Avekmet Oy: Nuorekas perheyritys panostaa kasvuun ja kehitykseen

Kansainvälistyvässä kilpailussa menestyäkseen on pakko uusiutua. Tämä tiedostetaan myös tamperelaisessa Avekmet Oy:ssä, jossa kilpailukyky on varmistettu panostamalla tehokkaisiin prosesseihin niin tuotannossa kuin yritystoiminnan hallinnassa.

Tamperelainen Avekmet Oy toteuttaa pääasiassa rakennusliikkeille, julkisivurakentajille ja taloyhtiöille alumiini- ja teräsrakenteita laadukkaista alumiiniovista näyttäviin ja energiatehokkaisiin alumiinilasijulkisivuihin. Yritys valmistaa myös teräsovia ja -kaiteita omassa yksikössään. Parinkymmenen oman työntekijän lisäksi yritys työllistää vuokratyöntekijöitä sekä alihankkijoita tuotteiden asennuksessa. Avekmet on pitkän linjan perheyritys, jonka perustivat Eija ja Kari Nousiainen vuonna 1992.

– Meidän koko perheemme on elänyt ovien ja ikkunoiden seassa koko ikänsä. Tämä on ihan omanlaisensa maailma eikä siihen vain tulla – siihen pitää kasvaa. Itse olen saanut ensikosketukseni alaan jo nuorena, joten tähän mennessä minulle on kertynyt noin 40 vuoden kokemus ja olen nähnyt tämän alan teknologisen kehityksen, toimitusjohtaja Kari Nousiainen kertoo.

Avekmet on saavuttanut vahvan markkina-aseman kotiseudullaan Pirkanmaalla ja nykyinen toiminta-alue painottuu sen lisäksi Turun, Jyväskylän ja Helsingin väliselle alueelle. Vahvassa nosteessa olevalle toiminnalle haetaan seuraavaksi lisää kasvua pääkaupunkiseudulta.

– Olemme tällä hetkellä tosi kehittyvä yritys ja hyvässä kasvusuunnassa. Seuraavaksi tarkoitus on fokusoida myyntiä ja laskentaa myös pääkaupunkiseudulle perustamalla oma toimipiste Helsinkiin. Pääkaupunkiseutu on meille iso markkina-alue ja sitä kautta se tukee kasvuamme, kertoo kymmenen vuotta yrityksen toiminnassa mukana ollut Ville Nousiainen.

Avekmet Oy | Cargotec Oy pääkonttori - Teollisuuden Maailma 1/2018 - Admicom asiakaslehti

Avekmet on toteuttanut mm. Cargotec Oy:n pääkonttoriin Tampereelle alumiinilasijulkisivut, sisälasiseinät sekä oviratkaisut.

Tehokkuus tuo kilpailukykyä

Kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi Avekmet on panostanut viime vuosina toimintansa ja tuotantoprosessiensa tehostamiseen. Vahvasta kehittämisasenteesta kiitosta saa erityisesti Ville, joka on tuonut yritykseen nuorekkaan tuulahduksen ja vahvan halun viedä toimintaa eteenpäin.

– Ilman Villeä tällaista kehitystä ei olisi tullut. Emme olisi pystyneet hallinnoimaan kaikkia asioita, jos nuoret ja innovatiiviset ihmiset eivät olisi viemässä toimintaamme eteenpäin, Kari toteaa.

Suurin askel tuotannon tehostamisessa otettiin kuusi vuotta sitten, kun yrityksessä nykyaikaistettiin konekanta vastaamaan tämän päivän tehokkuusvaatimuksia.

– Meille oli erittäin tärkeää automaattikoneiden käyttöönotto tuotannossa. Edistyksellinen konekanta muutti meidän koko toiminnan. Tällaista kasvua ei muuten voitaisi tehdä. Vanhat ajat ovat jo menneet ja nykyään ei pärjää, jos koneet eivät ole viimeistä huutoa, Kari painottaa.

Kansainvälistyvässä markkinassa kilpailukyvyn hakeminen tehokkuuden kautta on elinehto, sillä ilman kustannustehokkaita prosesseja on vaikea pysyä samalla viivalla halvemman työvoiman maista tulevien kilpailijoiden kanssa.

– Globalisaatio vaikuttaa koko ajan vahvemmin myös meidän alalla. Ulkomailta tulevien kilpailijoiden kanssa on pärjättävä ja kiristyvässä kilpailussa asiakkaille pitää pystyä tarjoamaan mahdollisimman laadukkaita ja edullisia tuotteita. Suomessa palkkataso on korkeampi, joten meidän on haettava tehokkuutta sekä sitä kautta kannattavaa tulosta ja kasvua muilla keinoin, Ville korostaa.

Avekmet Oy - Kari Nousiainen | Teollisuuden Maailma 1/2018 - Admicom asiakaslehti

Toimintojen hallintaan tehokkuutta Adminetillä

Nykyaikaisen konekannan lisäksi Avekmet on hakenut tehokkuutta kokonaistoimintaansa päivittämällä toiminnanohjausjärjestelmänsä Adminettiin viime vuonna.

– Toimintamme koostuu hallinnosta, suunnittelusta ja laskennasta, tuotannosta sekä kuljetus- ja asennuspuolesta. Aiemmin meillä ei ollut yhteistä foorumia kaikkien toimintojen hallintaan, vaan se oli vähän sellaista sekavaa sillisalaattia. Käytössämme oli meille räätälöity pilvipohjainen ratkaisu, jossa osa-alueita hallittiin erillisissä kansioissa, ja joka perustui vähän liikaa Wordiin, Exceliin ja papereiden tulostamiseen, Ville taustoittaa tarvetta muutokselle.

Adminetissä nähtiin mahdollisuus arjen toimintojen tehostamiseen yhden toimialalle suunnitellun kokonaisjärjestelmän kautta.

– Ohjelmistojahan maailmassa riittää, mutta on kokonaan toinen juttu, kuinka ne palvelevat toimialaa tai kuinka eri toiminnot kytkeytyvät toisiinsa ohjelman sisällä. Adminettiin tutustuessani totesin heti, että Heureka – tähän saadaan kaikki meidän toiminnot. Siinä kaikki asiat kytkeytyivät toisiinsa laskutusta ja kirjanpitoa myöten, Kari kertoo.

Adminet otettiin Avekmetillä käyttöön lokakuussa 2017. Uutta ohjelmistoa ajetaan sisään vähitellen ja ensimmäisenä on otettu haltuun hallinnon ja kirjanpidon puoli. Jatkossa palvelua laajennetaan myös tuotannonohjaukseen.

– Kun saamme myös tuotannonohjauksen käyntiin Adminetissä, se tulee varmasti tehostamaan kasausvaiheen tuotantoa, kun pystymme tarkemmin suunnittelemaan ja aikatauluttamaan työvaiheet sekä seuraamaan niiden toteutumista, Ville kertoo.

Avekmet Oy - Eija Nousiainen | Teollisuuden Maailma 1/2018 - Admicom asiakaslehti

Taloushallinto sähköiseksi

Toistaiseksi Adminetin vaikutukset näkyvät eniten taloushallinnon puolella, johon alkuvaiheen käyttöönotossa on panostettu vahvimmin. Varsinkin kirjanpito on kokenut suuren muutoksen, kun perinteisestä tavasta siirryttiin sähköiseen maailmaan.

– Viimeiset 25 vuotta tilitoimisto on hoitanut kirjanpitomme perinteisin menetelmin, joten se kaipasikin jo vähän uudistusta. Nyt kirjanpito sujuu tosi kätevästi, kun kaikki on sähköisessä muodossa ja pääsemme heti tietoihin käsiksi, taloudesta ja hallinnosta vastaava Eija Nousiainen toteaa.

– Aiemmin plarasimme kuukausittain kaikki laput läpi ja toimitimme tilitoimistoon vuoden aikana sen 12 mapillista paperia. Se oli sellainen jokavuotinen show, jota ei tule ikävä, Kari lisää.

Adminetin käyttöönoton myötä Eija otti pienen tauon jälkeen vastuulleen myös palkanlaskennan, johon on tuonut helpotusta työntekijöiden tuntikirjausten kohdistaminen suoraan kohteille.

– Adminetin mobiili on hyvä ja asentajat pystyvät merkitsemään tuntinsa kännyköillään sekä kuvaamaan ja liittämään myös kuitit suoraan sähköiseen muotoon. Meille on ollut tärkeää, että tuntikirjaukset saadaan kohdistettua suoraan oikeille työmaille, Eija kertoo.

Sähköinen toimintatapa on helpottanut taloushallintoa monella tavalla. Esimerkiksi ostolaskujen käsittely ja myyntilaskutus ovat helpottuneet.

– Nyt kaikki pystyvät tekemään laskuja ja tarkastamaan ostolaskuja vaivattomasti, eikä enää tarvitse kierrättää paperilaskuja tarkastettavana ja pelätä, että ne katoavat johonkin matkan varrella, Kari kertoo.

– Adminet on säästänyt aikaa taloushallinnon rutiineista, kun tuplatyötä ei enää tarvitse tehdä ja kaikki asiat laskujen maksamisesta seurantaan hoituvat niin nopeasti. Laskutus on varmaan helpottunut ja sujuvoitunut eniten. Siihen liittyen myös factoring-laskutus toimii Intrum Rahoituksen kanssa saumattomasti, mikä on meille tärkeää pitkien maksuaikojen vuoksi, Eija toteaa.

Avekmet Oy - Ville Nousiainen | Teollisuuden Maailma 1/2018 - Admicomin asiakaslehti

Reaaliaikaisuus ja etäkäyttö helpottavat arkea

Suurimman vaikutuksen arjen toimintaan helpomman taloushallinnon lisäksi on toistaiseksi tuonut Adminetin reaaliaikaisuus.

– Nyt kaikki on enemmän reaaliajassa kuin aiemmin. Se on mielestäni kaikista parasta, että näemme jokaisen asian heti, Eija toteaa.

– Onhan Adminet järkeistänyt myös työnhallintaa ja tuonut sen puolen seurannan reaaliaikaan. Kun työmaille lisätään budjetit ja laskut yhdistyvät kohteelle, pystymme seuraamaan kustannuksia tarkemmin ja se tuo varmuutta tekemiseen. Ajantasaisen kustannusseurannan merkitys on iso, koska mahdolliset virheet huomataan heti, eikä tarvitse jälkeenpäin selvitellä mitä työmaalla on tapahtunut, Ville jatkaa.

Nousiaiset ovat kokeneet tärkeäksi myös mahdollisuuden käyttää Adminettiä sujuvasti etänä.

– Adminet on aina mukana ja pystyn tekemään töitä muuallakin kuin toimistolla. On tärkeää, että pääsen tietoihin käsiksi kännykällä mistä tahansa. Olimme esimerkiksi vasta lomalla toisella puolella maapalloa ja sieltä maksoin ensimmäisen kerran palkat etänä ilman ongelmia, Eija kertoo.

– Minä puolestani pystyin vähän seuraamaan mitä yrityksessä tapahtuu, onko laskutus ajan tasalla ja kuinka sovitut asiat hoituvat, Kari lisää.

Toiminnan laajentumisen myötä etäkäytön merkitys tulee korostumaan entisestään.

– Varsinkin tulevaisuudessa etäkäytön merkitys korostuu, kun pystymme samalla ohjelmalla hallitsemaan ja seuraamaan kaikkien toimipisteidemme toiminnan. Kokonaisuudessaan meillä on nyt saatu kaikki palaset kohdalleen ja tästä on hyvä jatkaa yrityksen kehittämistä ja eteenpäinviemistä, Ville toteaa.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 1/2018