Liikkuva työ tuo haasteita teollisuuden kunnossapitoon

Liikkuva työ on tuttua teollisuuden kunnossapitoa tekeville yrityksille, sillä työt tehdään pääosin asiakkaan luona. Tehtaiden seisakkien aikana saatetaan tehdä ennakkoon sovittuja keikkoja, ja lisämausteen työlle tuovat hälykeikat, jolloin on riennettävä apuun esimerkiksi laitteen mennessä epäkuntoon.

Vaihtelevat työt muodostavat haasteen resursoinnille. Ennakkoon sovitut työt on helppo aikatauluttaa ja työntekijät varata paikalle, mutta hälykeikkoja varten täytyy myös olla resursseja. Toisaalta liiasta luppoajasta kärsii kate. Jos käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, jolla saat ajantasaista tietoa työntekijöille, pystyt resursoimaan työt tehokkaasti.

Tiedon kulkiessa ilman viiveitä työmaan ja toimiston välillä, pystyt ohjaamaan työntekijät niille keikoille, jotka sillä hetkellä vaativat huomiota.

Työntekijöiden kulkiessa paikasta toiseen, myös tiedon tulisi kulkea yhtä jouhevasti. Perinteisesti tieto toimitetaan toimistolle vasta huoltokeikan päätyttyä ja keikat saattavat kestää viikkoja. Tämän vuoksi laskutus laahaa jäljessä. Rahan kiertoa voidaan nopeuttaa siirtymällä järjestelmään, joka ylläpitää ajantasaista tietoa työntekijöiltä toimistolle ja takaisin. Tämä mahdollistaa nopean laskutuksen ja työntekijöille ajantasaisen tiedon keikoista.

Koneiden huoltoa ja kunnossapitoa varten täytettäviä dokumentteja, kuten mittapöytäkirjoja sekä tarkistuspöytäkirjoja kertyy paljon, joten dokumenttienhallinta on tärkeässä roolissa.

Kaikkien dokumenttien yhteen kerääminen laskutusta, jälkilaskentaa tai vaikka kirjanpitoa varten on työlästä, jos tietoja joutuu keräämään eri paikoista.

Usein niin työtuntien keräämiseen, dokumentinhallintaan kuin laskutukseenkin on omat ratkaisunsa, joten tietojen hallinnasta tulee sekavaa ja asioiden yhdistely on aikaa vievää – pahimmillaan tietoa hukkuu matkan varrella. Jälkilaskenta on manuaalisesti työlästä ja saattaa jäädä kokonaan tekemättä.

Yrityksellä ei siis ole välttämättä lainkaan tietoa, paljonko työkeikoista ja urakoista jää katetta – pahimmillaan töitä tehdään tappiolla.

Jos käytössä on yhden järjestelmän taktiikka, eli kaikki toiminnot samassa, on mahdollista hyödyntää teknologiaa raporttien koostamisessa. Helppo raportointi paitsi vähentää manuaalista työtä, myös antaa tarkkoja lukuja yrityksen liiketoiminnasta.

Miten erottautua kilpaillulla toimialalla?

Teollisuuden kunnossapito on hyvin kilpailtu toimiala, jossa kilpailijat käytännössä tarjoavat samoja palveluita.

Hinnalla voi erottautua, mutta se ei ole välttämättä kannattavaa yrityksen kannalta.

Tärkeämpää on olla ketterä kumppani, joka reagoi asiakkaan tarpeisiin nopeasti. Tämän mahdollistaa hyvä järjestelmä.

Kannattaa valita työkalut, jotka mahdollistavat työskentelyn missä vain. Alalla työ ei ole sidottu toimistolle tai hallille, vaan sitä tehdään ympäri Suomen ja joskus myös ympäri maailman.

Mobiilit työkalut, kuten pilvipalveluna tarjottavat järjestelmät, mahdollistavat tiedon nopean kulun toimiston ja työmaan välillä.

Kun kaikki tarvittava tieto on saatavilla läppärillä, tabletilla tai älypuhelimella samasta paikasta, mikään tärkeä tieto ei häviä eikä tietoja tarvitse ylläpitää useissa eri paikoissa.

Jos lisäksi taloushallinto on samassa automatisoidussa järjestelmässä, ei manuaalista jälkilaskentaa tarvitse tehdä. Jopa tilauskohtaisesti on mahdollista nähdä, paljonko yksittäisestä työkeikasta on tullut katetta.

Kun töistä on saatavilla tarkkaa tietoa, pystytään sekä palveluita että koko liiketoimintaa kehittämään tehokkaammin. Tämä on avainroolissa kilpailluilla markkinoilla.

Kun tilaukset saadaan syötettyä yhteen järjestelmään ja resursoitua siellä asentajille, pääsevät asentajat suoraan kirjaamaan samaan järjestelmään tunnit ja käytetyt materiaalit nopeasti heti kohteessa. Tieto löytyy välittömästi niin tilaukselta/projektilta, laskulta kuin tuntikortiltakin vain yhdellä kirjauksella. Tämä säästää aikaa ja tuo läpinäkyvyyttä toimintaan. Kun työ on valmis, laskuttaminen onnistuu parilla klikkauksella. Myös ostotilaukset on mahdollista tehdä suoraan saman järjestelmän kautta, jolloin kulut kohdistuvat automattisesti projektille/tilaukselle.

Kovasti kilpailuilla aloilla kaikilla on sama tavoite: kehittyä. Siksi erottautumistekijäksi saattaakin nousta tehokkaimmat toimintamallit, tuottavan työn maksimointi sekä resurssien hallinta.

Jos on olemassa vaihtoehtoinen systeemi, joka säästää aika ja turhaa työtä sekä tehostaa toimintaa, ei kannata jatkaa vanhalla toimintatavalla. Jäädessä tuleen makaamaan, kilpailijat menevät ohi ja kovaa. Siihen ei kenelläkään ole varaa.

Tero Pakarinen

Tero työskentelee Admicomilla myyntipäällikkönä ja vastaa teollisuuden toimialan myynnistä Itä-Suomen alueella. Tehtäviin kuuluu myynti sekä uusille, että nykyisille asiakkaille. Teron vapaa-aika kuluu perheen parissa ja lasten harrastuksiin kuskaamisessa. Itse Tero harrastaa salibandya ja maratonjuoksua.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 1/2021