Toimialakatsaus: Teollisuuden kasvussa ja kannattavuudessa lupauksia paremmasta

Muutaman vaikean vuoden jälkeen myös teollisuuden kasvu- ja kannattavuusluvut osoittavat varovaisia piristymisen merkkejä.

Vertailimme teollisuusyritysten virallisia tilinpäätöstietoja Kauppalehden Balancen analysaattorilla käyttäen vertailulukuna kasvumediaania*. Vuosittaisessa vertailussa oli mukana keskimäärin 5 693 yritystä ja vuoden 2016 osalta 3 583 yritystä.

Vuoden 2016 tilinpäätöslukujen analysointi on 80 % valmis ja ainakin tämän hetken tietojen valossa se on edellisistä neljästä vuodesta paras useimmilla teollisuuden alatoimialoilla. Myös vuosi 2017 näyttäisi toteutuvan hyvänä.

Kasvua lähes kaikilla teollisuuden aloilla

Vaikeiden vuosien jälkeen lähes kaikilla vertailussa mukana olleilla teollisuuden alatoimialoilla on käännytty kasvuun. Kaikki teollisuuden toimialat huomioiden kasvu oli viime vuonna 2,6 %. Ainoastaan metalliteollisuuden kasvukäyrät olivat laskusuhdanteessa kahteen aiempaan vuoteen nähden.

– Toisaalta juuri metalliteollisuus on onnistunut kääntämään vuoden 2013 lähes seitsemän prosentin supistumisen plusmerkkiseksi, Admicomin toimialajohtaja Jarmo Räihä toteaa.

Teollisuus kasvu - Mediaanit - Teollisuuden Maailma 1/2017 - Admicom asiakaslehti

Kannattavuudessa merkkejä paremmasta

Piristyneen talouden vaikutukset näkyvät myös teollisuusyritysten kannattavuudessa. Vuodesta 2013 vuoteen 2016 tultaessa kannattavuuskäyrät ovat kääntyneet maltilliseen nousuun metalliteollisuudessa sekä huollossa ja asennuksessa.

– Huolto- ja asennustoiminnassa kannattavuus parani yli kuusi ja metalliteollisuudessa yli viisi prosenttia, kun alan keskimääräiset lukemat olivat 4,4 %, Räihä kertoo.

Teollisuus kannattavuus - Mediaanit - Teollisuuden Maailma 1/2017 - Admicom asiakaslehti

Vuosi 2017 näyttää valoisalta

Vuosi 2017 näyttää toteutuvan teollisuudessa edellisvuosia parempana. Tilastokeskuksen tilastojen(1) mukaan teollisuuden liikevaihto oli maalis-toukokuussa 8,3 % suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kasvua kannatteli vienti, joka kasvoi 9,8 % edellisvuodesta.

Liikevaihto kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla, eniten kemianteollisuudessa (13,7 %) ja metalliteollisuudessa (9,9 %). Tammi-kesäkuun aikana myös tilaukset (2) kasvoivat 20 % vuoden takaisesta.

Adminet-asiakkaat ovat kasvajien joukkoa

Teimme myös vertailun asiakasyrityksistämme omien toimialojensa keskiarvoihin. Tulokset olivat varsin positiivista luettavaa:

Adminet-asiakkaiden vuosittaiset kasvuluvut olivat keskimäärin mukavat 4,4-20,7 % , kun toimialojen vastaavat luvut olivat 0,5-5,3 %.

Talouden vaikeista ajoista huolimatta Adminetin asiakasyritykset ovat onnistuneet kasvattamaan toimintaansa selvästi omia toimialojaan paremmin.

*****
* Mediaani on suuruusjärjestykseen järjestettyjen arvojen keskimmäinen tai kahden keskimmäisen keskiarvo ja mittaa jakauman keskikohtaa.

(1) Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. Toukokuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.8.2017].

(2) Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset. Kesäkuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.8.2017].

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 1/2017