Johda tiedolla, älä mutulla

Vuosi 2021 on kääntynyt loppupuoliskolle ja onhan tässäkin vuodessa jo tapahtumia riittänyt. Kuinka sitten lähteä luotsaamaan yritystään kohti huomista?

Vuosi 2021 on kääntynyt loppupuoliskolle ja onhan tässäkin vuodessa jo tapahtumia riittänyt. Viime vuoden alun pahimmat pelot näyttävät kuitenkin olleen turhia ja voimakas elvytys on auttanut talouden rattaat liikkeelle. Kuinka sitten lähteä luotsaamaan yritystään kohti huomista?

Tämän lehden asiantuntija-artikkelissa Juha Kahelin aloittaa kirjoituksensa Ponssen perustajan, teollisuusneuvos Einari Vidgrenin sanoilla ”Mitenkä meillä männöö?”, jolla Einari usein kyseli henkilöstöltään kuulumisia. Lausahdus on savolaisen rento, mutta siihen osaltaan kiteytyy tämän pääkirjoituksen sanoma, tiedolla johtaminen.

Yritysjohdossa on ensiarvoisen tärkeää tietää, miten yrityksellä menee. Yhtä tärkeää on myös tietää, miten työntekijöillä menee ja yleisesti ottaen, miten maailmalla menee.

Kaiken tämän tiedon perusteella tulisi yritysjohdon tehdä ratkaisuja, miten yritystä viedään eteenpäin. Uskalletaanko esimerkiksi investoida tai kuinka raaka-aineiden hintakehitys vaikuttaa hankintoihin? Hankinta-aiheesta Juha on kirjoittanut hienon artikkelin, josta kannattaa ottaa vinkit talteen, mutta nyt keskityn enemmän tuohon muuhun tietoon: Miten firmalla menee ja miten voi henkilöstö?

Vaikutukset henkilöstöön

Tähänkin aiheeseen on pakko sotkea korona, joka on vaikuttanut ihmisiin eri lailla. Osalle sosiaalinen eristäytyminen on sopinut ja osalle taas ei. Toki paljon vaikuttaa perheolot ja se, millaista työtä tekee. Teollisuusyrityksessä ei ole ollut mahdollisuutta siirtyä samalla tavalla etätöihin, kuin vaikka jossain asiantuntijaorganisaatiossa, jossa työntekijä voi ottaa kannettavan kainaloonsa ja tehdä töitä periaatteessa mistä vain. Tuotantotyöntekijän on täytynyt tulla hallille tekemään työt kuten ennenkin. Toki noudattaen varovaisuutta ja etäisyyksiä esim. sosiaalisissa tiloissa.

Isolta osalta rajoitusten vaikutukset ja ihmisten väsyminen alkavat näkyä nyt, ja osaltaan se, miten rajoitukset ovat vaikuttaneet esim. nuoriin, selviää vasta vuosien päästä. Onkin yrityksen johdolta ensiarvoisen tärkeää keskustella työntekijöiden kanssa ja kysyä ”kuinka heillä männöö?”.

Tarkka tieto tukee yrityksen johtamista

Yrityksen osalta asia on toisaalta suoraviivaisempi, mutta samalla haastavampi. Monissa yrityksissä saadaan kyllä hienosti tietoa menneestä, parhaimmillaan reaaliajassa. Tulevaa voidaan sitten ennustaa eri tavoin, kuten tarjous- ja tilauskannan avulla, ja sitä kautta laskemalla esim. tarvetta materiaalihankinnoille.

Tässäkin asiassa törmää vain liian usein mutuun.

Tarkkaa tietoa ei ole, koska sitä ei löydy mistään tai se löytyy hajanaisesti eri paikoista: osa on Excelissä, osa järjestelmässä x ja osa järjestelmässä y. Tiedon kokoaminen eri paikoista on usein sen verran työlästä, että sitä ei jakseta tehdä, ainakaan säännöllisesti. Tällöin mennään enemmän tai vähemmän mututiedon varassa.

Onneksi koko ajan törmää enemmän asiakkaisiin, jotka hakevat tiedolla johtamisen tueksi yhtä reaaliaikaista ratkaisua, jossa kaikki tieto on samassa järjestelmässä ajasta ja paikasta riippumatta. Nähdään Alihankinta-messuilla osastolla C404 – kerromme mielellämme lisää siitä, kuinka voimme auttaa johtamaan tiedolla, ei mutulla.

Yksityinen: Jarmo Räihä

Jarmo toimii Admicomilla teollisuuden toimialasta vastaavana toimialajohtajana. Pitkän linjan asiantuntijalle on kertynyt laajaa osaamista vuosien saatossa muun muassa eri toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmien myynnistä, yritystoiminnasta sekä yritysjohdon tehtävistä. Vapaa-aika kuluu perheen parissa.

Jatka lukemista

Teollisuuden maailma 2/2021