Käyttäjävinkki: Skaalautuvat kuormitusastekuvaajat helpottavat tuotannon suunnittelua

Adminetissä työnjohdolla on käytettävissään monipuoliset työkalut tuotannon optimointiin. Nyt tuotannon suunnittelu on entistä sujuvampaa, kun kuormitusastekuvaajia voidaan tarkastella juuri halutulta aikaväliltä.

Kattava näkymä tuotannon hallintaan

Adminetin Työnjohdon työjonot -näkymä tarjoaa monipuolisen työkalun tuotannon suunnitteluun ja hallintaan. Visuaalisessa näkymässä saat nopeasti kokonaiskuvan tuotannon tilanteesta sekä optimoit eri työryhmien työjonot ja työvaiheiden järjestyksen. Töitä voi esimerkiksi siirtää työjonojen sisällä tai työjonosta toiseen helposti drag & drop -toiminnolla, ylläpitää työvaiheita ja resursointia, tarkastella työhön liittyviä dokumentteja sekä niputtaa samanaikaisesti toteutettavia töitä työjonon sisällä.

Näkymä mahdollistaa työnjohdolle helpon ja ajantasaisen seurannan töiden etenemiseen ja valmiiksi kuittaamiseen. Töitä voidaan kuitata valmiiksi joko erittäin tai kokonaan, jolloin ne siirtyvät varastoon ja toimitettavaksi asiakkaalle.

Skaalautuvat kuvaajat kapasiteetin suunnitteluun

Työjononäkymän yläpuolelta Työjono-Gantt- ja Kuormitusaste-alasvetovalikoista löytyvien kuvaajien avulla tarkastelet työjonojen kuormaa ja päiväkohtaista kuormitusastetta. Voit hyödyntää tietoa muun muassa arvioidessasi tuotannon vapaata kapasiteettia.

  • Kuormitusastekuvaajaa tarkastelet kulloisenkin tarpeen mukaan päivä- tai viikkotasolla merkitsemällä jomman kumman näkymän valintanapeista.
  • Päivänäkymässä annat tai valitset kalenterista tarkastelujakson alku- ja loppupäivän, joiden perusteella esitetään päiväkohtainen kuormitusaste.
  • Viikkonäkymässä valitset tarkastelujaksolle aloitusviikon sekä kuvaajassa esitettävien viikkojen lukumäärän (max 26).
  • Näkymien alaosan vierityspalkin avulla skaalaamalla saat tarkennettua pidemmän tarkastelujakson kuvaajaa: tartu hiirellä vierityspalkin alku- tai loppupäähän (ympyröity kuvassa alla) ja vedä se haluamaasi kohtaan.
  • Kun viet kohdistimen kuvaajan palkkien päälle, näet tarkan kuormitusasteen.

Kuormitusastetta tarkastelet päivä- tai viikkonäkymästä. Alaosan vierityspalkista tarkennat pidemmän ajanjakson kuvaajaa ja tarkan kuormitusasteen näet viemällä hiiren kohdistimen palkin päälle. [Avaa kuva isompana tästä.]

Jatka lukemista

Teollisuuden maailma 2/2021