5 työkalua tehokkaampaan tuotannonohjaukseen

Kehittyvät tuotannonohjauksen työkalut ovat nykyaikana tärkeä tekijä teollisuusyritysten kilpailukyvyn varmistamisessa, sillä niiden avulla tuotantoa pystytään ohjaamaan koko ajan tarkemmin, laadukkaammin ja nopeammin.

Adminetin tuotannonohjauksen työkaluja kehitetään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tutustu alta viiteen Adminetin työkaluun, jotka auttavat sinua tehostamaan yrityksesi tuotantoa ja ohjaamaan siihen liittyviä prosesseja entistä sujuvammin.

1. Tuotekonfiguraattori

Tuotekonfiguraattorilla muokkaat tarjottavan tuotteen kulloisenkin tarpeen mukaan. Voit tarkastella ja muokata yhdessä näkymässä tuotteen rakennetta, osakokoonpanoja ja työvaiheita. Pystyt myös määrittelemään erikseen kone- ja henkilötyön osuuden ja hinnan, asetusajan sekä eri kustannuslajien kateprosentit.

Valmiin tarjoustulosteen voit lähettää sähköpostitse asiakkaalle ja hyväksytty tarjous vahvistaa tilauksen, jonka jälkeen Adminet tarkistaa, onko tuotetta varastossa. Jos tuotetta ei ole varastossa, siirtyvät tilaustiedot automaattisesti tuotantoon, eli tuotanto saa suoraan tiedot tuotteen työvaiheista, niiden järjestyksestä ja tarvittavista materiaaleista.

Valitun tuotteen rakenne avattuna tarkasteltavaksi ja muokattavaksi tuotekonfiguraattorilla. (Katso kuva isompana)

2. Graafiset Gantt- ja kuormitusnäkymät

Gantt-kaavioilla hahmotat yhdellä silmäyksellä tuotannon kokonaistilanteen. Kaavio piirtää Adminetistä tutut työjonot vaakajanoina kalenterinäkymään ja näet helposti, mistä lähtien milläkin koneella/resurssilla on tilaa. Kuormitusnäkymä kertoo, mikä on koneen kuormitus tietyllä aikavälillä.

Laskenta perustuu siihen, että kuormitettu työ jyvitetään vaiheen laskennallisesta toimitusajasta taaksepäin. Jos työvaihetta ei ”mahdu” kuormittamaan taaksepäin johtuen muista resurssille kuormitetuista töistä, piirtää järjestelmä työvaiheen toimituspäivälle resurssin kapasiteetin ylittävän pylvään. Mikäli valitun aikavälin kokonaiskuormitus on kapasiteettia pienempi, voi joillekin päiville osuvia ylikuormituspiikkejä tasata siirtelemällä työvaiheita työjonoissa joko muuttamalla työjonojen kapasiteettia tai jos mahdollista, muuttamalla työvaiheiden toimituspäiviä.

Halutun kuormitustyhmän, yksittäisen työjonon tai kaikkien ryhmien työvaiheiden kestot piirrettynä vaakajanoina kalenterinäkymään.

Halutun työjonon tai työjonojen kuormitus peilattuna annettuun kapasiteettiin.

3. Tuotannon työajanseuranta

Tuotannon työkirjaukset voidaan haluttaessa ohjata automaattisesti työntekijän tuntikortille, jolloin työvuoron aloitusleimauksen jälkeen tuotannon työkirjaukset ohjautuvat suoraan tuntikortille. Adminet muodostaa palkka-asetusten mukaiset tuntikorttirivit sitä mukaa, kun työntekijä kirjaa työvaiheita valmiiksi. Adminettiin voidaan myös määritellä erilliset kohde- ja työtilausnumerot sellaisille töille, jotka eivät kuulu millekään työvaiheelle. Tällöin Adminet vie työvaiheille kuulumattomat tunnit tuntikortille siinä vaiheessa, kun työntekijä kirjaa itsensä ulos työpäivän päätteeksi.

4. Työjonojen hallinta

Työjonoja hallitset selkeässä näkymässä, jonka avulla näet tuotannon pullonkaulat helposti ja pystyt reagoimaan niihin ajoissa. Drag & drop -toiminnolla näet muutosten vaikutukset työjonoihin heti eli esimerkiksi siirtäessäsi myöhässä olevan työn jonon kärkeen, Adminet näyttää välittömästi sen vaikutuksen kokonaistuotantoon. Tuotannon tilannetta pystyt seuraamaan vaivattomasti työvaiheiden värillisistä pallosymboleista.

5. Dokumentinhallinta

Kaikki tarvittavat dokumentit (esim. mittapöytäkirjat) ovat Adminetissä käytössäsi sähköisessä muodossa ja yhdessä paikassa, joten työnjohdolla ja työntekijöillä ei kulu turhaa aikaa dokumenttien ja työohjeiden etsimiseen tai paperinpyörittelyyn. Samalla varmistetaan, että työt tehdään aina uusimmalla revisiolla vähentäen turhaa työtä ja hukkakappaleita.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 2/2018