Oikeaa tietoa – oikeasta asiasta

Suomessa väestö ikääntyy ja sitä mukaa myös yrittäjät sekä yritysten omistajat. Tullaan helposti tilanteeseen, jossa jatkajaa etsitään joko yrityksen lähipiiristä, eli käytännössä esimerkiksi yrittäjän lapsista, tai lähdetään myymään yritystä ulkopuoliselle.

Monet päätyvät jälkimmäiseen ratkaisuun. Tällöin ajatellaan, että ”en minä enää viitsi uudistaa yritystä, tehköön seuraava omistaja sen”.

Tässä ajattelussa piilee riski.

Ostajaehdokas haluaa nähdä toimivan yrityksen sekä tarkan tiedon siitä, kuinka yrityksellä menee. Vähintään tällä on merkittävä vaikutus hintaan.

Mistä ostajaehdokas saa oikeaa ja paikkansa pitävää tietoa? Yleensä se löytyy yrityksen talousluvuista tuloksen ja taseen muodossa, mutta entäpä jos halutaan mennä pintaa syvemmälle.

Ostajaehdokkaan olisi hyvä nähdä selkeästi mitä yrityksessä pitää kehittää, eivätkä siihen välttämättä pelkät tilinpäätöstiedot riitä, vaan pitäisi päästä porautumaan lukuihin tarkemmin.

Vastaako konekanta sitä mitä pitää? Kuinka kannattavia eri asiakkaat tai työt ovat? Kuinka paljon yrityksessä tehdään kannattamatonta työtä ja käytetään aikaa kannattamattomiin asioihin?

Tämän tiedon kaivamiseen tarvitaan toimiva ja nykyaikainen toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmä, josta saat laadukasta tietoa siitä, mikä on tilanne sekä mitä voisi ja pitäisi kehittää. Pitääkö esimerkiksi koneita uusia ja jos täytyy, millainen kone tarvitaan. Onko meillä kannattamattomia töitä ja jos on, saadaanko ne kannattaviksi vai pitäisikö ne jättää kokonaan ottamatta.

Tähän peilaten nykyomistajan nimenomaan pitäisi panostaa siihen, että järjestelmät ovat kunnossa ostajaa ajatellen, jotta ostaja saa tarvitsemansa ja haluamansa tiedot päätöstä varten.

Tällä on myös yrityksen arvoa nostava vaikutus kun voidaan todeta, että ”näillä ja näillä toimenpiteillä, yrityksen tulos paranee näin paljon”.

Näin ollen onkin tärkeää että potentiaalinen ostaja, onpa hän sitten lähisukulainen tai joku ulkopuolinen, saa saman tien tarvittavat tiedot siitä, miten yritystä kannattaisi lähteä kehittämään. Tähän tarvitaan yrityksestä saatavaa historiatietoa jota voidaan analysoida riittävän pitkälle. Tämä ei onnistu ilman järjestelmää, joka tiedon tuottaa.

Yksityinen: Jarmo Räihä

Jarmo toimii Admicomilla teollisuuden toimialasta vastaavana toimialajohtajana. Pitkän linjan asiantuntijalle on kertynyt laajaa osaamista vuosien saatossa muun muassa eri toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmien myynnistä, yritystoiminnasta sekä yritysjohdon tehtävistä. Vapaa-aika kuluu perheen parissa.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 3/2018