Tunnista kannattavuutesi kulmakivet

Onnistuvan ja menestyvän liiketoiminnan ytimessä on toiminnan jatkuvuus. Ja jatkuvuuden turvana taas on kannattavuus.

Jokaisella rakennusalan yrityksellä on omat tavoitteensa ja tarkoitusperänsä: Ovat ne sitten tarjota riittävästi töitä tiiviille työyhteisölle, toimia tulosyksikkönä pääomasijoittajalle tai mitä tahansa tuolta väliltä, jokainen yritys pyrkii tekemään sen onnistuneesti ja menestyksekkäästi. Onnistuvan ja menestyvän liiketoiminnan ytimessä on toiminnan jatkuvuus. Ja jatkuvuuden turvana taas on kannattavuus.

Yrittämisen maailma on täynnä muuttujia, eikä kukaan pysty vaikuttamaan kaikkiin tekijöihin. Varsinkin ulkoiset osapuolet voivat heittää aika ajoin selvitettäväksi kimuranttejakin kierrepalloja. Vahvan yrityksen tunnuspiirteisiin kuuluu kuitenkin kyky selvitä noista pallotteluista, sekä taito seistä jaloillaan vaikeidenkin aikojen läpi.

Vahva yritys säilyttää kannattavuutensa ja jatkuvuutensa.

Rakennusyrityksen liiketoiminnassa kannattavuus syntyy arjen tärkeimmistä resursseista: työntekijöistä ja työkaluista. Ne muodostavat kannattavuuden kulmakivet, joiden päälle kasvaa onnistumisia ruokkiva toimintakulttuuri sekä menestyvä liiketoiminta. Osaavat henkilöt mielekkäiden vastuualueiden ympärillä sitouttavat henkilöstöä ja saavat yksilön etsimään keinoja yhä parempiin onnistumisiin.

Parhaat työkalut työmaalla ja toimistolla puolestaan mahdollistavat sen, että arki on tehokasta ja jokainen työntekijä pystyy keskittymään olennaiseen, eli itse työn tekemiseen.

Nämä kaksi asiaa johtavat omalta osaltaan toimintakulttuurin kehitykseen. Positiivisen toimintakulttuurin vallitessa yhtiö kehittyy luontaisesti, ja ulkopuolelta tulevat kierrepallot eivät pääse horjuttamaan – sattumalle jää tässä onnistumisen yhtälössä hyvin vähän sijaa.

Oletko miettinyt kuinka tukevasti nämä kulmakivet ovat teillä kohdillaan? Miten henkilöstösi suoriutuu? Ovatko työkalunne ja -koneenne sekä toimisto-ohjelmanne täydessä terässä?

Admicomilla olemassaolomme tarkoitus on alusta asti ollut tarjota asiakasyrityksellemme keinot kannattavuuden kehittämiseen. Työkaluna Adminet automatisoi aidosti arjen rutiinitöitä, jolloin saat käyttää kallisarvoisen aikasi työmaita edistäviin toimenpiteisin. Lisäksi ohjelmistomme ja henkilöstömme asiantuntemuksella avaamme kirkkaan ikkunan liiketoimintasi kulmakivien näkemiseen ja mittaamiseen, muun muassa reaaliaikaisten avainlukujen avulla.

Sumean ikkunan läpi olisi vaikea ohjata laivaa, ja onnistumisen edellytykset olisivat hataralla pohjalla.

Sumentaako joku ikkunaasi, kun yrität tähytä eteenpäin? Tänä erikoisena vuonna varmasti hyvin harvalla on täysin kirkas näkymä tulevaisuuteen. Monesti näissä hetkissä voittava kaava on panostaa henkilöstöön ja työkaluihin – ne ovat rakennuspalikoita, joiden päälle onnistumisesi tai epäonnistumisesi jatkossa rakentuvat.

Anna siis itsellesi mahdollisuus onnistua – panosta henkilöstöösi sekä työkaluihisi nyt.

Erinomaista loppuvuotta!

Joni Haapamäki

Joni toimii toiminnanohjausratkaisuyksikön myyntijohtajana. Asiantuntemustaan ohjelmistoista ja yrittäjien palvelemisesta Joni hyödyntää, kun etsitään ratkaisuja yrittäjän ja henkilöstön arjen helpottamiseksi ja tukemiseksi. Ihmisten auttaminen niin työssä kuin vapaa-ajallakin kuuluu hänen tärkeimpien arvojensa joukkoon.