Käyttäjävinkki: Työjonojen niputus

Kun toteutat useita töitä samanaikaisesti, voit sujuvoittaa työvaiheiden leimauksia niputtamalla töitä työjonojen sisällä.

Tuotannonohjauksen työjononäkymissä voit yhdistää töitä saman työjonon sisällä muodostamalla niistä nippuja, jolloin leimaukset saadaan tehtyä usealle työlle yhdellä kertaa. Niputuksen jälkeen työleimaukset tehdään aina nipulle, jolloin vältytään monien aloitus- ja lopetusleimausten tekemiseltä toteutettaessa useita töitä samanaikaisesti.

Niputtaminen käynnistyy työjononäkymän yläosan Niputus-painikkeella. Toiminnossa valitaan niputettavat työt ja muodostetaan nippu Niputa valitut -painikkeella. Nipun voi halutessaan myös nimetä. Tämän jälkeen nippu näkyy jonossa omana työnään, kun taas sen sisältämät työt piilotetaan työjonosta. Tarvittaessa niputus voidaan purkaa klikkaamalla sitä työjonosta ja valitsemalla näkymän oikeasta reunasta Nipun sisältö -osiosta Pura niputus.

Niputettujen töiden työkustannukset jaetaan siihen koottujen töiden kesken ensisijaisesti kappaleoletustyöaikojen ja valmistuneiden määrien perusteella.

Tee työjonojen niputus näin:

  1. Paina näkymän yläosasta Niputus.
  2. Valitse niputettavat työt napauttamalla.
  3. Muodosta nippu näkymän oikean laidan Muut toiminnot -osiosta löytyvällä Niputa valitut -painikkeella.
  4. Anna nipulle halutessasi nimi ja paina OK tai peru nimeäminen painamalla Peruuta.

Töitä niputat työjononäkymän Niputus-toiminnolla klikkaamalla listasta niitä töitä, jotka haluat liittää yhteen. Tämän jälkeen ne näkyvät työjonossa omana työnään. Voit tarkastella nipun sisältöä klikkaamalla sitä työjonosta, jolloin oikeanlaidan näkymään tulee lista nipun sisällöstä. Samasta näkymästä voit tarvittaessa myös poistaa töiden niputuksen. [Avaa kuva isompana tästä.]

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 3/2020