11 tehokasta työkalua tilitoimistolle

Yksi järjestelmä, yhdet tunnukset, kaikki ominaisuudet. Yksi nykyaikainen työkalu mahdollistaa tehokkaan taloushallintopalvelun tuottamisen.

Yksi järjestelmä, yhdet tunnukset, kaikki ominaisuudet.

Adminet sisältää kaikki työkalut yhdessä järjestelmässä rajapintojen sijaan. Näin ollen se ei vaadi erillisiä ajoja, kuten reskontrasiirtoja. Kaikki tiedot siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon normaalin työn ohella. Kirjanpitoa ei erikseen tarvitse tehdä, vaan se syntyy ikään kuin sivutuotteena. Adminet on täysin paperiton, jolloin tieto on myös aina saatavilla helposti. Jos jokin asia mietityttää, asiakastukemme on aina valmiina auttamaan!

1. Kirjanpitäjän työkalut

 • Kirjanpitäjän ruutu
  – Kirjanpidon tapahtumien tarkastelu
 • Toistuvat kirjaukset esim. poistot
 • Tiliöinti on helppo muuttaa korjaustositteella
 • Automatiikkaa hyödyntävät erityistositteet

2. Palkat

Tarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen palkanlaskennan tiedot siirtyvät palkka-ajon yhteydessä automaattisesti kirjanpitoon ja maksuaineisto
muodostuu. Suorasiirto tapahtuu vuoden alussa, jolloin Adminet saa verottajalta työntekijöille uudet verokortit.

 • Työntekijät syöttävät tunnit ja poissaolot
  – Tunnit siirtyvät laskutukseen
 • Esimiehet hyväksyvät tuntikortit sekä lomat ja poissaolot
 • Palkanlaskija tarkistaa tarvittaessa tapahtumat ja käynnistää palkka-ajon
 • Järjestelmä suorittaa palkanlaskennan
  – Raportit välitettävissä suoraan järjestelmästä palkkojen yhteyshenkilölle
  – Aineistot tallentuvat järjestelmään
 • Palkkoihin liittyvät ilmoitukset automaattisesti (esim. KATRE)
 • Muut suoritukset automaattisesti maksupäätteelle (esim. ulosotto ja AY)
 • TES-tulkkaus
  – Järjestelmä hakee automaattisesti työehtosopimusten tiedot

3. Myyntilaskut

Käsin tehtävän työn määrä vähenee merkittävästi myyntilaskujen koostamisessa ja lähettämisessä. Ostot ohjautuvat oikealle kohteelle tai tilaajalle ja ovat helposti edelleen laskutettavissa.

 • Myyntilaskun muodostaminen
  – Työtilauksilta
  – Maksuerätaulukosta
  – Kassamyynti
  – Myyntitilaukset
  – Sopimuslaskutus
 • Laskutus aina automatisoidusti verkkolaskuna, e-kirjeenä tai sähköpostilla
 • Suoritusten kohdistuminen automaattisesti viitenumeron perusteella
 • Saatavien valvonta ja automaattiset maksumuistutukset
 • Kirjanpitoviennit ja alv-suoritus, myyntilaskujen arkistointi

4. Ostolaskut

Ostolaskujen käsittely ja hallinta on pitkälle automatisoitu, jolloin käsittelyprosessista saadaan poistettua useita työvaiheita.

 • Ostolaskuista Adminet-asiakkailla 95 % verkkolaskuina
 • Tiliöinneistä 95 % automaattisesti, järjestelmä oppii uudet tiliöinnit ja kirjanpitäjä tiliöi loput
 • Kohde / työtilaus / littera luetaan automaattisesti, työnjohto täydentää loput
 • Ostolaskujen sujuva kierrättäminen
 • Hyväksyttyjen laskujen automaattinen maksatus
 • Varaston hallinta

5. Raportointi

 • Data-analysaattori
  – Raportointityökalu, jolla kerätään, eritellään, analysoidaan ja poraudutaan haluttuun kirjanpidon dataan
 • Automaattiraportit asiakkaalle
 • Reaaliaikainen kirjanpito

6. Oma-aloitteiset verot

Järjestelmä hoitaa arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten ilmoitukset ja maksut eräpäivinä.

 • ALV-Tapahtumat
  – Myyntilaskujen muodostus
  – Ostolaskujen hyväksyntä
  – Kuittien käsittely
  – Tiliotteet
 • ALV-laskenta
  – Kirjaukset kirjanpitoon alv-tileille
  – Alv-laskelman muodostus
 • Automaattinen ALV-ilmoituksen hyväksyntä
  – Lähetys verohallintoon (TYVI)
  – ALV-ilmoituksen arkistointi

7. Rahaliikenne

Rahaliikenne on hoidettu pitkälti automatisoidusti, sillä yrityksen ei tarvitse kirjautua verkkopankkeihin tai erillisiin pankkiohjelmiin.

 • Pankkiliikenne hoituu ajastetusti
  – Tiliotteet ja viitesuoritusten nouto tapahtuu päivittäin samaan aikaan
  – Maksut kirjataan tiliotteelta ennen työpäivän alkua
 • Maksatukset automatisoitu
  – Kaikki toistuvaismaksut kuten ennakkoverot ja osamaksut
 • Pankkitilien ajantasaiset tiedot kätevästi yhdessä näkymässä
 • Pilvipalvelun ansiosta
  – Rahaliikenteen hoitaminen onnistuu mistä tahansa
  – Yritysten ei tarvitse toimittaa kirjanpitäjälle tiliotteita mapissa ja säilyttää niitä paperilla

8. Kuittien käsittely

Käyttäjä skannaa tai valokuvaa kuitit suoraan järjestelmään ja ilmoittaa, mitä ostos koski ja mihin se kohdistuu.

 • Pankkikortti
  – Liitteiden lisäys tarvittaessa ennen kirjausta
 • Luottokortti
  – Lasku järjestelmään ostolaskuna ja automaattikirjaus selvittelytilille
  – Kuittiliitteet ja tiliöinti liitteiden mukaisesti kulutileille
 • Käteiskuitit
  – Mobiilikäsittely
  – Kuitit tallessa sähköisessä arkistossa
  – Esimiehen hyväksynnän jälkeen käteisostosta menee automaattisesti
  maksatus ostajalle ja tieto siirtyy kirjanpitoon

9. Osatuloutus

 • Automatiikka tekee osatuloutuskirjaukset urakan budjetin perusteella
 • Ajantasaisuus
 • Ei vaadi manuaalisia kirjauksia

10. Tiliotteet

Tiliotteiden automaattinouto kaikilta yrityksen tileiltä, tapahtumien automaattinen käsittely ja kirjaus kirjanpitoon tapahtuvat päivittäin.

 • Automaattiset kirjaukset
  – Reskontriin (ostovelat, myyntisaamiset)
  – Muut (palvelumaksut, verojen maksut yms.)
  – Epäselvät tapahtumat selvittelytilille (pankkitilin täsmäys)
 • Kirjanpitäjä käsittelee epäselvät tapahtumat ja tapahtumien sähköiset liitepyynnöt
  – Asiakas lisää liitteet suoraan järjestelmään
 • Kirjaukset
  – Tapahtumien kohdistaminen asianmukaisille tileille
  – Kirjanpitoviennit ja alv-vähennys
  – Tiliotteiden ja liitteiden arkistointi

11. Tilinpäätös

Adminet tuo kirjanpitäjälle helpotusta tilinpäätöstietojen keräämiseen ja mahdollistaa tilinpäätöksen koostamisen automatiikkaa hyödyntäen.

 • Taseen tilien ja tuloslaskelman läpikäynti
  – Apuna data-analysaattori
 • Jaksotusten tarkistus ja tarvittaessa oikaisut kirjanpitoon muistio-tositteella
 • Projektiraporttien tarkastus
 • Tase-erittelyn ja liitetietojen laatiminen
  – Iso osa tiedoista automaattisesti
 • Veroilmoituksen muodostaminen järjestelmästä
 • Automaattisesti purkautuva erityistosite kuluvalle tilikaudelle

Kirjanpitäjien suosikit TOP 5

 • Vain yksi ohjelma
 • Ei rutiinikirjauksia
 • Kirjanpidon tapahtumien tarkastelu
 • Järjestelmän jatkuva kehitys
 • Tilinpäätöksen tekemisen helppous