Koneluku tuo tuotantolaitteiden tiedon Adminettiin

Tuotantolaitteilta saatava data on pian mahdollista saada integroituna Adminettiin ja hyödyntää sitä yrityksen tuotantoprosessien kehittämisessä.

Ryhdyimme viime vuonna kehittämään Adminetin konelukutoimintoja yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Ratkaisun toteuttamisessa yhteistyökumppanina toimii kotimainen, tuotantolaitteiden tiedonkeruuseen erikoistunut i-GuSystem Oy, joka kytkee laitteisiin tiedonkeruun ja toimittaa saadun datan Adminettiin.

Kehitystyön tuloksena koneiden tiedonkeruu on integroitu Adminettiin ja dataa hyödynnetään jo tällä hetkellä asiakkaan ympäristössä. Ensimmäisessä vaiheessa konedatasta hyödynnetään koneiden tilan näyttäminen ja koneilta tulevien hälytysten kirjaaminen.

Sovelluksen kehitys jatkuu aktiivisena ja koneista saatavaa dataa jalostetaan toimimaan osana Adminetin automatiikkaa, jolloin tietoa voidaan käyttää entistä tehokkaammin esimerkiksi koneluvusta tulevien valmismäärien hyödyntämiseen.

Koneluku hyödyttää laajasti tuotannon suunnittelussa

Konetiedon integroinnista osaksi toiminnanohjausjärjestelmää voidaan saavuttaa lukuisia hyötyjä, jotka heijastuvat niin yrityksen kilpailukykyyn, kannattavuuteen kuin reagointikykyyn:

  • Asetus- ja koneaikojen raportointiin sekä kannattavuusseurantaan saadaan entistä enemmän tarkkuutta, kun koneaika pystytään pilkkomaan yksityiskohtaisemmin esimerkiksi odotusaikaan, käyntiaikaan ja häiriöaikaan.
  • Koneluvusta saatavan tiedon ja Adminetin kautta saatavan työntekijä- ja tuotetiedon yhdistäminen avaa raportointiin paljon uusia mahdollisuuksia.
  • Kappalemäärien käsittelyssä työjonot ovat entistä reaaliaikaisemmat, mistä on hyötyä erityisesti pitkiä sarjoja ajettaessa. Kun koneluku päivittää valmistuvia kappalemääriä automaattisesti, pystyy Adminet arvioimaan paremmin jäljellä olevaa ajoaikaa eli tuotteen valmistumishetkeä.
  • Mahdollisiin häiriötilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin sekä hyödyntämään tietoa niin konehuoltojen suunnittelussa kuin jopa koneiden vaihtotarpeiden analysoinnissa.

Jatkamme Adminetin konelukutoimintojen kehittämistä yhteistyössä pilottiasiakkaamme kanssa ja lähiaikoina kehitystyön hedelmistä pääsevät nauttimaan myös muut asiakkaamme. Tiedotamme pian lisää sovelluksen julkaisemisesta kaikkien asiakkaidemme käyttöön.

Jatka lukemista

Teollisuuden maailma 1/2022