttuun ongelmaan, jossa toimistotyöt alkoivat kasautua, eikä aika enää riittänyt varsinaiseen ydintekemiseen.

– Paperia oli ihan tolkuton määrä ja tiedot hajallaan eri paikoissa. Ajatus sähköisestä järjestelmästä alkoi jalostua, sillä virheiden mahdollisuus oli ilmeinen ja työn määrä suuri. Etsin itselleni sopivaa ohjelmistoa ja kokeilinkin yhtä, mutta siitä tuli erittäin raskas vuosi, kunnes lopulta tutustuin Adminettiin. Tässä vaiheessa voi varmaan jo tunnustaa, että myyjän esitellessä ohjelmistoa, olin tehnyt ostopäätöksen ensimmäisen kymmenen minuutin aikana, vaikka koitinkin mallin vuoksi tinkiä ja esittää välinpitämätöntä, Haatainen naurahtaa.

Adminetissä vakuutti ennen kaikkea toimiva kokonaisuus:

– Sieltä tuli juuri ne kaikki taikasanat ja ominaisuudet, joita muissa ohjelmistoissa olin jäänyt kaipaamaan. Yksi iso asia oli rakennusalan automatisoidut verottajan ilmoitukset, sillä aiemmin niitä oli tehty käsin verottajan sivuilta. Tärkeintä oli kuitenkin kokonaisuus, jolla saimme käyttöömme kaikki palikat tuntikirjauksesta laskutukseen ja taloushallintoon. Nyt voi sanoa, että järjestelmä on täysin looginen ja kokonaisuus toimii todella mahtavasti – tykkään kaikin puolin.

SRH Rakennuksen toimistolla on menossa mukana myös toimistokoira Bruno.

Haatainen arvostaa ohjelmistokumppanissaan myös sujuvaa etäkäyttöä ja kotimaisuutta.

– Mieluummin suosin kotimaista ja se on iso asia, ettei Adminet ole millään tavalla paikkaan tai laitteeseen sidottu. Täytyy myös todeta, että kehitysideat on otettu aina hyvin vastaan. On ollut mahtava nähdä, että meiltä lähtenyt kehitysidea on puoli vuotta myöhemmin toteutettu. Se on todella positiivista, että kentältä tullutta palautetta oikeasti kuunnellaan.

SRH Rakennuksella Adminet otettiin käyttöön alkuvuodesta 2018 ja myöhemmin myös tilitoimistopalvelut siirrettiin Admicomin tilitoimistoon.

Käyttöönottoprosessi oli todella hyvin rakennettu kokonaisuus, jossa edettiin askel kerrallaan. Kun oli vielä nimetty kouluttaja hoitamassa henkilökohtaisesti juuri meidän asioita, syntyi hyvää vuoropuhelua ja opimme tuntemaan toistemme tavan kommunikoida. Vielä parin vuoden jälkeenkin olen tarvittaessa saanut häneltä apua. Myös kirjanpito on tehostunut, kun sain tehtyä päätöksen siirtää se Admicomille. Tämä kokonaisuus ohjelmistoineen ja palveluineen toimii täysin aukottomasti – on niin helppoa.

Sulavaa projektinhallintaa Tocomanilla ja Adminetillä

SRH Rakennuksella hyödynnetään Admicomin tarjoamia ratkaisuja projektien alusta alkaen, sillä käytössä on myös Tocomanin työkalut kustannuslaskentaan, tuotannon suunnitteluun ja töiden aikataulutukseen.

Kustannuslaskennalla onnistuu kaikki laskenta, olipa kyseessä maanrakentaminen, piharakentaminen tai uudis- ja korjausrakentaminen. Kustannuslaskijamme on käyttänyt Tocomanin työkaluja jo yli kymmenen vuotta ja hänen mukaansa kyseessä on selkeä, kattava ja varmatoiminen ohjelmisto, jossa tiedostot ovat nopeasti saatavilla ja laskenta helposti purettavissa panoksiin, suoritteisiin ja määriin.

Haataisen mukaan projektin suunnitteluvaiheessa oleellista on Tocoman Kustannuslaskennan, Tuotannonsuunnittelun ja Aikataulun muodostama kokonaisuus, jolla koko prosessi pysyy hallussa.

– Urakkaa laskiessaan kustannuslaskija työstää samalla jo tiedot mahdollista toteutusta varten, kun kaikki panokset, määrät ja muut työsuoritteet ovat käytettävissä myös työmaan suunnittelussa. Projektia aikataulutettaessa tehtäviä taas pystyy ketjuttamaan ja siirtämään, jolloin yhtä työvaihetta muokkaamalla koko ketju muuttuu haluttuun suuntaan, niin kuin sen kuuluu työmailla mennä fyysisestikin.

Voitetun tarjouksen tavoitearvio luetaan projektin taloudellista ohjausta varten Tocomanista Adminettiin, jonne luodaan budjetit ja maksuerätaulukot sekä ryhdytään seuraamaan projektin etenemistä.

– Pystymme seuraamaan kustannusten tasapainoa ja sitä, että maksuerätaulukot on laadittu etujemme mukaisiksi. Adminetin reaaliaikainen tieto on iso asia kannattavuuden arvioinnissa ja mahdollistaa nopean reagoinnin. Näemme heti, mihin suuntaan projekti menee ja ovatko tietyt kustannukset ylittyneet, joten pystymme tekemään korjausliikkeitä. Liiketoiminnan johtamista on nimenomaan se, että pystyy analysoimaan käynnissä olevaa prosessia: mitä nopeammin toteumat ovat tiedossa, sen täsmällisempää toiminta on ja sitä paremmin pystyy reagoimaan. Reaaliaikaisuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Vaikka yrityksen rakennusprojektien hallinta on jo nykyisellään sulavaa Tocomanin ja Admicomin tarjoamalla kokonaisuudella, odottaa Haatainen innolla Tocoman-ohjelmistojen integrointia Adminettiin.

– Kun Tocomanin ohjelmistot saadaan integroitua aukottomasti Adminettiin, kokonaisuus on ihan pro – eihän sellaista ole oikeasti olemassakaan. Siinä vaiheessa ihan kaikki on helposti hallittavissa samassa järjestelmässä urakkalaskennasta alkaen. Tämä on märkä päiväuni, jonka toteutumista odotan innolla.

Rutiinityön poistuminen tuo kilpailukykyä

Haataisen mukaan Adminet on palvellut hyvin yrityksen monipuolista rakennustoimintaa. Tehokkuutta on tullut merkittävästi myös toimistolle ja esimerkiksi laskutus on nykyään paljon varmemmalla pohjalla.

– Jos oli aikoinaan fiilis, että onkohan tämä paperikasa oikeasti käyty läpi ja kaikki laskutettu, on Adminet aika armoton ostolaskujen kohdistamisessa. Sieltä tulee myös tehokkuutta ja kilpailuetua, kun pystytään varmistamaan kaikkien hankintojen laskutus. Samaan aikaan järjestelmä huolehtii eräpäivistä, joten yhteistyökumppaneidenkin on paljon mukavampi olla, kun rahat ovat varmasti eräpäivänä tilillä.

Kokonaisuudessaan toimistotöiden tehostumiseen vaikuttaa olennaisesti yhdessä järjestelmässä toimiva automatisoitu kokonaisuus.

– Työntekijä voi tehdä kentällä kirjaukset mobiililla, missä ikinä onkaan. Työnjohtaja sitten tarkastaa työkirjaukset sekä ostolaskut, jotka kirjautuvat järjestelmään oikeille tilauksille. Kaikki tieto liikkuu yhdellä kirjauksella automaattisesti oikeisiin paikkoihin ja juuri tuon kokonaisuuden kautta tulee tehokkuus. Mielestäni en ole tehollisessa työssä, jos minun pitää koota tietoja palkanlaskentaa, kirjanpitoa ja laskutusta varten tai availla kirjeitä. Olen tällä hetkellä meidän ainoa kokoaikainen toimistohenkilö ja kun minulta säästyy työaikaa, voin keskittyä omaan rooliini toimitusjohtajana, eikä tarvitse enää hoitaa assistentin virkaa.

Haataisen mukaan Adminet on säästänyt merkittävästi aikaa rutiineista ja tuonut siten myös kilpailuetua.

– Se tuo merkittävää kilpailuetua, että aikaa on vapautunut yrityksen luotsaamiseen. On iso asia, ettei tarvitse tehdä täysin turhaa työtä, kun ohjelmisto tekee rutiinit automaattisesti. Sanoisin, että Adminet on vapauttanut aikaa neljä päivää viikossa, eli valtaosa toimistotöistä on jäänyt pois. Ihan jo sitä kautta tämä ohjelma maksaa itsensä takaisin, kun minulla säästyy niin paljon aikaa toiminnan kehittämiseen – ja olisin kyllä muutenkin valmis maksamaan siitä, että minun on hyvä olla.

[Kuvat: Marko Paakkanen]