Kannattavuuslaskenta kertoo tarkasti tuotantosi toteutuneet kulut

Adminetin kannattavuuslaskenta helpottaa tilausten laskennallisen kannattavuuden seurantaa, sillä seuraat sen avulla tuotannon suunniteltuja ja toteutuneita kuluja erittäin tarkasti tilausriveittäin, työvaiheittain ja rakenteittain sekä pääset porautumaan syvemmälle tietoihin.

Tarkastele työvaiheittain tai rakenteittain

Kun tarkastelet suunniteltuja ja toteutuneita kuluja sekä aikoja työvaiheittain, esitetään toteumat sen mukaan, oletko määrittänyt tuotannon-ohjauksen asetuksissa työleimaukset vietäväksi tuntikortille. Jos niitä ei viedä tuntikortille, tiedot tulevat työjonojen asetuksissa olevista henkilö-, asetus- ja konehinnoista. Jos leimaukset viedään tuntikortille, toteumien henkilöhinnat määräytyvät työtilausrivien perusteella. Tällöin laskennassa huomioidaan myös resurssien leimausten kulut ja leimausajat (asetustyö, henkilötyö, konetyö), mikä on tarpeellista esimerkiksi silloin, kun leimaajana on alihankintaresurssi.

Rakenteittain tarkasteltaessa suunnitellut kulut ja ajat muodostuvat tuotteen pakettirakenteen mukaisesti. Suunnitelluissa kuluissa huomioidaan myös rakenteisiin syötetyt alihankinta- ja muut kulut, joiden tiedot koostetaan kaikilta myyntitilausriveiltä ja esitetään kannattavuuslaskennassa yhdellä rivillä. Rakenteiden toteutuneet kulut haetaan kuormittamisen varaustoiminnon varasto-otoista, ostotarpeista muodostetuista ostotilauksista ja varasto-otoista sekä ostotilausten perusteella saapuneista ja hyväksytyistä ostolaskuista.

Tarkastele myös alipakettien kannattavuutta

Myös mahdolliset alipaketit esitetään rakenteessa omina riveinään. Rivin esitystapa riippuu siitä, tulevatko alipaketit varastosta, valmistettuna tuotannosta vai niistä molemmista. Näkymän infosymboleista saat tarkempaa tietoa siitä, onko rakenteessa mukana valmistettava alipaketti, miten se on huomioitu laskennassa, sekä kuinka paljon alipaketteja tulee tuotannosta ja varastosta.

PORAUDU TIETOIHIN: Kannattavuuslaskennassa tarkastelet valitsemasi työn tilausrivejä sekä poraudut sieltä syvemmälle esim. rakenteen tietoihin ja edelleen rakennerivien toteutuneisiin kuluihin. [Avaa kuva isompana tästä.]

Poraudu syvemmälle toteutuneisiin kuluihin

Kannattavuuslaskennasta voit porautua tarkemmin tilausrivien toteutuneisiin kuluihin niin rakenteiden, työvaiheiden kuin kokonaiskustannusten osalta. Jos tilauksella on alihankintaa ja muita kuluja, myös niiden tietoihin pääsee porautumaan.

Tietoihin porautuessasi näet muun muassa:

  • rakenneriveiltä löytyvät varasto-otot, ostotilaukset ja ostolaskut.
  • työvaiheiden kulujen muodostumisen, mm. kuka leimaaja on ollut ja mistä työjonosta tai -ryhmästä leimaus on tehty.
  • onko kulu tullut työtilauksen riviltä vai tuotannon asetusten perusteella.
  • leimaajien toteutuneet työvaiheiden leimausajat.

Kertoo myös varastopalautuksen arvon

Varastopalautusten raportista tarkastelet tilausriveittäin, millä arvolla tuotannosta valmistunut tuote on palautettu varastoon. Arvo muodostuu valmistettavan tuotteen rakenteen osalta varasto-otoista, ostotarveriveistä sekä ostotilausriveistä, jotka ovat muodostuneet tuotannon varaustoiminnon yhteydessä. Työn osuus varastopalautukseen tulee asetuksissa määritellyistä leimattujen työjonojen tai työryhmien hinnoista.

TULOSSA PIAN: Seuraavassa Adminet-päivityksessä kannattavuuslaskentaan tulee myös tuotehaku, jolla voidaan tarkastella halutun pakettituotteen kannattavuutta eri tilauksilla. Pääset siis tarkastelemaan helposti esimerkiksi tuotteen tuottojen (myyntihinta) ja kulujen muutosta tietyllä aikavälillä. [Avaa kuva isompana tästä.]

Kannattavuuslaskennalla:

  • Seuraat suunniteltuja ja toteutuneita kuluja monipuolisesti tilausriveittäin sekä rakenteiden ja työvaiheiden mukaan eriteltynä.
  • Pääset porautumaan syvemmälle toteutuneisiin kuluihin, joten näet tarkasti, mistä kulut muodostuvat. Voit tarkastella esimerkiksi resurssien työvaiheaikojen leimauksia ja rakenteisiin liittyvien ostolaskujen tilannetta.
  • Mahdolliset alipaketit ovat selkeästi esillä rakenteessa, joten seuraat helposti myös niiden kannattavuutta.
  • Tarkastelet eritellysti tuotannosta valmistuvien tuotteiden varastopalautusten arvoa.
  • Seuraat ja analysoit tuotantosi tehokkuutta ja pystyt tekemään toimenpiteitä prosessiesi tehostamiseksi.

Jatka lukemista

Teollisuuden maailma 2/2021