OMP Group Oy: Uskon, että tämä on meille ainoa oikea järjestelmä

Monipuolista teollisuustoimintaa harjoittava OMP Group löysi Adminetistä ratkaisun, jolla yrityksen kokonaistoiminta saatiin kattavasti haltuun yhden järjestelmän sisällä.

OMP Groupin toiminnan pääpaino on konepajatoiminnassa ja teollisuuden kunnossapidossa. Noin 60 henkilöä työllistävään ja kahdeksan miljoonan liikevaihtoa tuottavaan konserniin kuuluvat yhtiöt toimivat Oulussa, Keminmaassa ja Jämsässä. Lisäksi konsernilla on osakkuusyhtiö Joutsenossa.

– Oulussa sijaitseva emoyhtiömme tarjoaa kokonaisvaltaisia teollisuuden kunnossapitosopimuksia ja lisäksi teemme myös teollisuuden sähkötöitä. Pääbrändimme on kuitenkin OMP Konepaja Oy, joka toteuttaa monenlaisia teräsrakentamisen tuotteita, toimitusjohtaja Vesa Korkiakoski kertoo.

Yrityksen toimintaan liittyy vahvasti vesi, sillä asiakaskuntaan kuuluu paljon energiayhtiöitä ja teollisuutta, joille toteutetaan kokonaistoimituksina muun muassa patoluukkuja ja raakavedenpuhdistusjärjestelmiä.

– Meidän vahvuutemme on, että pystymme tarjoamaan suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen sisältäviä kokonaisuuksia. Urakkamme ovatkin usein erittäin monipuolisia toimituskokonaisuuksia, joihin yhdistyy teräsrakenteiden lisäksi esimerkiksi sähköautomaatiota, hydrauliikkaa ja jopa betonirakentamista.

OMP:n toiminnan keskiössä on henkilöstön osaaminen, sillä automatisoituja työlinjoja ei useinkaan voida hyödyntää. Osaamisen varmistamiseksi yritys panostaa vahvasti henkilöstön ammattitaitoon.

– Valmistamamme rakenteet ovat niin isoja ja kotelomaisia, ettei robotiikkaa pysty oikein hyödyntämään, vaan työ on pitkälti käsihitsausta. Siksi osaava henkilöstö on meillä erittäin ratkaisevassa roolissa ja vuosien varrella karttuneen tietotaidon siirtäminen nuoremmille avainasemassa, sillä haluamme säilyttää osaamisen itsellämme. Kehittämme henkilöstöä jatkuvasti, annamme heille erilaisia tehtäviä ja kierrätämme niitä, jotta loma-ajankohtina ei jää työt tekemättä. Joka työlle on aina ns. spesialisti. Toimihenkilöillä on myös toimenkuvauksissa erilaisia tehtäviä, mutta jokaisella on oma päävastuualueensa.

Organisaation vahva osaamistaso heijastuu myös OMP:n toiminnan laatuun. Korkiakosken mukaan suunnitelmallisuus korostuu tänä päivänä entistä enemmän ja toiminnan tulee olla tarkkaan harkittua.

– On oikeastaan välttämättömyys, että toimintamme on sertifioitua ja organisaation osaamista kehitetään koko ajan. Näihin asioihin olemme saaneet paljon oppia myös ihan käytännön tekemisestä. Työskentelimme esimerkiksi 2009-2016 Olkiluodon ydinvoimalaitoksella ja sieltä jäi paljon osaamista puseroon esimerkiksi dokumentoinnista ja suunnitelmallisuudesta.

Tavoitteena kasvu ja kansainvälisyys

OMP panostaa vahvasti tuotekehitykseen, sillä usein asennukset painottuvat kesäaikaan ja omalla tuotannolla pystytään pitämään työllisyyttä yllä talvisin. Samalla halutaan avata ovia kansainvälisille markkinoille.

– Meille on ykkösasia kehittää omia tuotteita. Olemme tehneet tuotekehitystä systemaattisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan ja meillä on oma kolmen hengen suunnittelutiimi. Esimerkiksi vesivoimalaitoksille toimitettavat luukkuratkaisut suunnittellemme aina yksilöllisesti, mutta jatkossa tavoitteena on kehittää enemmän sarjavalmistukseen soveltuvia tuotteita ja kasvattaa siten omaa vientiämme. Tälläkin hetkellä tuotekehitysvaiheessa on tuote, jonka uskomme onnistuessaan avaavan myös kansainvälistä vientiä.

OMP on toteuttanut vuosien varrella lukuisia kansainvälisiä projekteja. Mieleenpainuvin onnistuminen on vuosina 2014-2016 Latviaan toteutettu kahdeksan säännöstelypadon luukkuratkaisu nostokoneistoineen, sisältäen myös sähkön ja automaation.

– Saimme avoimen tarjouskyselyn, jossa pyydettiin ehdottamaan omaa ratkaisua kahdeksan patoluukun toteuttamiseksi kahteen 80 metriä leveään aukkoon, eli puhuttiin erittäin suurista vesimassoista. Tämä oli suuruusluokassaan ihan erilainen projekti kuin aiemmat ja asetti meidän koko organisaation projektinhallinnalle sekä läpimenolle omat haasteensa, mutta siinä onnistuttiin erittäin hyvin.

Jatkossa OMP tähyilee kasvua sekä kotimaan markkinoilla että kansainvälisesti osaavan henkilöstön ja laadukkaan tekemisen tukemana.

– Kasvun kannalta meitä kiinnostavat erityisesti tuotannolliset yritykset, joilla on omia tuotteita. Haluamme löytää konserniimme lisää myös lokaaleja yrityksiä helpottamaan asennus- ja kunnossapitotöitä Etelä-Suomessa, sillä tällä hetkellä työskentelemme ympäri Suomen pääasiassa oululaisella työvoimalla. Kansainvälistä kasvua tukemaan avasimme alkuvuodesta tytäryrityksen Pohjois-Norjaan ja sieltä odotamme voimakasta kasvua.

OMP:n mieleenpainuvin onnistuminen on 2014-2016 Latviaan toteutettu kahdeksan säännöstelypadon luukkuratkaisu. (Kuvat: OMP Group)

Monipuolinen toiminta hallintaan

OMP:n monipuolinen toiminta asettaa omat haasteensa toimintojen hallinnalle ja yrityksellä oli hakusessa uusi kokonaisvaltaisempi ratkaisu toiminnanohjaukseen, kun se pari vuotta sitten tutustui Adminettiin. Asiakkaan toiminnan eri prosessit huomioiva kokonaisjärjestelmä teki heti vaikutuksen ja konsernin kaikki kolme yhtiötä siirtyivät nopealla syklillä käyttämään Adminettiä vuoden 2018 alussa.

– Edellinen järjestelmämme oli ihan hyvä taloushallinnon hoitamiseen, mutta halusimme sujuvoittaa projektinhallintaa ja mahdollistaa myös tuotannonohjauksen samassa järjestelmässä. Vaihtaessamme Adminettiin, siinä ei juuri kuukautta kauempaa mennyt kun järjestelmä oli jo käytössä kaikissa kolmessa yhtiössä, sillä meillä on kokeneita käyttäjiä ja olemme tottuneet ottamaan järjestelmiä käyttöön.

Adminetistä haettiin vastausta erityisesti OMP:n kokonaistoimintaan, sillä laaja-alainen toiminta ja osittain kausiluonteiset työt asettavat omat haasteensa toimintojen hallinnalle.

– Jo yksistään projektinhallinta on tuonut paljon lisää toimintoja ja hallittavuutta, vaikka emme vielä edes käytä Adminettiä kokonaisvaltaisesti. Kun lisätään vielä mukaan laskutyöt ja muut, joihin liittyy miestyötä, erilaisia materiaaleja ja vuokrattavia laitteita, niin nyt nekin ovat helposti hallittavissa.

OMP toimii useissa projekteissaan myös pääurakoitsijana ja siihen liittyvien vastuiden hoitamiseen Adminet on tarjonnut päivittäistä työskentelyä helpottavat ratkaisut.

– Pääurakoitsijan rooliin liittyvät verottajan ilmoitusvastuut on hienosti sisäänrakennettu Adminettiin ja pystymme hoitamaan järjestelmän sisällä myös työturvallisuusmittaukset, joiden merkitys korostuu asiakasprojekteissamme entistä enemmän. Myös työmaapäiväkirjat olemme vuosien manuaalisen täytön jälkeen saaneet sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat helpommin hallittavissa ja voimme tarvittaessa antaa tilaajallekin oikeuden tarkastella päivittäistä tekemistämme.

Seuraava askel Adminetin hyödyntämisessä on ottaa käyttöön tuotannonohjauksen työkalut, jolloin tuotanto saadaan erillisestä järjestelmästä osaksi yrityksen kokonaisprosesseja.

– Vaikka suurin osa tuotteistamme suunnitellaan yksilöllisesti, valmistamme myös joitain standardituotteita, kuten hydrauliikkalohkoja konevalmistajille ja suurvalumuotteja rakennusteollisuudelle. Niissä päästään jo kohtuullisiin sarjoihinkin ja sitä varten otamme tuotannonohjauspuolen käyttöön. Sen avulla saamme työvaiheiden seurannan tarkemmalle tasolle ja myös työajanseurannan samaan järjestelmään, jolloin saamme sieltä suoraan myös palkanlaskennan tiedot.

Korkiakoski odottaa, että tuotannonohjauksen yhdistäminen osaksi yrityksen muita toimintoja tulee helpottamaan toimintaa laajemminkin.

– Tuotannonohjauksen myötä saamme myös tarjouslaskennan paremmin hyödynnettäväksi, koska silloin kaikesta jää tarkka jälki järjestelmään ja sitä kautta pystymme hyödyntämään tietoja tulevissa laskennoissa. Samalla pystymme tehostamaan ostotoimintaamme, kun saamme lähetettyä tarjousten tiedoista omat ostotarjouskyselymme maailmalle ja pystymme tekemään tilauksetkin helposti samaa kautta. Uskon että tämä kokonaisuus tulee helpottamaan meitä paljon.

Sujuvoittaa arkea monella tavalla

Kaikkien toimintojen keskittäminen yhteen järjestelmään on tehostanut kokonaisuuden hallintaa ja se näkyy helpotuksena monissa arjen askareissa laskutuksesta palkanlaskentaan.

– Mitään laskuja ei enää koosteta pöydällä olevasta paperinipusta, vaan kaikki on järjestelmässä valmiina oikein kohdistettuna ja tositteetkin ovat helposti saatavilla – olipa kyse sitten laskutyöstä, urakkatöiden maksueristä tai toistuvista vuokralaskutuksista, jotka lähtevät järjestelmästä automaattisesti. Sujuva prosessi helpottaa myös esimerkiksi palkanlaskentaa, kun ei tarvitse eritellä rivejä oikeille töille ja syöttää erikseen tietoja järjestelmään. Silläkin oli ennen aika lailla työllistävä vaikutus.

Monelle arjen helpotukselle yhteinen nimittäjä on automatiikka, jonka avulla turhasta työstä on päästy eroon. Tämä näkyy esimerkiksi useissa taloushallinnon rutiineissa.

– Talouspuolella tasekirjat, veroilmoitukset ja tilinpäätökseen liittyvät asiat ovat helposti toteutettavissa ja raportoitavissa sähköisesti eteenpäin. Esimerkiksi kausi-ilmoituksia ei tarvitse itse koostaa, kun järjestelmästä lähtee ilmoitus automaattisesti ja oikea-aikaisesti. Se helpottaa, kun ei tarvitse itse ihan kaikkia asioita muistaa ja kokonaisuudessaan sellainen turhan työn tekeminen vähenee merkittävästi.

Kun on paljon asioita muistettavana, virkistää Adminet muistia myös muilla tavoin.

– Meillä on esimerkiksi kaikki koneet ajettu järjestelmään ja kun niillä on tiettyjä määräaikaishuoltoja, katsastuspäiviä ja muuta, niin Adminet muistuttaa vastuuhenkilöä suoritettavista tehtävistä etukäteen. Tällaiset pienet asiat on otettu Adminetissä hyvin huomioon.

Tarkempaa seurantaa ja helppoutta

Adminetillä on saatu uudenlaista tarkkuutta yrityksen prosessien seurantaan.

– Adminet tehostaa entistä enemmän seurantaa ja sisäistä laskentaa. Olemme aina nähneet viivan alta, kuinka meillä menee yrityksenä, mutta projektien kannattavuutta ei ole luotettavasti saatu suoraan järjestelmästä ja siihen Adminet on tuonut meille paljon uutta.

Erityisen tärkeää seurannassa on reaaliaikaisuus ja mahdollisuus arvioida myös tulevaisuutta.

– Seurannan reaaliaikaisuus on hieno asia, sillä pysymme joka päivä kartalla tilanteestamme niin koko firman kannalta kuin projektienkin osalta. Itse pidän tärkeänä rahoitustilanteen ja maksuvalmiuden seurantaa, ja kun projekteja toteutettaessa on käytössä maksuerälaskutus ja osatuloutus, on paljon helpompi katsoa tulevaisuuteen, eikä tule isoja yllätyksiä vastaan.

Tarkemman seurannan myötä helpottunut tulevaisuuden ennakoiminen ja monet arkea tehostavat toiminnot ovat olleet tärkeässä roolissa OMP:n arjen helpottamisessa. Kaikista oleellisinta kuitenkin on, että yritys on saanut yhdestä järjestelmästä käyttöönsä kaikki tarvitsemansa työkalut.

– Adminet on kohtuullisen laaja järjestelmä ja vaikka toimintamme on todella monipuolista, sieltä löytyy meille kaikki tarvittavat työkalut. Kokonaisprosessimme hallintaan Adminet on ollut hyvä ja olen ollut positiivisesti yllättynyt, kuinka pitkälle kaikki asiat on mietitty. Olemme enemmän kuin tyytyväisiä siihen, millaista helppoutta Adminet on toimintaamme tuonut. Kunhan viimeisetkin palaset saadaan prosessin haltijoiden käyttöön, niin uskon, että tämä on meille ainoa oikea järjestelmä.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 3/2019