Työaikakirjaukset yrityksesi käytäntöjen mukaan

Tuotannon työaikakirjauksia hallitaan Adminetissä helpolla käyttöliittymällä, jossa työntekijä kirjaa itsensä sisään työvuoron alkaessa ja ulos päivän päätteeksi.

Tauoista voidaan tehdä omat leimauksensa, jotka käsitellään asetusten mukaisesti siten, että työtunnit ja tauot kertyvät asiakkaan haluamalla tavalla. Myös tuotannon työkirjaukset voidaan ohjata automaattisesti työntekijän tuntikortille.

Adminetissä työntekijöiden vuorokirjaukset ja työjonojen työaikakirjaukset kohdistuvat aina työtilaukselle ja siirtyvät myös tuntikortille, jossa ne näkyvät palkkalajeittain eriteltynä. Palkkalajit määräytyvät käytössä olevan työehtosopimuksen mukaan.

Työntekijän työaikakirjaukset

Työpäivän alkaessa työntekijä kirjaa itsensä sisään alkavaan vuoroon ja ulos päivän päätteeksi. Näiden kirjausten perusteella lasketaan päiväkohtainen palkanlaskennallisen työajan kertyminen. Lisäksi omat kirjauksensa voidaan tehdä lounastauoista, jolloin leimaus laittaa automaattisesti käynnissä olevan työkirjauksen tauolle ja vähentää työaikaa sekä muista tauoista, jotka tulevat näkyviin tuotannonohjauksen leimausten muokkausnäkymään. Asetuksissa voidaan määritellä, vakuttavatko ne työajan kertymiseen.

Adminetissä voidaan ottaa käyttöön myös työaikapankki, jolloin järjestelmä hoitaa automaattisesti työaikapankin saldon ylläpidon työntekijän sisään- ja uloskirjausten perusteella. Asetuksissa voidaan määritellä yrityksesi käytäntöjen mukaisesti, millä tavalla mahdolliset yli-/alityöt kerryttävät saldoa työaikapankkiin. Jokainen työntekijä pääsee tarkastelemaan omaa saldoaan työaikakirjausten yhteydessä näkyvästä linkistä.

Työajanlyhennysvapaita hallitaan kirjaamalla halutulle työtilaukselle tuntimäärä. Lisäksi ylityöt, sunnuntaityöt, arkipyhäkorvaukset ja viikkolepokorvaukset merkitään tuntikortille omilla työlajeillaan, jolloin ne tulevat oikein huomioiduksi palkanlaskennassa. Palkkajakson lopussa jokainen työntekijä tarkistaa oman tuntikorttinsa ja merkitsee sen valmiiksi, jolloin tuntikortti siirtyy esimiehelle hyväksyttäväksi ennen palkanlaskentaa.

Vuosilomat ja muut poissaolot työntekijät syöttävät omilla tunnuksillaan suoraan Adminettiin ja pääsevät tarkastelemaan myös lomasaldojaan.

Tuotannon työjonokirjaukset

Tuotannon työjonot -näkymässä tehdään työn sisällön keräämiseen liittyvät työjonokirjaukset. Työn aloituksessa valitaan työntekijä, työryhmä ja aloitettava työ. Työtä tauotettaessa tai sen valmistuessa syötetään järjestelmään valmistunut määrä. Työjonon kirjauksissa voidaan käyttää myös monialoitusta, kun useampi työntekijä kirjautuu samalle työlle.

Tuotannon työkirjaukset voidaan ohjata automaattisesti työntekijän tuntikortille, jolloin työvuoron aloitusleimauksen jälkeen tuotannon työkirjaukset ohjautuvat tuntikortille. Kun työntekijä kirjaa työvaiheen valmiiksi tai tauolle, Adminet muodostaa samalla automaattisesti tuntikorttirivit palkka-asetusten mukaisesti.

Adminettiin voidaan myös määritellä erilliset kohde- ja työtilausnumerot sellaisille töille, jotka eivät kuulu millekään työvaiheelle. Tällöin Adminet vie työvaiheille kuulumattomat tunnit tuntikortille siinä vaiheessa, kun työntekijä kirjaa itsensä ulos työpäivän päätteeksi.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 3/2019