IntLog Oy:n kaikki toiminnot yhteen kokonaisjärjestelmään: ”Nyt meillä on ratkaisu joka taipuu kasvuun”

Muunneltavilla ja edistyksellisillä tilatuotteillaan vahvaan kasvuun ponnistanut IntLog Oy yhdisti Adminetillä talouden, tuotannon ja operatiivisen toiminnan samaan järjestelmään.

Säkylässä toimiva IntLog Oy aloitti toimintansa vuonna 2010 kun aiemmin puolustusvoimissa työskennelleet yrittäjät alkoivat toteuttaa entiselle työnantajalleen alihankintana huolto- ja kunnossapitotöitä. Muutaman vuoden jälkeen puolustusvoimien säästötoimenpiteet kutistivat tilauskannan neljännekseen aiemmasta, joten IntLogilla ryhdyttiin toteuttamaan jo jonkin aikaa suunnitelmissa olleita modulaarisia tilatuotteita.

– Teemme edelleen huolto- ja kunnossapitotöitä, mutta vuonna 2014 ryhdyimme toteuttamaan omana tuotantona myös tilatuotteita moduulikonteista ja -elementeistä. Nykyään valmistamme, myymme, vuokraamme ja liisaamme näitä tiloja. Ratkaisumme ovat aina asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä ja tuotannossa pyrimme nopeisiin aikatauluihin ja joustavuuteen. Kilpailukykymme kannalta on tärkeää, että tuotamme hyvin eristettyjä ja siistejä tiloja, joissa hinta ja laatu kohtaavat, toimitusjohtaja Jukka Pietilä kertoo.

Mistään pelkistetyistä työmaakonteista ei IntLogin tuotteiden kohdalla ole kyse, sillä niitä on hyödynnetty monenlaisissa kohteissa muun
muassa taukotiloina, wc- ja saunatiloina, teollisuushallien työnjohtotiloina sekä messukäytössä. Syksyllä valmistui myös ensimmäinen täysin moduulirakenteinen terveyskeskus.

– Näiden vuosien aikana olemme toteuttaneet monenlaisia erikoisiakin ratkaisuja. Mukaan mahtuu muun muassa grilli, Posivan luolastoon toimitettu kuivauskontti ja parhaillaan toimituksessa oleva kaikki paloluokkavaatimukset täyttävä tulityötila. Viime syksynä saimme valmiiksi Mynämäelle 1400 m2 laajuisen terveyskeskustilan, joka on käsittääkseni Suomen ensimmäinen moduulirakenteinen terveyskeskus.

IntLogin tilaratkaisuja on hyödynnetty mm. Haukiputaalla väistökoulun tiloissa (yllä), puolustusvoimien kuivaus- ja sosiaalitiloissa (vas.) sekä Säästöpankin esittelytilassa asuntomessuilla.

Yhteistä kaikille IntLogin toteuttamille tilaratkaisuille on, että ne ovat siirrettävissä ja muunneltavissa, joten tiloja voidaan tarpeen vaatiessa suurentaa, pienentää tai siirtää kokonaan pois.

– Lisäksi meillä on patentoitu rakenneratkaisu, jolla olemme pystyneet toteuttamaan valmistusmenetelmään perustuvan niin sanotun itsekantavan pohjarakenteen. Sen ympärille on helppo koota moduulit ja lopputuloksena syntyy erittäin luja ja kestävä kokonaisuus. Suurin ero perinteiseen rakentamiseen on se, että meidän tuotteisiimme ei tehdä mitään betonivalupohjaa, vaan ne toteutetaan pysyvän rakentamisen vaatimukset täyttävien palkkiperustusten päälle.

Kokoon taittuvalla kontilla kasvaville markkinoille

IntLog toi vastikään markkinoille uuden QuickSpace-kontin, joka tuo siirrettävien ja modulaaristen tilojen käyttöön aivan uutta kustannustehokkuutta. Kotimainen avainlipputuote on nimittäin kokoon taittuva ja sen kasaaminen onnistuu viidessä minuutissa.

– QuickSpace on kokoon taittuva moduuli, joka menee erittäin matalaan 30 cm kuljetuspakkaukseen ja se tekee tästä kustannustehokkaan. Jos ajatellaan esimerkiksi kuljetusta, niin yhdellä rekalla voidaan kolmen valmiiksi kootun perinteisen kontin sijaan kuljettaa 30 QuickSpace-konttia. Meille on pian tulossa
tuotantoa varten automaattinen tuotantolinja, jolla pystymme tuottamaan yhdellä työvuorolla tuhat konttia vuodessa ja tarvittaessa reagoimaan kysyntään lisäämällä työvuoroja, tuotantolinjoja tai lisensoimalla valmistusta.

Ensimmäiset QuickSpace-kontit olivat jo viime kesänä käytössä Pori Jazz -tapahtumassa, mutta ensisijaisesti tähtäin on valloittaa maailmanmarkkinat. Kiinnostusta onkin ollut jo laajalti aina Meksikosta Indonesiaan asti.

– Tuote on saanut osakseen suurta mielenkiintoa, koska se sopii monenlaiseen tarpeeseen, esimerkiksi pakolaismajoitukseen, köyhien asumiseen sekä jopa koulu- ja terveysasematiloiksi. Myös armeijat ovat olleet kiinnostuneita ratkaisustamme.

Pietilän mukaan modulaariset tilaratkaisut ovat viime aikoina lyöneet toden teolla läpi. Kasvava kysyntä näkyy myös IntLogin toiminnassa, sillä yrityksen 12 työntekijän porukkaan haetaan kevään aikana lisävahvistusta ja liikevaihto tulee ottamaan ison harppauksen jo huhtikuussa päättyvällä tilikaudella.

– Viime vuosina liikevaihtomme on liikkunut tasaisesti vajaassa miljoonassa, mutta pian päättyvän tilikauden liikevaihto tulee ainakin nelinkertaistumaan edellisiin verrattuna. Nyt modulaariset ja muunneltavat tilaratkaisut ovat lyöneet tosissaan läpi. Vaikka kilpailua on, niin on myös kasvupotentiaalia, sillä markkinat ovat isot ja tämä on nopeasti kasvava ala. Yhä useampi haluaa käyttöönsä helposti muunneltavia modulaarisia tiloja kiinteiden rakennusten sijaan.

Yksi järjestelmä kokonaistoiminnan hallintaan

Toiminnan laajentuessa ja monipuolistuessa IntLogilla törmättiin moniin käytännön haasteisiin, joita päätettiin helpottaa tuomalla yrityksen kaikki toiminnot yhteen teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmään.

– Talouspuolen hallinta meillä oli sinänsä ihan järjestyksessä, mutta halusimme liittää siihen myös tuotantopuolen ja operatiivista toimintaa sekä tehostaa raportointia. Halusimme järjestelmän, joka palvelee paremmin toimintamme kokonaisuutta. Haimme myös helppokäyttöisyyttä, muunneltavuutta sekä kustannustehokkuutta ja siksi päädyimme Adminettiin.

Noin vuosi sitten tapahtunut Adminetin käyttöönotto sujui Pietilän mukaan kivuttomasti. Tukea saatiin niin Admicomilta kuin yrityksen omalta tilitoimistolta, jonka rooli on muuttunut uuden järjestelmän myötä.

– Tilitoimistomme suhtautui muutokseen positiivisesti, koulutti henkilöstöään ja oli hienosti tukenamme muutoksessa. Muuttunut toimintatapa pienensi merkittävästi meidän tilitoimistokustannuksiamme, sillä se vähensi huomattavasti tilitoimiston työtä ja nykyään he hoitavat hyvin jäljelle jääneet tehtävänsä.

Muutosten myötä myös joitain asioita tuli yrityksen itsensä hoidettavaksi. Esimerkiksi palkanlaskenta siirtyi talous- ja palkkahallinnon asioita hoitavan Emilia Koiviston vastuulle.

Palkanlaskenta oli minulle ihan uutta, mutta hyvin olen päässyt siihen kiinni. Adminetissä kaikki on niin automaattista ja tiedot tulevat valmiiksi, joten minulle tärkeintä on tarkistaa, että kirjaukset ovat oikein. Uusien asioiden osalta olemme aina yhdessä tuen kanssa katsoneet, kuinka ne pitää hoitaa, Koivisto kertoo.

Pitkälle automatisoitu järjestelmä helpottaa myös muita taloushallinnon toimia, kun esimerkiksi laskujen koostaminen on tehostunut.

– Aiemmin laskujen tekeminen vaati enemmän työtä ja siihen meni selkeästi enemmän aikaa. Adminetissä pystyn miettimään laskutusta jo ennakkoon ja tarvittaessa helposti tarkistamaan aiempien laskujen tietoja, joten mielestäni laskutus on nyt helpompaa ja sujuvampaa. Sitä kautta säästyneen ajan pystyy sitten käyttämään johonkin muuhun, Koivisto toteaa.

Tuotannonohjaus tehostaa toimintaa

Ennen Adminettiä IntLogilla ei ollut käytössään tuotannonohjausjärjestelmää, mutta lokakuusta alkaen sitä on alettu hyödyntää erityisesti ajankäytön seurannassa.

– Projektien osa-alueille asetetaan tietyt tavoiteajat ja työntekijöiden leimaukset kohdistetaan työvaiheille. Kertyvän datan avulla saamme hyvinkin tarkkaa tietoa tuotantovaiheiden vaatimista työajoista ja vastaavasti myös asennustöiden kustannuksista työmailla. Tarkan työaikaseurannan ansiosta pystymme antamaan asiakkaille tarkan kustannusarvion ja varmistamme, ettemme ota takkiin missään projektissa, mutta emme myöskään menetä tilauksia sortumalla ylihinnoitteluun, työnjohtaja Tero Seilonen kertoo.

Yrityksen on tarkoitus hyödyntää Adminetin tuotannonohjauksen työkaluja jatkossa myös laajemmin.

– Laajennusvaraahan Adminetissä on joka suuntaan hyvinkin paljon ja pyrimme ottamaan sen mahdollisimman kattavasti käyttöön, mutta ensin pilotoimme aikaseurannan. Tulevassa automatisoidussa tuotantolinjassamme sen sijaan työn osuus muodostuu nopeasti vakioksi, joten sen osalta materiaalipuolen seuranta nousee ykkösasiaksi, Seilonen toteaa.

Seilonen uskoo, että kun tuotannonohjaus saadaan kokonaisvaltaisesti käyttöön, sillä on iso vaikutus yrityksen toiminnan tehokkuuteen.

– Pysymme paljon paremmin mukana kilpailussa, kun pystymme tarjoamaan töitä oikeilla hinnoilla, mutta lisäksi pystymme yleisesti ottaen seuraamaan asioita tarkemmin. Saamme esimerkiksi faktaa siitä, kuinka kauan yksittäisiltä työntekijöiltä menee tietynlaisten töiden hoitamiseen. Sen perusteella pystymme hyödyntämään mahdollisimman paljon jokaisen vahvuuksia ja suunnittelemaan työt siten, että se on toimintamme kannalta mahdollisimman tehokasta.

Helpottaa kasvuyrityksen arkea

IntLogilla on ryhdytty hyödyntämään Adminettiä toimintojen tehostamisessa projektien suunnittelusta alkaen. Esimerkiksi töiden suunnittelu ja projektien aikatauluttaminen on helpottunut, kun toimenpiteitä pystytään ennakoimaan paremmin.

– Projekteja suunnitellessamme pystymme katsomaan asioita myös tulevaisuuden kannalta ja aikatauluttamaan omat huoltotoimenpiteemme parhaisiin mahdollisiin hetkiin. Myös töiden organisointi ja lomien suunnittelu on helpompaa, kun tiedämme ajoissa, milloin esimerkiksi tietyn erikoisalan osaajia tarvitaan, Seilonen kertoo.

Kasvavassa yrityksessä varsinkin seuranta ja monet pienet käytännön toiminnot helpottavat arkea.

– Adminet tehostaa toimintaamme, säästää aikaa ja tuo käyttöömme paljon informaatiota, jonka avulla pystymme seuraamaan yrityksen taloutta. On hienoa seurata myös kohteiden tilanteita, kun näemme helposti ja tarkasti niiden tulot, kulut ja katteet. Yrityksen kasvaessa ja toimintojen lisääntyessä seurannan merkitys korostuu entisestään. Joskus aikaisemmin tieto oli omien korvien välissä, mutta kasvun myötä ei ole enää mitään mahdollisuutta pysyä kaikesta ajan tasalla ilman tällaista järjestelmää, Pietilä toteaa.

– Arjen toiminnan kannalta on myös hienoa, että Adminet muistuttaa etusivulla hoidettavista tehtävistä ja esimerkiksi vanhenevien tulityökorttien uusimista ei sen ansiosta tarvitse itse muistaa. Mielestäni Adminet on ollut meille positiivinen uudistus ja toimiva ratkaisu, joka palvelee toimintaamme kokonaisuudessaan, Koivisto lisää.

Pietilä uskoo, että vahvaan kasvuun yltäneessä yrityksessä Adminet otettiin käyttöön kreivin aikaan:

– Täytyy sanoa, että onneksi meillä on tämä järjestelmä käytössä jo nyt, niin meidän ei tarvitse kasvun keskellä jalkauttaa uutta järjestelmää, vaan voimme helposti ottaa toimintoja käyttöön tarpeen mukaan. Nyt meillä on sellainen ratkaisu, joka taipuu kasvuun, joten mahdolliset haasteet tulevat sitten jostain ihan muualta.

KUVAT: Inka Liimatainen

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 1/2019