Tiedätkö onko liian kiire vai mahtuuko tärkeä tilaus tuotantoon?

Tavatessani yrittäjiä, kysyn mitä tietoja he seuraavat yrityksessä ja mikä tieto on kiinnostavaa liiketoiminnan kannalta. Vastaus vaihtelee tapauskohtaisesti: Yhdelle on tärkeää seurata asiakaskohtaista kannattavuutta ja toiselle pitää kiinni toimitusvarmuudesta.

Käytännössä monessa yrityksessä seurataan töitä mututuntumalla. Yhdessä yrityksessä tiedetään, että tilauksia on liikaa, jos niitä on kertynyt järjestelmään parin A4-arkin verran. Vuosien kokemuksella riveistä pystytään päättelemään, milloin voidaan ottaa lisää tilauksia ja milloin taas on liiankin kiire.

Mututuntuma vaatii vuosien kokemuksen ja silloinkin tieto on ainoastaan yrittäjän päässä.

Tiedetään, että ainoa mahdollisuus todellisten läpimenoaikojen seuraamiseen on työvaiheiden seuraaminen. Työntekijät saattavat kuitenkin kokea kirjaamisen työläänä tai pahimmassa tapauksessa kyttäämisenä. Lopulta on vain tyydytty vanhaan tilanteeseen, jossa tunnit kirjataan läsnäolon mukaisesti palkanlaskentaan, mutta varsinaista asiakas- tai työvaiheseurantaa ei tehdä.

Kestääkö seuranta äkillisiä muutoksia?

Oletetaan, että tilauskanta on täynnä. Tulee vastaan tilanne, jossa tärkeältä asiakkaalta tulee kiireellinen tilaus. Tiedetään, että töitä on paljon jo entuudestaan, joten mihin ihmeeseen saadaan mahtumaan uusi tilaus? Työnjohtaja selvittää tuotannosta, mitkä koneet ovat täysin kuormitettuja. Tärkeä työ on saatava mahtumaan johonkin väliin, koska asiakas ostaa työt sieltä, missä ne saadaan tehdyksi aikataulussa.

Täytyy löytyä joustoa.

Kapasiteettia pystytään vapauttamaan organisoimalla töitä ja järjestelemällä samanlaisia töitä peräkkäin, jolloin saadaan pienennettyä asetusaikoja ja materiaalien sekä työkalujen vaihdon tarvetta. Näin saadaan resurssia vapautettua ja tuotantoa tehostettua. Työvaiheleimaukset puolestaan auttavat tulevaisuudessa arvioimaan tulevia töitä aina vain tarkemmin. Ilman toteutuneita kirjauksia tämä ei ole mahdollista.

Nostetaanko asiakaskannattavuutta vai toimitusvarmuutta?

Mikäli on mahdollista parantaa joko asiakaskannattavuutta tai toimitusvarmuutta, kumman valitset? Johtaako asiakaskannattavuuden nousu automaattisesti toimitusvarmuuden nousuun?

Asiakaskannattavuuden tietäminen vaatii seurantaa.

Kun työt ja käytetyt materiaalit kirjataan työvaiheille ja asiakkaalle, voidaan näillä tiedoilla analysoida asiakaskannattavuutta. Asiakaskannattavuuden seurannalla varmistetaan, että hinnoittelu on kohdillaan eikä tulosta tehdä työntekijöitä venyttämällä. Asiakaskannattavuuden seuranta auttaa pysymään kilpailussa mukana, kun hinnoittelua voidaan tarkistaa asiakaskohtaisesti. Mikäli on tarve alentaa hintoja, tiedetään tarkkaan mihin asti voidaan tulla vastaan ilman, että kannattavuus valahtaa pakkaselle.

Toimitusvarmuus vaatii usein töiden pilkkomisen työvaiheisiin. Tehokkaalla töiden järjestelyllä varmistetaan, että samoilla asetuksilla voidaan tehdä peräkkäin samankaltaiset työt. Mikäli tuotetta tilataan säännöllisesti, pystytään sarjakokoja viilaamalla tuottamaan lähes samassa ajassa valmiita tuotteita myös varastoon. Tällä tavalla seuraavan tilauksen toimitusta pystytään nopeuttamaan varaston avulla.

Tilaustuotteessa tilanne on toisenlainen, koska varastoon niitä ei voida tehdä odottamaan. Näiden tuotteiden osalta on tärkeää saada vertailevaa tietoa aiemmista toteutuksista. Arvioimalla mahdollisimman tarkkaan työvaiheiden kestot, nähdään tilauskanta riittävällä tasolla. Kun seurantaa tehdään säännöllisesti, voidaan jälkeen päin analysoida toteutuneen ja arvioidun keston välinen ero. Virheistä voidaan ottaa opiksi ja parantaa arviota tai toimintatapoja seuraavaan tilaukseen.

Anna-Maija Ijäs

Anna-Maija on Admicom Finlandin toimitusjohtaja, jolla on pitkä historia teollisuusasiakkaiden palvelemisesta myyjänä sekä toimialajohtajana. Vahva asiantuntemus on kertynyt sekä taloushallinnon koulutuksen että työkokemuksen kautta. Anna-Maijalla on takanaan 15 vuoden työkokemus ohjelmistojen parista, kouluttamisesta ja vastuutehtävistä. Kouluttajan tehtävässä tuli tutuksi yrityksien liiketoiminta ja niihin liittyvät haasteet, mistä on ollut hyötyä etsiessä asiakkaille arkea helpottavia ratkaisuja. Vapaa-aika kuluu perheen ja liikunnan parissa, sydäntä lähellä on Street-tanssi.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 2/2018