Viitakosken Puu Oy: ”Iso harppaus entiseen”

Viitakosken Puu toteutti kehitysprojektin, jossa yrityksen toimintatapoja tehostettiin ulkopuolisen asiantuntijan tuella. Osana kehittämistoimia otettiin käyttöön Adminet, jolla haettiin nostetta yrityksen tuloskunnolle. Avainasemassa on ollut kannattavuuden varmistaminen.

Juvalla toimiva Viitakosken Puu Oy on erikoistunut julkisten tilojen puusisäovien valmistamiseen perinteistä puusepäntaitoa kunnioittaen. Laadukkaan puusepäntyön arvostus kumpuaa yrityksen historiasta, sillä perheyrityksen juuret ulottuvat aina 1950-luvulle, jolloin sahaus- ja myllytoiminnasta alkunsa saanut yritys aloitti ovien tuotannon.

– Tuolloin isoisäni perusti puusepäntehtaan ja aloitti ovien valmistamisen. Nykyään minä ja veljeni jatkamme toimintaa jo kolmannessa polvessa, vuodesta 1998 alkaen yrityksen toiminnassa mukana ollut toimitusjohtaja Antti Kaartinen kertoo.

12 henkilöä työllistävä yritys valmistaa tuotteensa aina asiakkaan mittojen mukaan.

– Päätuotteemme ovat julkisten tilojen puusisäovet, joihin liittyy monesti erilaisia lasiväliseiniä. Valmistamme kaikki tuotteet mittatilaustyönä suoraan arkkitehtipiirustusten perusteella eli meillä ei ole omaa mallistoa tai mitään valmisvarastoja, vaan jokainen tuote valmistetaan alusta asti yksilöllisen tarpeen ja asiakkaan mittojen mukaan.

Keskiössä joustavuus, luotettavuus ja laatu

Viitakosken Puun valmistamat tuotteet päätyvät useimmiten julkisiin rakennuksiin, kuten kouluihin, sairaaloihin ja toimistoihin. Asiakkaita ovat rakennusliikkeet, jotka arvostavat joustavuutta ja toimitusvarmuutta nykyajan kiireisessä maailmassa.

– Tuotannon joustavuus on se avainasia. Meillä ei ole sellaisia linjastoja, joilla tehdään yhtä ja samaa tuotetta, vaan voimme tehdä periaatteessa mitä vaan asiakas tarvitsee. Esimerkiksi kaikki erikoiskoot ja muut syntyvät samalla tavalla, kuin mikä tahansa muukin tuote. Lisäksi toimitusajat ovat tärkeä asia: pitää pysyä siinä mitä luvataan, jottei asiakkaan työmaalle tule vahinkoa. Kun tehdas on pieni ja paljon tehdään käsityönä, pystymme myös valvomaan laatua koko ajan. Näitä asioita asiakkaamme arvostavat.

Vuosien varrella yritys on toimittanut tuotteitaan erilaisille asiakkaille laidasta laitaan. Viitakosken Puun valmistamia ovia löytyy muun muassa pääkaupunkiseudun hotelleista, Sanomatalosta ja Eduskuntatalosta.

– Mielestäni aina hyvä referenssi rakennusliikkeille on se, että kaikki kolme Suomen suurinta rakennusliikettä ovat myös itse asiakkaitamme. Olemme valmistaneet ovet sekä YIT:n, SRV:n että Skanskan omiin pääkonttoreihin.

Tulevaisuudessa yrityksen tavoitteena on maltillinen kasvu ja kilpailukyvyn varmistaminen vastaamalla muuttuvan maailman tuomiin haasteisiin.

– Nykyään viranomaismääräykset sekä palo- ja ääniasioihin liittyvät asiat kiristyvät vuosi vuodelta. Lähitulevaisuudessa meidän täytyy hieman kasvattaa tuoterepertuaaria, jotta pysymme kilpailukykyisenä. Varsinkin palo-ovet ja niiden testaamiset ovat tärkeässä roolissa. Haluamme myös tehdä koko ajan pientä ja hallittua kasvua, jotta pysymme kilpailussa mukana.

Kehitystoimilla panostusta kilpailukykyyn

Kilpailukykynsä parantamiseksi Viitakosken Puu käynnisti viime vuonna projektin, jossa yrityksen prosessit käytiin läpi tehokkaampien toimintatapojen löytämiseksi.

– Toteutimme yrityksen terveytysprojektin, jossa käytiin läpi kaikki yrityksen osa-alueet, pyrittiin löytämään ne, joissa voisi parantaa ja luotiin uusia käytäntöjä tehostamista vaatineisiin toimintatapoihin.

Terveytysprojekti toteutettiin yhteistyössä TosiMuutos Oy:n liikkeenjohdon konsultti Heikki Sjöblomin ja kehityskonsultti Jari Jerkun kanssa. Sjöblom on viimeisen seitsemäntoista vuoden aikana auttanut satoja yrityksiä tehostamaan tuotantoaan, hyödyntämään paremmin organisaationsa potentiaalin ja suuntaamaan uusille kasvupoluille.

– Yrityksen terveytyksessä teen yleensä töitä sellaisten yritysten kanssa, joiden tuloskunto kaipaa parantamista. Kun puhutaan yleisellä tasolla pk-yrityksistä, niin usein yrittäjä on oman alansa ammattilainen, mutta talouden hallinta saattaa kaivata parantamista. Yrittäjällä ei välttämättä ole työkaluja, eikä aina myöskään kovin syvää ymmärrystä talousasioiden aktiiviseen seurantaan ja johtamiseen, Sjöblom kertoo.

Talouden seurannan helpottamiseksi ja tuloskunnon parantamiseksi Sjöblom on suositellut useille asiakkailleen työkaluksi Adminettiä.

– Kun puhutaan tuloskunnon parantamisesta, Adminetin reaaliaikaisuus, sähköisyys ja kaikinpuolin nykyaikainen tekninen toteutus tukevat prosessien tehostamista, Sjöblom toteaa.

Myös Viitakosken Puun tarpeisiin Adminet tarjosi kokonaisvaltaisen ratkaisun.

– Minua kiinnosti mahdollisuus helpottaa arkirutiineja ja yksinkertaistaa toimintaa. Adminet vaikutti kaikin puolin hyvältä ratkaisulta, vaikka käyttöönottovaihe herättikin kauhunsekaisia tunteita. Meillä ei ollut aiemmin toiminnanohjausjärjestelmää, joten kerralla tuli monta uutta osa-aluetta, kun otettiin käyttöön tuotannonohjaus ja sähköinen laskutus sekä siirrettiin palkat ja kirjanpito Adminettiin. Siinä oli paljon opiskeltavaa, mutta aika on tehnyt tehtävänsä myös tässä asiassa ja tuki on ollut hyvää, Kaartinen kertoo.

Nykyaikaisen toiminnanohjausratkaisun vaikutukset ovat olleet selvästi nähtävissä alusta alkaen.

– Yksi isoimmista muutoksista on se, että nykyään osto- ja myyntilaskut kulkevat verkkolaskuina. Siitä on seurannut todella helppo laskujen seuranta, kun reskontra on helposti käsillä ja kaikki tieto löytyy nopeasti ilman mappien selailua. Se on yksi suurimpia arkea helpottavia asioita. Myös kirjanpidon reaaliaikaisuus sujuvoittaa arkea ja yrityksen taloudellista tilannetta on helppo seurata koko ajan, Kaartinen toteaa.

Tarkalla jälkilaskennalla parempaa kannattavuutta

Viitakosken Puulla suurin tarve oli saada käyttöön toimivat työkalut tuotannonohjaukseen ja jälkilaskentaan. Sjöblomin mukaan tässä kohtaa tullaan myös Adminetin merkittävään vahvuuteen:

– Yksi tärkeimmistä asioista yrityksille on jälkilaskentapuoli. Kun hoidetaan laskutusta tai muita projektin kirjauksia, Adminetissä niiden käsittely tapahtuu reaaliaikaisesti. Tällöin pystytään koko ajan seuraamaan, miten projekti etenee ja päästäänkö tavoitteisiin – ja jos ei olla pääsemässä, voidaan vielä pyrkiä tekemään korjausliikkeitä, jotta päästäisiin ainakin lähelle toivottua lopputulosta.

Kaartinen on samoilla linjoilla ja kokee yrityksen saaneen Adminetistä merkittävästi apua projektien seurantaan ja jälkilaskentaan.

– Ennen meillä ei ollut käytössä jälkilaskentaa, eikä kuluja saatu kohdistettua projekteille, joten siinä ei oikein tiennyt mitä töistä jää käteen. Nyt oikeita toteumia pystyy seuraamaan ihan eri tavalla, kun kaikki ostot ja työtunnit saadaan kohdistettua suoraan projektille, joten pystymme koko ajan seuraamaan projektien valmistumisastetta sekä niihin käytettyä työaikaa ja kertyneitä kuluja. Tämä helpottaa hirveästi jälkilaskentavaihetta ja tiedämme koko ajan, missä projekti on tuotannossa menossa. Se on aika iso harppaus entiseen.

Vaikka tarkka jälkilaskenta ja sen mahdollistama kannattava hinnoittelu ovat oleellisia yrityksen tuloksentekokyvyn parantamisessa, Sjöblom korostaa kokonaisprosessin merkitystä ja jakaa Kaartiselle kiitosta aktiivisesta otteesta toiminnan kehittämiseen:

– Antti lähti ensinnäkin myymään hyvin aktiivisesti ja varmisti näin yritykselle riittävän työkannan. Sitten kun työntekijäseuranta ja tuotekohtaiset jälkilaskennat etenivät, Adminetistä näki tarkkaan, millä hinnalla tuotteita voi ihan oikeasti myydä alhaisimmillaan, jotta jää vielä jotain käteenkin. Tällöin seuraava vaihe oli tietenkin hintojen tarkistaminen. Jokainen tietää, mitä vaikkapa 10 % hinnankorotus tekee tulokselle.

– Jälkilaskenta on tärkeä juttu, joka helpottaa myös tarjouslaskentaa, kun pystymme varmistamaan, että hinnat ovat kohdillaan ja työt kannattavia. Hinnoittelua helpottaa kummasti, kun ei tarvitse mennä mututuntumalla. Nyt on helppo varmistaa töiden kannattavuus, mutta myös se, ettei hinnoittele itseään ulos kilpailusta, Kaartinen korostaa.

Kehittämisprojektilla näkyviä tuloksia

Viitakosken Puulla yrityksen terveytysprojekti on viety läpi menestyksekkäästi. Projektin aikana yrityksen toimintatapoja on nykyaikaistettu ja talousymmärrys on syventynyt.

– Jos ei ole kunnon välineitä toiminnan ohjaamiseen, on vaikea seurata taloutta aktiivisesti. Silloin päätöksiä joudutaan tekemään aika hatarilla perusteilla. Kilpailukyvyn varmistamisessa on oleellista nähdä syyt, joiden takia joku asia ei pelitä – ja kun otetaan tällainen järjestelmä käyttöön, sieltä eurojen kautta ne syyt tulevat esille kohtuullisen helposti. Kun saa vielä hieman ulkopuolista apua lukujen avaamiseen ja toimintatapojen miettimiseen, saadaan konkreettinen käsitys erilaisten toimenpiteiden vaikutuksesta. Siinä oppii samalla talouden hoitoa ja ymmärtää paremmin eri asioiden vuorovaikutussuhteita, Sjöblom toteaa.

Myös Kaartinen on tyytyväinen projektin lopputulokseen ja yrityksen toiminnan eteenpäin viemiseen on saatu uutta intoa:

– Kun itse tottuu tekemään vuodesta toiseen asioita tietyllä tavalla, ei oikein osaa ajatellakaan, mitä muita mahdollisuuksia olisi. Ulkopuolinen näkemys auttaa monessa asiassa ja herättelee miettimään omia toimintatapojaan. Sitä kautta tulee ihan uutta mielenkiintoa ja innostusta kehittää asioita. Varmasti olisi ihan suositeltavaa monelle muullekin yritykselle, että joku käy vähän ohjaamassa toimintaa uusille urille.

Viitakosken Puulla toimintatapojen tehostaminen on selvästi tuottanut tulosta, sillä toukokuussa päättyneellä tilikaudella yrityksen liikevaihto kasvoi yli 40 % ja tulos 11 % edellisvuoteen verrattuna. Myös työkalenteri on täynnä useaksi kuukaudeksi eteenpäin.

– Kyllä tässä voi ihan hyvillä fiiliksillä katsoa tulevaisuuteen, Kaartinen toteaa.

[KUVAT: Mikko Kankainen]

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 3/2020