Karkeakuormitus sujuvoittaa pienten tilausten tuotantoa

Karkeakuormitus yksinkertaistaa tuotantoprosessia tilauksissa, joissa ei ole tarvetta työvaihekohtaiselle seurannalle.

Karkeakuormituksen avulla Adminetissä voidaan hallita tuotantoa käyttämättä lainkaan varsinaisia tuotannonohjauksen työkaluja, sillä tuotannon toimenpiteet on mahdollista tehdä suoraan myyntitilaukselta.

Karkeakuormitus on kätevä tapa hoitaa tuotantoa silloin, kun tavaraa valmistetaan asiakkaan myyntitilaukselle tai varastoon, mutta valmistuksen työvaihekohtaiselle seurannalle ei ole tarvetta. Karkeakuormituksessa kaikki tuotantoon liittyvät materiaalivaraukset, työmääräimen tulostus sekä erien ja töiden valmiiksi kuittaukset hoidetaan rivikohtaisesti suoraan myyntitilauksen kautta. Työvaihekohtaisia kuittauksia, eli esim. tuotantotyöntekijän kuittauksia ei tehdä lainkaan.

Valitse sopivin tuotantotapa vaikka tilausriveittäin

Tuotantoprosessin alkupää toimii samalla tavalla sekä karkeakuormituksessa, että tuotannon työjonoja hyödyntävässä ja työvaihekirjaukset sisältävässä hienokuormituksessa. Kummallakin tuotantotavalla myyntitilaus tehdään normaalisti ja jos tilausriveiltä syntyy tuotantotarvetta, sitä vastaava tuotantotilaus syntyy automaattisesti myyntitilauksen vahvistuksen yhteydessä.

Adminetissä tuotantotapoja voidaan käyttää rinnakkain, eli esimerkiksi toteuttaa isommat projektit työjonojen kautta ja pienemmät suoraan myyntitilaukselta ilman työkuittauksia. Yksittäisen tilausrivin tuotantotapa määräytyy sen mukaan, kuinka riviä käsitellään:

  1. karkeakuormituksessa käsitellään rivit, joiden tuotanto kuitataan aloitetuksi myyntitilaukselta kuormittamatta niitä tuotannon työjonoihin ja
  2. hienokuormituksessa rivit, jotka kuormitetaan tuotannon työjonoihin.

Kuormitustavoissa on eroa työtoteuman seurannan ja valmistuvan tuotteen kustannushinnan muodostumisessa. Hienokuormituksessa työtoteumat tulevat aina leimattujen työvaiheaikojen perusteella, mutta
karkeakuormituksessa työvaihekirjauksia ei tehdä. Siksi myöskään työvaiheiden toteutunutta kestoa ei seurata, vaan työajaksi merkitään rakenteista löytyvät oletusajat. Valmistuva tuote saa siis kustannushinnan töiden oletuskeston ja materiaalivarausten perusteella.

Karkeakuormitus myyntitilauksilta

Myyntitilauksilla tilausrivien tuotantoa hallitaan riviseurannasta tai yksittäisen tilauksen rivit-näkymän Tuotanto-välilehdeltä. Kummassakin näkymässä materiaalivarausten ja tuotannon tilaa pystytään tarkastelemaan tilausriveittäin sekä hallitsemaan niitä Toiminnot-valikossa.

Toiminnot-valikon Materiaalivaraukset/työmääräin -valinta avaa näytölle ikkunan, jossa voidaan tehdä materiaalivaraukset samaan tapaan kuin tuotannon sovelluksissa sekä tulostaa työmääräin.

Lisäksi Tuotanto-sarakkeen pallosymbolia klikkaamalla voidaan kuitata tuotanto aloitetuksi. Uusi klikkaus puolestaan avaa Tuotanto valmis -ikkunan, jossa voidaan lisätä tilausriville tuotannosta valmistuneita kappaleita. Jos tilaus on vielä keskeneräinen, voidaan tuotannon tila jättää avoimeksi tai kaikkien kappaleiden valmistuttua merkitä valmiiksi, jolloin tilausrivi on tuotannon osalta loppuun käsitelty.

(Klikkaa tästä tarkastellaksesi kuvaa isompana.)

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 1/2020