Käyttäjävinkki: Varmista sujuva varastoseuranta

Ellei yrityksessäsi ole vielä käytössä Adminetin varastotoimintoja, saat tästä tiiviit vinkit niiden käyttöönottoon ja varastoseurantaan.

Tuoterekisteri ja hinnat

Perustat omat tuotteet tuoterekisteriisi polussa Ostot | Tuotteet | Tuoterekisteri. Voit lukea omat tuotteet myös taulukkolaskennassa luodusta aineistosta, jota varten saat ladattua Adminetistä mallitaulukon täyttö- ja toimintaohjeineen (Ostot | Tuotteet | Omien tuotteiden sisäänluku). Lisäät tarvittaessa uusia nimikkeitä helposti myös myyntitilauksilla sekä ostolaskujen käsittelyssä.

Omien tuotteiden hintojen (niin myynti- kuin ostohinnat) ylläpito onnistuu näppärimmin sopimushintojen kautta (Ostot | Tuotteet | Sopimushinnat).

Varastonimikkeet

Varastonimikkeitä (Varasto l Varastonhallinta l Varastonimikkeet) käyttämättä voit yksilöidä tuotteet, joita varastoidaan. Tällöin vain näitä tuotteita voidaan kirjata varastosta/varastoon. Tämä tarkentaa varastoseurantaa ja sillä saat esim. estettyä koodittoman tuotteen ostamisen varastoon.

Varastosijainnit

Adminetissä voi olla useita varastosijainteja, esim. eri toimipisteiden varastot. Nämä perustat Hallinta | Yritystiedot | Perustiedot -näkymän Varastosijainnit-välilehdellä. Voit myös varmistaa, että henkilöstösi tekemät ostot ja myynnit kohdistuvat varmasti aina oikeaan varastoon kytkemällä henkilön ja varastosijainnin toisiinsa polussa Projektien hallinta | Työtilaukset | Asetukset | Resurssien varastosijainnit. Varastosiirtojen kautta voit siirtää tarvikkeita varastosijainnista toiseen.

Varastosaldot

Kun tuotteet on perustettu, voit päivittää niille saldot inventoinnin kautta polussa Varasto | Varaston hallinta | Inventointi. Inventointialustan avaat varastosijainneittain haluamillasi tuoterajauksilla. Anna rajapäiväksi saldojen laskentapäivä, jolle myös varastonmuutos kirjautuu. Kun valitset kohdan ”Mukaan tuotteet, joilla ei ole tapahtumia”, saat uudet nimikkeet alustalle.

Seuranta ja ylläpito

Kun varastoseuranta on käytössä, näet reaaliaikaiset saldot, varaston arvon sekä nimikkeiden varastotapahtumat Pdf- ja Excel -muodossa polussa Varasto l Varastonhallinta l Raportit. Tilauksia käsitellessä löydät ajantasaiset saldot tuotetietojen sekä tuotepoiminnan kautta.

Voit hyödyntää tuotteille asetettavia hälytysrajoja varastosaldojen ylläpidossa. Varastohallinnan ostotarpeiden laskenta muodostaa ostotarpeet tuotteista, joiden saldot alittavat hälytysrajan.

Ennen käytön aloittamista

Varmista vielä ennen varaston käytön aloittamista, että kaikki tausta-asetukset ovat kunnossa yhdessä kouluttajan kanssa. Kouluttajan kanssa on hyvä katsoa myös, kuinka käytännössä ostatte/palautatte tuotteita varastoon tai otatte/myytte tuotteita varastosta.

Kun varastoseuranta on käytössä, näet tilauksia käsitellessäsi aina ajantasaiset saldot sekä tuotepoiminnassa että tuotetiedoissa. Asettamalla tuotteille hälytysrajat, voit myös luoda automaattisesti ostotarpeet tuotteista, jotka ovat käymässä vähiin.

Lue lisää Adminetin varastonhallinnan työkaluista.

Jatka lukemista

Teollisuuden maailma 1/2022