Työjonojen projektivaiheseuranta

Tuotannon projektivaiheistus helpottaa toimitusketjun hallintaa ja tuotannon tehostamista, kun tarkemmalla tiedolla voidaan optimoida tuotantoon sitoutuneita resursseja ja materiaaleja. Samalla tuotantoa pystytään kuormittamaan tasaisemmin ja ennakoimaan paremmin tulevaa kuormitusta.

Adminetissä työjonojen projektivaiheseuranta toteutetaan litteraohjauksilla

Adminetissä tuotannossa valmistettaville riveille ja työvaiheille voidaan asettaa oletuslitterat projektien hallinnan litteraohjauksilla. Valmistettavien tuotteiden ja niihin liittyvien työvaiheiden litteroita on mahdollista ylläpitää tuotannonohjauksen kuormitusyhteenvetonäkymässä.

Työjonojen littera-asetuksilla saadaan tarkemmin selville, mitä työvaihetta työntekijä on tehnyt ja vaihetieto siirtyy aina työntekijän tuntikortille asti. Myös käytettävät materiaalit voidaan litteroida, eli saadaan selville, mihin vaiheeseen materiaali on käytetty. Materiaalit saavat litteran tuotteelta, jonka rakenteisiin ne kuuluvat. Litteraraporteilta tuotantoon sitoutuneita töitä ja materiaaleja voidaan seurata vaihekohtaisesti.

Esimerkiksi kolmeen vaiheeseen jaettu työ on tarkasteltavissa Adminetissä seuraavasti:

Materiaali linkittyy työvaiheeseen varastolähetteellä ja poistuu varastopalautuksen yhteydessä.

Erittely työntekijän kirjaamista työvaiheista näkyy myös tuntikortilla.

Raportilta tarkastelet eri työvaiheisiin sitoutuneita kustannuksia.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 2/2020