Premeka Oy: Mielestäni on oleellista, että kaikki asiamme hallitaan yhdessä järjestelmässä

Määrätietoisesti toimintaansa kasvattava yritys keskitti Adminetillä tuotannon, talouden ja seurannan yhteen kokonaisjärjestelmään.

– Varmaan suonissa virtaa siinä määrin sellaista hullua pohjalaista verta, että jo pitkään haaveena on ollut rakentaa jotain omaa. Oli aikamoinen hyppäys siirtyä hyvästä työstä alle 200 000 vaihtavan yrityksen peräsimeen. Kerran jos toisenkin sai vastailla kysymykseen ”hulluko olet”. Itselle päätös oli kuitenkin selkeä ja päivääkään en ole katunut, sillä yrittäminen on kokonaisuutena varsin palkitsevaa, toteaa Juha Keto-Tokoi kysyttäessä, mikä sai miehen jättämään menestyksekkään uran myynti- ja markkinointijohtajana ja ostamaan Muuramesta metallipajan hiipuneen liiketoiminnan.

Vahva halu toteuttaa omia visioita johti Premeka Oy:n perustamiseen vuonna 2015. Keto-Tokoilla oli heti selvä näkemys siitä, kuinka yrityksen toimintaa lähdetään kehittämään. Vaikka liiketoimintakaupalla ostetun yrityksen toiminta oli supistunut, konetason kapasiteetti mahdollisti hyvät kasvuedellytykset.

– Alkuperäinen strategia oli nostaa perusliiketoiminta sopimusvalmistuksen osalta järkevälle tasolle ja sen jälkeen alkaa siinä rinnalla kehittää omia tuotteita, joiden avulla mahdollistetaan myös kansainvälinen kasvu. Alihankintapuolella tavoiteltu miljoonan euron liikevaihto on nyt saavutettu, mutta olemme saaneet hyvin asiakkuuksia ja kasvupotentiaalia on edelleen, joten sopimusvalmistuspuolta kasvatetaan jatkossakin. Myös omat tuotteet ovat meillä tällä hetkellä jo kehitysvaiheessa.

Yrityksen kasvattamisessa Keto-Tokoi on ottanut kaiken irti monipuolisesta taustastaan, sillä koneinsinöörin tutkinnon lisäksi hän on suorittanut taloustieteiden opintoja ja työhistoriaa löytyy suunnittelusta tuotannon työnjohtoon sekä kansainväliseen tekniseen kauppaan.

– Ehkä minulla on konepajayrittäjäksi vähän epätyypillinen tausta. Moni on ollut ensin itse koneistamassa, mutta syvempi teoriatausta saattaa puuttua. Varsinkin myynti- ja markkinointiosaamisen puute on iso kompastuskivi monilla konepajoilla. Paljon törmää vieläkin siihen, että huonona aikana niin sanotusti istutaan faksin vieressä ja mietitään, miksei kukaan tilaa mitään.

Vahva myynti- ja markkinointiosaaminen sekä aiemmalla uralla luodut suhteet ovat silottaneet yrityksen tietä kohti kasvutavoitteiden saavuttamista.

– Premekan alkuvaiheessa oma taustani on mahdollistanut nopean kasvun vaativien asiakkuuksien hankinnassa. Minulla oli valmiit kontaktit suuriin kotimaisiin laitevalmistajiin ja olin henkilönä tuttu, joten isoin muuri oli jo valmiiksi murrettu. Enää piti vakuuttaa ostajat siitä, että uudenkin yrityksen puitteissa kannattaa tehdä yhteistyötä.

Joustava, osaava ja ajassa elävä

Kymmenen henkilöä työllistävän Premekan toiminnan kantavia ajatuksia ovat alusta alkaen olleet joustava palvelu, laatu ja luotettavuus sekä osaaminen ja innovointi.

– Olemme keskittyneet pieniin ja keskisuuriin sarjoihin, jotka vaativat tyypillisesti ketteryyttä ja joustavuutta toimittajalta. Meillä on kantavana ajatuksena pitää palvelumalli sellaisena, että pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaan muutostarpeisiin. Jo lähtövaiheessa rakennetaan yhteinen toimintamalli asiakasta kuunnellen ja tästä olemme saaneet asiakkailtamme paljon kiitosta.

Pelkkä joustavuus ja ketteryys eivät kuitenkaan Premekan toiminnassa riitä, sillä yritys valmistaa hyvinkin monipuolisia ja haastavia kappaleita. Siksi kaiken kes-kiössä on henkilöstön osaaminen.

– Emme pelkää ottaa vastaan yksittäistenkään haastavien kappaleiden toteuttamista, joten olemme alusta alkaen panostaneet osaavaan henkilöstöön. Meille ei pääse töihin kuka tahansa, joka sattuu ovesta sisään tulemaan, sillä pelkkää kappaleen vaihtohommaa meillä ei juurikaan ole. Pyrimme löytämään työntekijöitä, joilla on valmiiksi osaamista haastaviin tehtäviin ja tarvittaessa koulutamme heitä itse. Toistaiseksi nimenomaan osaavien tekijöiden löytämisen vaikeus on ollut suurin kasvuamme jarruttava tekijä.

Keto-Tokoi korostaa, että nykyajan kireässä kilpailussa kustannustehokkuus on elinehto ja siihen myös Premekalla panostetaan.

– Vaikka kuinka olisi hyvää palvelua, laatua ja osaamista, tällä toimialalla ei pääse karkuun sitä, että hintataso on hyvin kilpailtu. Me haemme kustannustehokkuutta pitämällä organisaation matalana ja prosessit tehokkaina. Tähän liittyy myös pyrkimys elää ajan hermolla teknologiassa ja olemme kokoomme nähden investoineet todella paljon koneisiin. Nykyaikainen konekanta avaa meille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja erilaisia tapoja palvella asiakkaita.

Adminettiin ensimmäisten joukossa

Yritystoiminnan kasvaessa Premekalla tuli parin toimintavuoden jälkeen ajankohtaiseksi päivittää käytössä olleita ohjelmistoja paremmin kasvavaa toimintaa palvelevaksi.

– Alkuvaiheessa meillä ei ollut varsinaista ERP-järjestelmää ja esimerkiksi varastonhallintaa ei ollut käytössä lainkaan. Lopulta ryhdyimme etsimään ratkaisua tuotannon hienokuormitukseen ja törmäsimme silloiseen Adjutantiin, joka vaikutti muiden konepajayrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta varsin toimivalta ratkaisulta.

Ostopäätöksen venyessä Admicom ehti kuitenkin ostaa Adjutant-ohjelmiston sitä tuottaneelta yritykseltä ja neuvottelupöytään palattiin ihan uudesta näkökulmasta.

– Meillä oli ollut taustalla ajatus, että tarvitsemme jossain vaiheessa ihan oikean ERP-järjestelmän, joten halusimme perehtyä uuteen vaihtoehtoon. Adminetissä ajatuksena miellytti se, että koko toiminnan pystyisi hoitamaan yhdessä järjestelmässä ihan sieltä tilausten syöttöprosessista tuotantoon, varastonhallintaan ja laskutukseen asti. Meilläkin oli siinä vaiheessa paljon kaikenlaisia Exceleitä käytössä ja jossain kasvun vaiheessa se himmeli vain yksinkertaisesti räjähtää käsiin.

Premekalla päädyttiin ottamaan Adminet käyttöön ensimmäisten teollisuusasiakkaiden joukossa lokakuussa 2017.

Käyttöönotto sujui oikein hyvin, sillä Admicomilla oli asiantuntevia ihmisiä ja asiat käytiin järjestelmällisesti läpi. Mielestäni perustoimintojen käyttöönotto sujui hyvinkin kivuttomasti. Enemmän jumppaamista aiheutti se, kuinka tuotanto ja varastonhallinta tuodaan osaksi prosessejamme. Yhteistyö tämän osalta on kuitenkin toiminut Admicomin kanssa hyvin.

Helpotuksia tuotannon hallintaan

Adminet on tuonut Premekalle useita helpotuksia yrityksen kokonaisprosessien hallintaan.

– Kokonaisuuden hallintaa helpottaa tosi paljon se, että kaikki tiedot ovat samassa paikassa. Ostopuolella näemme Adminettiin kertyneistä tiedoista saman tien eri materiaalien ostohistorian: mistä on ostettu, millä hinnalla ja milloin. Samoin tuotteiden myyntihistoriat löytyvät nätisti. Myös varsinainen tilausten käsittely on sujuvampaa, kun pystymme asettamaan tarjouksille erilaisia hinnoittelumalleja esimerkiksi tilattavan kappalemäärän mukaan.

Samalla varaston seuranta on saatu aiempaa parempaan järjestykseen.

– Aiemmin meillä oli varastonhallinta Excelissä. Se toimi hyvin niin kauan, kuin se oli omissa käsissäni. Excelin kanssa homma alkaa kuitenkin mennä vaikeaksi välittömästi, kun mukaan tulee useampi henkilö. Varastonhallinta on nyt ehdottomasti paremmalla tolalla kuin se on aiemmin ollut ja pystymme helpommin seuraamaan varaston tilannetta.

Varsinaisen tuotannon osalta Premekalla on otettu käyttöön Adminetin tuotannonohjaus.

– Tuotannon kokonaiskuorman hallitseminen on nyt paljon helpompaa, kun kuormitus tulee suoraan Adminettiin syötetyistä rakenteista, eikä meidän tarvitse laskea rivi riviltä, paljonko tunteja kertyy millekin viikolle. Selkeissä tuotantotilauksissa tuotannonohjaus toimii aivan loistavasti. Meillä on vielä joitain tuotannonaikaisiin muutoksiin liittyviä kehitystoiveita ja tietty tuoteryhmä, jonka kuormittamiseen kaipaisimme lisätyökaluja. Niistä on Admicomin tuotekehityksen kanssa paljon jo keskusteltukin ja luotan siihen, että keksimme yhdessä keinon saada viimeisetkin irralliset palat osaksi kokonaisuutta.

Tuotannon työntekijöiden arkeen muutoksia on tuonut siirtyminen paperisista tuntilapuista mobiiliin tuntikirjaukseen. Muutoksen vaikutukset näkyvät ennen kaikkea helpotuksena tilitoimistossa.

– Aikaisemmin tuntikirjaukset tehtiin ihan perinteisille paperilapuille ja lähetettiin tilitoimistoon. Nyt tunnit kirjataan Adminetin mobiililla. Aluksi moni kyseli, että mitä järkeä tässä on, kun paperilappujen täyttäminen oli heidän mielestään helpompaa. Siinä vaiheessa piti muistuttaa, etteivät ne harakanvarpaat mitenkään maagisesti sieltä papereista siirry järjestelmään, vaan tilitoimistolla joku niitä vielä erikseen tulkitsee ja kirjaa. Tilitoimiston työtä tämä muutos on helpottanut ihan valtavasti ja ollut selkeä parannus entiseen.

Nopeampaa reagointia ja vastuun jakamista

Sen lisäksi, että tuotannon prosesseja pystytään nyt hallitsemaan sujuvammin, on Adminet muuttanut yrityksen arkea myös muilla tavoin.

– Itselleni on ollut tosi tärkeää se, että pystyn hoitamaan yrityksen asioita riippumatta siitä, missä olen. Enää työnteko ei ole kiinni toimistolla istumisesta – riittää, että saan netin auki.

Myös yrityksen johtamiseen on saatu uusia eväitä.

– Adminetistä saa hyvin kaikki talouspuolen luvut sekä niihin liittyvät raportit reaaliajassa ja se auttaa monessakin paikassa. Minulla on esimerkiksi tapana kertoa kuukausittain henkilöstölle, miten yrityksellä on mennyt. Kun tiedot ovat välittömästi käytettävissä, pystyn jakamaan henkilökunnalle tuoretta tietoa, enkä kuukauden vanhoja juttuja. Samoin rahoittajille ja muille on tarvittaessa helppo toimittaa viimeisin tieto yrityksen tilanteesta.

Tarkemman seurannan ansiosta normaalista poikkeavat tilanteet nähdään heti ja niihin pystytään reagoimaan paljon nopeammin.

– Jos huomaa että tuloksessa tai liikevaihdossa on jotain tavallisuudesta poikkeavaa, on helppo lähteä selvittämään syytä, sillä tietoihin pääsee porautumaan hyvinkin tarkalle tasolle. Sillä tavalla saadaan nopeasti selville, ovatko esimerkiksi materiaalihankinnat tai teräkulut erilaiset kuin normaalisti. Tarkan ja reaaliaikaisen seurannan ansiosta pystymme myös reagoimaan tilanteisiin paljon nopeammin.

Kaiken kaikkiaan Keto-Tokoi kokee, että yritystoiminnan hallinnassa Adminetin tarjoama kokonaisuus on se oleellisin asia, joka tukee yrityksen kasvua myös tulevaisuudessa.

– Mielestäni on oleellista, että kaikki asiamme hallitaan yhdessä järjestelmässä, eikä tarvitse pyörittää useita eri ohjelmistoja ja Exceleitä. Rönsyilevät prosessit ja toimintamallit mahdollistavat asioiden unohtamisen ja virheiden tekemisen, jolloin on vaikea itsekään delegoida mitään eteenpäin. Kun kaikki asiat hoidetaan järjestelmällisesti yhden ohjelmiston sisällä, on paljon helpompi jakaa vastuuta. Sen ansiosta itselleni jää toiminnan kasvaessa enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 3/2019