Tuotannonohjaus helppokäyttöisellä visuaalisella näytöllä

Adminetin tuotannonohjauksella seuraat ja hallinnoit työvaiheet yhdessä näkymässä, joten reagoit nopeasti myös mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Tarvittaessa järjestelet ja resursoit töitä helposti uudelleen – ja säästät samalla aikaa asetuksissa ja materiaalivaihdoissa. Valmistuneista työvaiheista saat tarkkaa jälkilaskentatietoa.

Hallitse tilausten työvaiheita kuormitusyhteenvedosta

Kuormitusyhteenvedosta hallitset ja muokkaat tilauksen työvaiheita sekä päivität tarvittaessa muutokset koskemaan myös seuraavia tuotantoeriä. Adminet tarkistaa puolestasi, löytyykö kuormitettavaan tuotteeseen valmiiksi tarvittavia materiaaleja, tekee varaukset ja luo tarvittaessa ostotarpeen ostotilausta varten. Kuormitusyhteenvedosta näet samasta näkymästä, tuotteen valmistamiseen tarvittavien materiaalien varastotilanteen, kuormituksen ja tuotannon tilan.

Helppo työjonojen hallinta sujuvoittaa tuotantoa

Työjonoja hallitset selkeässä näkymässä, jonka avulla näet tuotannon pullonkaulat helposti ja pystyt reagoimaan niihin ajoissa. Työjonojen hallinnan drag & drop -toiminnolla näet muutosten vaikutukset työjonoihin heti eli esimerkiksi siirtäessäsi myöhässä olevan työn jonon kärkeen, Adminet näyttää välittömästi sen vaikutuksen kokonaistuotantoon.

Tuotannon tilannetta pystyt seuraamaan työvaiheiden värillisistä pallosymboleista. Tarkempaa tietoa saat vaihetta klikkaamalla, jolloin Adminet näyttää sekä kyseisen vaiheen valmistumisaikataulun, että työkokonaisuuden tilanteen. Saat siis nopeasti käsityksen siitä, onko jokin työvaihe viivästyttämässä valmistumista.

Työvaiheille saat lisättyä helposti niihin liittyviä lisätietoja, kuten työohjeita tai muuta tuotannon kannalta oleellista tietoa. Kun työ merkitään valmiiksi, valmiit kappaleet siirtyvät varastoon ja materiaalit kuittautuvat pois varastosta. Samalla saat tarkan laskelman materiaalien kulutuksesta ja työvaiheisiin kuluneesta ajasta jälkilaskelmia varten.

Työjonoilla pidät tuotannon hallinnassa:

Työjonojen hallinta - Tuotannonohjaus - Adminet - Teollisuuden Maailma 1/2017 - Admicom

Adminetillä hallitset työjonot selkeässä näkymässä. Väripalloista näet kaikkien työvaiheiden tilanteen nopealla vilkaisulla, työvaihetta klikkaamalla näet sekä vaiheen että työkokonaisuuden tilanteen. Drag & drop -toiminnolla siirrät työvaiheita hiirellä liikuttamalla ja näet vaikutuksen tuotantoon heti. [Katso kuva isompana]

Kapasiteetin hallinnalla näet muuttuvien tilanteiden vaikutuksen

Kapasiteetin hallinnalla voit simuloida tuotantoa ja testata, miten vaikkapa mahdollinen ylityö tai lisävuoro vaikuttaa tuotantoon. Vuoroja muuttamalla näet nopeasti myös esimerkiksi konerikon tai sairausloman vaikutuksen.

Kapasiteetin hallinta - Teollisuus - Adminet

Kapasiteetin hallinnalla nähdään nopeasti mm. ylitöiden, lisävuorojen ja konerikkojen vaikutus tuotantoon. [Katso kuva isompana]

Dokumentinhallinnalla laatua ja ajansäästöä

Kaikki tarvittavat dokumentit (esim. mittapöytäkirjat) ovat Adminetissä käytössäsi yhdessä paikassa, joten työnjohdolla ja työntekijöillä ei kulu turhaa aikaa dokumenttien ja työohjeiden etsimiseen tai paperinpyörittelyyn. Samalla varmistetaan, että työt tehdään aina uusimmalla revisiolla vähentäen turhaa työtä ja hukkakappaleita.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 1/2017