Käyttäjävinkki: Tarjouksen tekeminen uusilla tuotteilla

Adminetillä luot helposti tarjouksen vaikka täysin uudesta tuotteesta. Voit syöttää uuden tuotteen suoraan tarjous/tilausriville ja sen alle rakenteen tuotantovaiheineen ja materiaali- sekä alihankintakuluineen. Tuoteriville järjestelmä laskee ennalta asetetun katteen ja voit muokata tämän jälkeen myyntihintaa halutunlaiseksi.

Voit perustaa uuden tuotteen tarjouksen tekovaiheessa ja sille tuoterakenteen kaikkine materiaali-, työvaihe- ja alihankintakuluineen sekä tallentaa rakenteen ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset suoraan tarjous/myyntitilausriviltä.

Pääset ylläpitämään tuoterakennetta tarjous/myyntitilausrivin Rakenteet-linkistä. Rakenne voidaan luoda käsin jos kyseessä on kokonaan uusi tuote ja pakettituotteille rakenne kopioidaan automaattisesti pakettirekisteristä. Tuoterakenne voi pitää sisällään alikokoonpanoja, materiaaleja, tuotannon työvaiheita sekä alihankintaa.

Myyntitilausrivin tuoterakenteet siirtyvät ja kuormittuvat automaattisesti tuotannon työvaiheiksi ja materiaalitarpeiksi, kun myyntitilauksesta tehdään tuotantotilaus. Materiaalitarpeista muodostuu myös automaattisesti ostoehdotukset.

Määrittele omien kateasetustesi mukainen myyntihinta

Tuoterakenteen perusteella saadaan laskettua myyntitilausriville kustannushinta ja kateasetusten perusteella edelleen myyntihinta. Kateprosentit määritetään (Asetukset | Parametriasetukset) erikseen kustannuslajeittain: tuotteet, konetyö, henkilötyö, asetus, alihankinta ja muut. Oletuskateasetuksia voidaan muuttaa myyntitilauskohtaisesti Tuotannon kateasetukset -painikkeesta.

Tuoterakennetta muuttaessasi voit samalla päivittää myös muuttuneen rakenteen myyntihinnan omilla kateasetuksilla. Tällöin järjestelmä laskee muuttuneen omakustannehinnan ja lisää siihen katteen annettujen kateasetusten mukaisesti.

Näin syötät uuden rakennerivin:

1. Valitse ensin rakenneosan tyyppi (tuote / alihankinta / muu).

2. Syötä koodi Nro-kenttään, jos kyseessä on tuote, tai kirjoita muunlaisen osan kuvaus.

  • Tuotekoodin voit etsiä suurennuslasikuvakkeesta avautuvasta rekisteriselauksesta tai ennakoivalla syötöllä Adminetin normaalein käytännöin.
  • Voit myös pika-avata uuden tuotteen Nro-kentän paperiarkkikuvakkeesta.

3. Syötä määrä (ja yksikkö).

4. Ylläpidä tarvittaessa kustannushintaa sekä alennusta.

5. Paina Tallenna.

Rivin Toiminnot | Dokumentit -linkistä pääset ylläpitämään osaan liittyviä dokumentteja ja kuvia. Ne ovat käytettävissä tuotannon sovelluksissa, kun myyntitilaus siirretään tuotantoon.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 1/2019