Asiakkaat arvostavat tilitoimistopalvelussa asiantuntemusta

Admicomin tilitoimisto sai asiakkailta erinomaista palautetta loppuvuodesta toteutetussa tyytyväisyyskyselyssä. Eniten tilitoimistopalvelulta odotetaan asiantuntijuutta sekä luotettavuutta ja virheettömyyttä, mikä asiakkaiden mielestä myös toteutuu Admicomin tilitoimistossa.

Admicomin tilitoimiston asiakkaille toteutetussa tyytyväisyyskyselyssä asiakkaat pääsivät arvioimaan saamaansa palvelua ja esittämään toiveita toiminnan kehittämiseksi. Kyselyyn saatiin yhteensä 223 vastausta. Niiden perusteella asiakkaat toivovat tilitoimistolta ennen kaikkea asiantuntemusta, sillä noin 45 % nosti sen kaikista tärkeimmäksi yksittäiseksi odotukseksi tilitoimistopalvelulta.

– Meillä on hyvä asiantuntemus esimerkiksi asiakastoimialojemme työehtosopimuksista ja kirjanpidosta. Teollisuudessa osaaminen korostuu myös varaston ja kaluston hallinnan ymmärtämisessä, tilitoimistojohtaja Eeva Huusko kertoo.

Toimialaosaamisen lisäksi tilitoimistossa panostetaan laajemminkin osaamisen kehittämiseen, jotta asiakkaille voidaan tarjota entistä monipuolisempia palveluita.

– Asiantuntijuutta pyritään koko ajan laajentamaan. Teemme asiantuntijatöinä myös monia muita tehtäviä, kuten konsernitilinpäätöksiä ja fuusioita. Oikeastaan asiakkaiden toiveet ovat niin moninaisia, että omissa tarpeissaan kannattaa aina kääntyä myös meidän puoleemme ja kysyä, olisiko mahdollista saada apua juuri kyseisessä asiassa.

Luotettavaa ja henkilökohtaista palvelua

Kyselyssä tärkeäksi nousi myös luotettavuus, joka arvioitiin Admicomin tilitoimistossa hyväksi, sillä 95,5 % piti palvelun luotettavuutta ja virheettömyyttä hyvänä tai erittäin hyvänä. Asiakkaat kokivat saavansa hyvää palvelua, sillä oman yhteyshenkilönsä tavoitettavuutta ja reagointia piti hyvänä tai erittäin hyvänä 93,3 % ja asiakasviestintää selkeänä 96 % vastaajista.

– Vastauksista nousi esille toivetta, että yrityksen lukuja ja niiden tulkintaa käytäisiin säännöllisesti asiakkaan kanssa yhdessä läpi. Kehitimme jo viime vuonna prosessia, jossa tilinpäätös toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja samalla pyritään kasvattamaan asiakkaan ymmärrystä kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja asioista, jotka tilinpäätökseen vaikuttavat. Tätä viedään eteenpäin myös tulevana vuonna ja tarjotaan entistä tiiviimpää yhteydenpitoa niille, jotka sitä toivovat.

Asiakkaille tärkeää oli myös palvelun henkilökohtaisuus ja ohjaava ote, joka on Admicomin tilitoimistossa jokapäiväistä arkea. Asiakkaita ohjataan päivittäin heidän kysymyksissään ja ollaan yhteydessä, jos huomataan jonkin asian olevan pielessä.

– Tyypillisesti tällaisia tilanteita saattaa tulle eteen palkanlaskennassa TES-tulkinnoissa tai kirjanpidossa ostolaskujen tiliöinneissä, alv-käsittelyissä tai esimerkiksi poikkeavien EU-alueen myyntien verokäsittelyssä. Tänä vuonna olemme koronatilanteen takia olleet normaalia enemmän asiakkaiden tukena myös lomautusten ja saatujen tukien raportoinnissa sekä maksusuunnitelmien tekemisessä verohallinnolle ja työeläkelaitoksille.

Admicomin tilitoimisto palvelee tänä päivänä yli 500 asiakasta noin 50 taloushallinnon ammattilaisen voimin. Kuluvan vuoden ehdoton kohokohta oli keväällä, kun tilitoimisto auktorisoitiin ja otettiin Suomen Taloushallintoliiton jäseneksi. Toiminnan kehittämistä on tarkoitus jatkaa myös tulevana vuonna, ja ylläpitää asiakkailta saatua erinomaista 8,8 yleisarvosanaa (asteikolla 1–10).

– Suunnitelmissa on muun muassa tuotekehitykseen liittyviä asioita ja asiantuntijaosaamisen laajentamista entistä suuremmalle joukolle, Huusko raottaa tulevan vuoden tavoitteita.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 4/2020