Asiakkaat arvostavat toimialakohtaisia ominaisuuksia

Adminet sisältää useita toimialakohtaisia sovelluksia, joiden avulla yritysten on mahdollista pyörittää päivittäistä liiketoimintaa yhden järjestelmän sisällä.

Rakentamisilmoitukset

Työmaatietoihin täydennetään tiedot, joiden pohjalta Adminet kerää raportoitavat asiat ja lähettää raportin hyväksymisen jälkeen automaattisesti verottajalle. Ulkopuolisille käyttäjille voi myöntää rajattuja käyttöoikeuksia, jolloin esim. aliurakoitsijan työntekijätietoja ei tarvitse syöttää itse.

Kulunvalvonta

Kulunvalvontatiedot siirtyvät reaaliaikaisesti Adminetin mobiilista tai kortinlukijalaitteesta, jossa käytetään älykorttia (esim. Valttikortti). Kulunvalvontatapahtumien perusteella muodostetaan verottajalle tiedonantovelvollisuuden mukainen raportti.

Osatuloutus

Järjestelmä osatulouttaa automaattisesti joka perjantai sekä aina kuukauden viimeisenä päivänä. Lisäksi on mahdollista myös manuaalinen osatuloutuksen ajo. Projektiraporteilla on nähtävissä myös niin sanottu valmistusasteraportti, jonka mukaisesti projektit ovat myös yrityksen kirjanpidossa.

Tilaajavastuuraportit

Ohjelmasta suoraan yhteys Suomen Tilaajavastuun tietokantaan.

Tuetut työehtosopimukset

Palkanlaskenta huomioi automaattisesti käytettävän työehtosopimuksen sekä tekee palkkojen korotuksen.

Perustajaurakointi

Perustajaurakoinnin työkalut sisältävät automatisoidut arvonlisäveron käsittelyt. Asiakkaan toimintaa varten on optimoitu myös erilaiset ALV-käsittelyt kohde- ja litterarakenteen avulla.

Factoring

Järjestelmä muodostaa laskun työtilausten, sopimusten, maksuerätaulukoiden tai laskutustapahtumien kautta. Lasku lähtee hyväksymisen jälkeen suoraan verkkolaskuina operaattorille, josta välittyy loppuasiakkaalle ja rahoitusyhtiöön. Järjestelmä saa kuittauksen valmiiksi rahoitusyhtiöltä saatujen suoritustietojen pohjalta.

Muita asiakkaan liiketoimintaa tukevia sovelluksia

Myymälätoiminnot, varastonhallinta, projektiseuranta, työmaapäiväkirja, sekä ostotilaustyökalut.