Kaucon Oy: ”Antaa meille paljon paremmat eväät toiminnan kehittämiseen”

Kekseliäitä IBC-konttiratkaisuja toteuttava Kaucon sai Adminetistä tukea toimintansa kehittämiseen ja kilpailukykynsä parantamiseen, kun rutiineista säästynyttä aikaa voidaan käyttää toiminnan eteenpäin viemiseen ja kehityskohteet ovat tarkasti tiedossa täsmällisemmän seurannan ansiosta.

Vuonna 1989 perustettu Kaucon Oy on Kontiolahdella toimiva IBC-säiliöiden valmistamiseen erikoistunut yritys, jonka asiakaskuntaan lukeutuu mm. kemianteollisuuden toimijoita, elintarviketeollisuuslaitoksia ja ongelmajätekeräilijöitä. Tuotteensa yritys valmistaa pääasiassa asiakkaidensa tilausten perusteella.

– Teemme pitkälti metallin muovaamiseen, jalostukseen ja hitsaukseen liittyvää työtä. Tuotantomme muodostuu IBC-pakkauksista ja muista asiakkaan piirustusten mukaan valmistettavista sopimusvalmistustuotteista. IBC-pakkauksia käytetään usein erilaisten kemianteollisuuden tuotteiden sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja varastointiin, joten niiden suunnittelua ja valmistusta koskevat hyvinkin tarkat kansainväliset määräykset ja viranomaisten vaatimat tyyppihyväksynnät. Vaikka eri versiot muistuttavatkin toisiaan, matkalla tarvitsijalleen voi olla niin typpihappoa kuin suklaata, toimitusjohtaja Asko Mertanen kertoo.

Varsinkin ongelmajätekeräilyyn toteutettavat tuotteet ovat olleet keskeinen osa yrityksen toimintaa jo 1990-luvun puolivälistä alkaen. Kaucon on toteuttanut alan yritysten tarpeisiin lukuisia räätälöityjä ratkaisuja, ja tuotekehityspanostusten myötä on syntynyt myös täysin uniikkeja tuotteita.

– Tällainen on esimerkiksi vaarallisten jätteiden kuljetukseen kehitetty suodatinkontti, jolla voidaan vähentää tuotannossa syntyvää jätettä suodattamalla osa nestemäisestä aineesta ja palauttamalla se kiertoon asiakkaan omissa prosesseissa hyödynnettäväksi. Esimerkiksi veden polttaminen on tunnetusti aika hankalaa, joten ei sitä oikeastaan kannata kuskata toiselle puolelle Suomea. Suodattaminen vähentää kuljetettavan aineksen määrää, joten myös kuljetuskustannukset ja hiilijalanjälki pienenevät.

Yrityksen asiakkaat arvostavat pienen talon joustavuutta ja ihmisläheisyyttä, mutta Mertasen mukaan keskeinen menestystekijä on ennen kaikkea kekseliäisyys asiakkaiden ongelmien ratkaisemisessa.

– Kekseliäisyys on ollut meillä aina se vahvuus, jolla on löydetty hyvinkin näppäriä ratkaisuja asiakkaan ongelmiin, kun on päästy niihin oikeasti pureutumaan. Olemme ketteriä teknisten ratkaisujen toteuttamisessa ja haluamme toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan toimintaa palvelevia tuotteita. Pyrimme aina siihen, että tuotteet ovat myös hyvännäköisiä. Näillä periaatteilla olemme pystyneet tuottamaan asiakkaillemme onnistuneita ratkaisuja ja saavuttaneet heidän luottamuksensa.

Tästä esimerkkinä on brittiläisen Ineos Clor:n kanssa yhteistyössä kehitetty nestemäisten kloorattujen hiilivetyjen kuljettamiseen ja kierrätykseen kehitetty SolveCare-pakkaus. Näitä on toimitettu vuosien varrella Ineoksen jakelijoille muutamia satoja.

Tähtäimessä kasvu, kehitys ja kansainvälistyminen

Yrityksen 30-vuotisen matkan varrelle on mahtunut monenlaisia käänteitä. Useita haastavia tilanteita on selätetty ja jälleen ollaan uusien haasteiden äärellä.

– Nykytilanne on erityislaatuinen mihinkään aiemmin kokemaani verrattuna. Aiemmat taantumat ovat lähteneet teollisuuden kysynnän hiipumisesta, mutta nyt kivitetään erityisesti palvelusektoria. Siinä mielessä tulevaisuutta on vaikea ennustaa ja varmasti moni kaivelee kahvinporoja ja vaikka mitä kristallipalloja miettiessään, miten tässä käy. Meillä tilanne ei ole oikeastaan vaikuttanut tilausmääriin ja kysyntä on ihan kohtuullista. Sen sijaan ulkomaisten komponenttien saatavuudessa on ollut epävarmuutta.

Vaikka nykyaika on tuonut uudenlaisia haasteita yritysten toimintaan, suhtautuu Mertanen tilanteeseen rauhallisin mielin ja katsoo tulevaisuuteen positiivisesti.

– Kyllä ihmiskunta löytää ratkaisut ongelmiinsa. Itse olemme monien tukalien aikojen jälkeen päässeet pieneen, hiljaiseen ja hallittuun kasvuun. Sen myötä suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat tulleet vahvemmin mukaan kuvaan, joten siinä mielessä tilanteemme ei näytä lainkaan huonolta. Tavoitteenamme on saavuttaa noin kahden miljoonan suuruusluokka ja työllistää nykyisen seitsemän työntekijän sijaan toistakymmentä henkilöä. Silloin alkaisi olla mahdollista lähteä kehittymään ihan kunnolla.

Tulevaisuudessa siintää myös entistä vahvempi panostus kansainväliseen liiketoimintaan, vaikka se ei ole yritykselle vierasta nykyäänkään. Tämän hetken fokus on toiminnan kehittämisessä kotimaassa, mutta myös vahvemman kansainvälistymisen haasteita ja kilpailutekijöitä on jo pohdittu.

– Meillä viennin osuus vaihtelee suuresti ja joitakin vuosia sitten se oli Iso-Britanniaan ihan merkittävääkin. Olemme onnistuneet myymää IBC-pakkauksia jopa Australiaan asti. Asiakkaidemme vieminä kontteja löytyy Pohjoismaista ja jopa USA:sta asti. Ne ovat loppujen lopuksi sellaisia aika hienoja tähtihetkiä.

Tietenkin kansainvälistymisessä on omat haasteensa siinä, kuinka saamme jalansijaa jopa monikymmenkertaisesti itseämme isompien kilpailijoiden joukossa. Uskon kuitenkin, että kekseliäisyytemme on valttia myös maailmalla ja esimerkiksi suodatinkonttimme on käsityksemme mukaan hyvin ainutlaatuinen koko maailmassa. Asiakkaiden löytäminen kehittämällemme ”vihamielisessä ympäristössä” käytettävälle polttoaineen jakelukontille on myöskin mielenkiintomme kohteena.

Sähköinen järjestelmä on vastaus nykypäivän haasteisiin

Yrityksen viime vuosien toiminnan kehittämisessä keskeistä on ollut vastata muuttuvan maailman haasteisiin ja silottaa tietä tulevalle sukupolvelle modernisoimalla toimintatapoja.

– Monessakin asiassa on varmasti ollut tietynlaisia sukupolvenvaihdos-asioita mielessä ja toiveita siitä, että joku jatkaisi isäni työtä yli sukupolvien. Sillä ajatuksella olen itse lähtenyt mukaan yrityksen toimintaan ja myös yrittäjän vapaus toteuttaa itseään on ollut eteenpäin ajava voima. Omasta näkökulmastanikin maailma on muuttunut radikaalisti näiden vuosien aikana ja siinä muutoksessa pitäisi pysyä mukana, viitisentoista vuotta yrityksen toiminnassa mukana ollut tuotantopäällikkö Henri Mertanen toteaa.

Kauconilla maailman muutoksiin lähdettiin vastaamaan reilu pari vuotta sitten kartoittamalla sähköisiä ratkaisuja toimintatapojen tehostamiseksi.

– Nykypäivänä asioiden kirjaaminen ja myöhempi löytäminen oikeastaan edellyttää sähköistä järjestelmää. Me olimme aiemmin yhdenlaisia taiteilijoita ja sävelsimme asioita ensin ruutupaperilla ja myöhemmin Exceleillä, kunnes totesimme, etteivät nekään enää riitä. Ei tuollainen säveltely isompien asiakkaiden nykypäivään oikein sovellu, eivätkä he halua maksaa tiedonkeruusta ja kirjaamisesta. Niiden on hoiduttava näppärästi, järjestelmällisesti ja ajantasaisesti muun toiminnan ohella, Asko painottaa.

Yritys vertaili rauhassa erilaisia vaihtoehtoja uudeksi ohjelmistoksi, kunnes Adminet vakuutti Mertaset.

– Ihan ensimmäinen asia oli lupauksia ja odotuksia herättävä vakioitu käyttöönotto. Jo se puhui paljon puolestaan, että ohjelmistotoimittajan puolelta oli ajateltu melkein kaikki valmiiksi. Siksi käyttöönottoa ei tarvinnut pelätä. Meidän näkökulmastamme iso plussa oli myös se, että Admicomin kaltaisen pörssiyhtiön kohdalla voimme luottaa siihen, että järjestelmää kehitetään jatkuvasti eteenpäin, päivityksiä tulee säännöllisesti ja kehitystä tehdään myös asiakaspalautteen perusteella, Henri kertoo.

– Tähtäin oli saada oikeasti automaattinen tietojenkäsittely, ettei samoja tietoja tarvitse kirjata 16 kertaa erikseen, vaan kirjataan kerran ja sen jälkeen ne löytyvät niistä 16 eri kohdasta, Asko lisää.

Adminet otettiin Kauconilla käyttöön viime vuoden lokakuussa ja järjestelmä saatiin sujuvasti käyttöön.

– Käyttöönoton osalta kaikki meni kuin elokuvissa, eikä minulla ole käyttöönottoprosessista muuta kuin hyvää sanottavaa. Oikeastaan ainoa vastaan tullut haaste oli nimikkeistön hallinta. Käyttöönoton yhteydessä havahduimme siihen, että meillä on satoja tuotevariaatioita ja asiakkailla vaihtelevia nimikekäytäntöjä. Tämän kanssa olemme olleet uuden äärellä ja pyrimme luomaan sellaisen nimikkeistön, jonka avulla saamme kaiken toiminnan sujuvaksi tuotannosta varastonhallintaan, Henri toteaa.

Tarkkuutta tarjousten tekoon ja jälkilaskentaan

Vaikka Adminetin tuotannonohjauksen työkalujen täysimittainen käyttöönotto odottaa vielä nimikkeistöprojektin valmistumista, on jo tässä vaiheessa saatu helpotusta ennen kaikkea jälkilaskentaan.

– Kun tarkka jälkilaskenta edellytti aiemmin manuaalista paperinkulmiin piirtelyä ja paperisista arkistoista kaivelua, nyt saamme tiedot automaattisesti. Siinä on ollut iso muutos. Ylipäätään yrityksen tilanteen näkee nyt paljon aiempaa reaaliaikaisemmin ja siinä mielessä koko seuranta on mullistunut, Henri kertoo.

Reaaliaikainen tieto tuo tehokkuutta myös tarjouslaskentaan.

– Reaaliaikaisen tiedon saaminen mahdollistaa tarjousten laskemisen paljon nopeammin ja tarkemmin, kun kaikkia asioita voi tarkastella yhdestä paikasta. Sen ansiosta asiakkaallekin on helppo tehdä lupauksia ja myös pitää niistä kiinni, Henri toteaa.

Askon mukaan myös ennakointi on helpompaa:

– Adminet helpottaa oman kyvykkyyden arviointia hinnoittelutilanteessa ja pystymme ennustamaan huomattavasti paremmin, kuinka asiat tulevat toteutumaan. Varsinaista tarjouslaskentaa nopeuttavat myös Adminettiin tuodut hinnastot, kun ihan kaikesta ei tarvitse aina pyytää tarjousta toimittajalta.

– Tiettyjä tuotteita myös ostamme jo suoraan Adminetin kautta, kun olemme saaneet vähitellen luotua sinne nimikerakenteita, Henri lisää.

Ajansäästö mahdollistaa kehittämisen

Kaucon tavoitteli Adminetin käyttöönotolla ajansäästöä turhista rutiineista ja sitä on myös saatu.

– Paperit ovat vähentyneet ja laskujen käsittely sekä muu toimistotyö on helpottunut todella paljon. Niihin käytettävä aika on vähentynyt selvästi ja ajansäästö on ollut merkittävä. Selkeä hyvä puoli on myös se, että kaikki tieto on järjestelmässä kertakirjauksella ja helposti löydettävissä samasta paikasta. Sen ansiosta ovat vähentyneet myös asioiden unohtuminen, tietojen häviäminen ja virheet, Henri kertoo.

Askon mukaan nykyaikaisen ohjelmiston merkitys korostuu myös arjen sujuvoittamisessa ja riskienhallinnassa:

– Riskien ennakoimisen kannalta on tärkeää, ettei tieto ole vain omien korvien välissä, vaan jokaisen saatavilla käyttöoikeuksien puitteissa. Meille ilman muuta hyvä asia on myös mahdollisuus hoitaa asioita etänä. Kansainvälisten asiakkaiden kanssa toimistoajat eivät mene ihan yksi yhteen, mutta konttorille ei silti tarvitse aina raahautua.

Adminetin mahdollistama tehokas kokonaisuuden hallinta on avainasemassa myös tulevia kasvu- ja kehitystoimenpiteitä toteutettaessa.

– Meillä järjestelmähankinta lähti käyntiin kasvun pullonkauloja pohdittaessa. Tuolloin totesimme, että käytämme ihan liikaa aikaa moninkertaiseen kirjaamiseen ja muuhun turhaan, kun ei ollut järjestelmää, joka tukisi tehokkaampaa toimintaa. Adminet ratkaisee nämä ajankäytölliset ongelmat, tuottaa reaaliaikaista tietoa sekä mahdollistaa tehokkaamman toiminnan. Tämä kokonaisuus antaa meille paljon paremmat eväät toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen, Henri toteaa.

– Nimenomaan on tärkeää peilata toimintojen kokonaisuutta. Kun esimerkiksi kirjaukset menevät oikein, paranee jälkilaskennan tarkkuus ja myös hintakilpailukyky. Tätä kautta mahdollistuu myös kilpailukyvyn parantaminen ja ylipäätään yrityksen kehitystoiminta, kun näemme, mihin asioihin pitää jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota, Asko painottaa.

[KUVAT: Jami Ivanoff]

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 4/2020