Uudistuneilla mobiilitoiminnoilla nopeutta työtilausten käsittelyyn

Uudistuneella mobiilisovelluksella töiden käsittely kentällä on entistä kätevämpää, sillä se tarjoaa selkeämmät näkymät, ohjaa työn käsittelyprosessia sekä mahdollistaa nopeamman tapahtumien kirjauksen.

Mobiilityötilausten avulla seuraat ja raportoit töitä kentällä reaaliaikaisesti: kaikki tiedot siirtyvät työmaan ja toimiston välillä ilman viiveitä. Mobiilitoimintojen kehittyessä sovellukseen on tullut paljon uusia toimintoja, minkä vuoksi työtilausten käsittelyä on selkiytetty.

Selkeyttä tilausten käsittelyyn

Adminetin mobiili tarjoaa helppokäyttöiset ja reaaliaikaiset työkalut kentällä tapahtuvaan työhön, olipa kyseessä huoltosopimustyö, kunnossapidon hälykeikka tai vaikka käynnissä olevan projektin lisätyö. Mobiilityötilausten avulla töitä on helppo organisoida kentälle esimerkiksi luvattujen toimitusaikojen ja prioriteetin mukaan. Tehtäviä voidaan osoittaa suoraan tietylle henkilölle tai työntekijät voivat itse poimia töitä työpoolista. Tarvittaessa myös uuden työtilauksen avaus onnistuu näppärästi heti asiakkaan luona.

Varsinkin teollisuuden kunnossapidossa työ on usein hektistä, joten kirjausten on hoiduttava sujuvasti ja nopeasti. Tilausten käsittelyyn Adminetin mobiilissa tehtiin äskettäin useita uudistuksia, jotka helpottavat käyttöä entisestään. Esimerkiksi päänäkymässä työtilauslistan havainnointia nopeuttavat tilauksen tilaa kuvaavat ikonit ja luvattujen toimituspäivien värikorostukset, joista näet nopealla silmäyksellä, onko työ toteutumassa ajallaan.

Uutena ominaisuutena näkymän alalaidassa on toimintopalkki, joka mahdollistaa nopean siirtymisen tilauksen seuraavaan käsittelyvaiheeseen. Lisäksi toimintopalkin yläpuolelle päivittyy tieto viimeisimmästä tehdystä toimenpiteestä, joten niistäkin on helppo pysyä ajan tasalla.

Varsinainen tilausten käsittely on eriytetty selkeästi omille välilehdilleen: Tilaustiedot-välilehdeltä löytyy kaikki oleellinen tieto tilauksesta ja Raportoi-välilehdellä tehdään varsinaiset kirjaukset. Tilaustiedoista löydät muun muassa toimitusosoitteen karttasijainnin sekä tilauksen ja asiakkaan tiedot, joita voit tarvittaessa muokata.

[Avaa kuva isompana tästä.]

Nopeutta tietojen kirjaamiseen

Tapahtumien kirjaamiseen liittyvät toiminnot käynnistyvät Raportoi-välilehden kuvakkeista. Tässä näkymässä kirjaat muun muassa työt, tarvikkeet ja kuvat, joiden valinnat avautuvat suoraan uuden tapahtuman syöttönäkymään raportoinnin nopeuttamiseksi. Tallennetut tiedot ovat tarkasteltavissa ja muokattavissa näkymän alareunassa välittömästi tallennuksen jälkeen.

Työt kirjaat aikaraportoinnilla tai oletuslaskulajeja hyödyntäen. Työntekijä pystyy lisäksi muokkaamaan oman resurssivarauksensa aikataulua, joten myös työnjohdon on helpompi seurata kentän todellista tilannetta. Tarvikkeiden kirjaamisessa aikaa säästää ennakoiva haku, joka ehdottaa oikeaa tuotetta hakua kirjoitettaessa.

Myös tilaukseen liittyvien lomakkeiden, kuten tarkastuspöytäkirjojen, käsittely onnistuu suoraan mobiilityökaluilla ja niidenkin käsittely on saanut uusia toimintoja. Adminet täyttää tuttuun tapaan valmiiksi lomakkeen perustiedot, joten käyttäjän tehtäväksi jää muiden tietojen täydentäminen. Nyt minkä tahansa pdf-lomakkeen voi tallennuksen jälkeen lisätä laskuliitteeksi ja lähettää sähköpostitse valituille vastaanottajille suoraan mobiilista.

Työtilausten raportoinnissa käsittelet:

  • Työt: Kirjaus oletuslaskulajeilla tai aikaraportointia hyödyntäen. Kärkimies voi raportoida töitä muiden puolesta.
  • Tarvikkeet: Käytettyjen tarvikkeiden kirjausta nopeuttaa ennakoiva haku.
  • Suoritteet: Yksikköhintaisten tuotteiden ja palveluiden sekä henkilösuoritteiden raportointi.
  • Kalusto: Tilauksella käytetyn kaluston kirjaus.
  • Kuvat: Tilaukseen liittyvien valokuvien lisäys.
  • Hyväksyntä: Sähköinen hyväksymiskuittaus.
  • Tehtävät: Tilauksen avointen tehtävien tarkastelu, dokumentointi ja valmiiksi kuittaus.
  • Pdf-lomakkeet: Tilaukseen liittyvien asiakirjojen tallennus  tilaukselle ja lisäys laskun liitteeksi sekä lähetys sähköpostitse.
  • Ilmoitus: Sähköposti-ilmoitus halutuille vastaanottajille tilauksen tiedoista tilaustulosteineen.
  • Liitteet: Työtilauksen liitteiden tarkastelu.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 1/2021