Nyt on aika panostaa toiminnan tehokkuuteen

Tämä vuosi on ollut kaikille yrittäjille isojen kysymysmerkkien kanssa painimista. Seuraava vuosi tuskin tulee kohtelemaan yrityksiä vielä silkkihansikkain ja siihen jokainen varautuu itselleen ominaisella tavalla.

Toiset yrittäjät reagoivat kriiseihin pyrkimällä jatkamaan tekemistään mahdollisimman ennallaan. Toiset taas ottavat muutokset haasteina ja alkavat suunnitella uusia liiketoimintasuuntia ja tehostaa toimintaansa.

Yrittäjien kanssa jutellessa huomaa monella olevan kuitenkin optimistiset odotukset tulevaisuudelta.

Tarjouspyyntöjä on tullut vähemmän kuin normaalisti, joten yrityksissä kysytäänkin nyt osumatarkkuutta. Jos aikaisemmin on riittänyt, että tarjouksista osa jää itselle, on tuon prosentin oltava tällä hetkellä liki 100. Tarjousten osumatarkkuuteen vaikuttaa paljon se, kuinka aikaisempien tilausten kuluja on seurattu. Mikäli kulut tiedetään tarkkaan, voidaan tarjoukset tehdä tässä poikkeavassa ajassa tiukemmiksi ja samalla kuitenkin varmistaa, ettei niissä jäädä itse maksumiehiksi.

On hyvä aika myös tarkastella omaa liiketoimintaa ja lähteä karsimaan kuluja, jotka eivät ole välttämättömiä.

Ratkaisut voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, esimerkiksi tehostetaan tuotantoa tuomalla materiaalit valmiiksi työpisteelle. Toisessa yrityksessä voi ratkaisuna toimia toiminnan tehostaminen järjestelmän avulla. Joka tapauksessa informaatiolla omasta liiketoiminnasta on tässä ajassa erityisen suuri rooli. Mikäli järjestelmät tukevat liiketoimintaa, päästään tulevassa noususuhdanteessakin hyötymään tästä valmiudesta.

Ethän sinä laita päätä pensaaseen ja jää odottamaan, että tilanne menee ohi?

Nyt on hyvä aika lähteä varmistamaan kannattavuutta. Panostamalla toimintasi tehostamiseen nyt, olet valmiina nousun alkaessa.

Anna-Maija Ijäs

Anna-Maija on Admicom Finlandin toimitusjohtaja, jolla on pitkä historia teollisuusasiakkaiden palvelemisesta myyjänä sekä toimialajohtajana. Vahva asiantuntemus on kertynyt sekä taloushallinnon koulutuksen että työkokemuksen kautta. Anna-Maijalla on takanaan 15 vuoden työkokemus ohjelmistojen parista, kouluttamisesta ja vastuutehtävistä. Kouluttajan tehtävässä tuli tutuksi yrityksien liiketoiminta ja niihin liittyvät haasteet, mistä on ollut hyötyä etsiessä asiakkaille arkea helpottavia ratkaisuja. Vapaa-aika kuluu perheen ja liikunnan parissa, sydäntä lähellä on Street-tanssi.

Jatka lukemista

Teollisuuden Maailma 4/2020