Asiantuntijan kynästä: Tilitoimistot digimurroksen suunnannäyttäjinä

Admicomin talousjohtaja Kari Kalmukoski kirjoittaa asiantuntijatekstissään tilitoimistojen kokemasta digitaalisesta murroksesta.

Puhuttaessa taloushallintopalveluiden tulevaisuudesta ja tilitoimistostrategioista, tulee aina väkisinkin törmäämään sanaan ”digitalisaatio”.

Sanaa käytetään paljon kyllä muissakin piireissä, mutta varsinkin näin internetin, tekoälyn ja koneoppimisen aikakaudella, termi tuntuu sinnikkäästi nostavan päätään etenkin taloushallinnon tulevaisuutta seuratessa.

Koko ala on kuin varkain onnistunut ravistamaan vanhat pölyt mappiensa päältä, nostamaan katseensa tulevaisuuteen ja ottamaan eturintamassa askeleen kohti digitaalista aikakautta. Taloushallintobisneksestä on tullut trendikästä.

”Koko ala on kuin varkain onnistunut ravistamaan vanhat pölyt mappiensa päältä”

Toimialan jatkuvasti muuttuessa, myös alan yritysten on omaksuttava uusi rooli suunnannäyttäjinä. Mutta miten onnistunut digitaalinen transformaatio toteutetaan? Ei ainakaan rahalla, jos on uskominen Harvard Business Reviewin artikkelia ”Digital Transformation Is Not About Technology” (Tabrizi, Lam, Gerard, Irvin, 2019). Artikkelissa viitataan tutkimukseen, jonka mukaan 70 prosenttia kaikista digitaaliseen transformaatioon suunnatuista aloitteista päättyy pettymykseen ja asetettuja tavoitteita ei koskaan saavuteta. Tämä siis, vaikka rahaa näihin hankkeisiin upotettiin arviolta n. 1,3 biljoonaa dollaria vuonna 2018, tarkoittaen sitä, että n. 900 miljardia dollaria valui hukkaan bittiavaruuteen.

Vertailun vuoksi, hukkaan heitetyllä rahalla olisi rahoitettu koko Suomen valtionbudjetti vuoteen 2036 saakka.

”Taloushallintobisneksestä on tullut trendikästä.”

Tabrizin ym. (2019) mukaan uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuden tehokkuuden parantamiseen sekä asiakkaille tuotettavan lisäarvon kasvattamiseen, mutta muutos ei voi onnistua, jos ihmisiltä puuttuu tahtotila muuttaa omia ja organisaatiossa olemassa olevia toimintamalleja.

Päinvastoin tässä tapauksessa teknologiat lähinnä korostavat jo olemassa olevia puutteita ja tehoparannuksia ei pääse syntymään. Artikkelin mukaan teknologia tai raha eivät siis ole avaimia digiloikan toteuttamiseen, vaan ne ovat ainoastaan muutoksen mahdollistajia. Todellinen ratkaisu löytyy tilitoimiston strategiasta ja toimintamalleista.

Tilitoimistoissa on perinteisesti totuttu siihen, että kirjanpitäjät ja palkanlaskijat pitävät kaikki langat aina käsissään ja jokainen lasku, kuitti tai palkkalaskelma kiertää ensin asiantuntijan kautta ennen kuin se merkitään kirjanpitoon. Tämän lisäksi alv-ilmoitukset ja KATRE -ilmoitukset katsotaan suurennuslasin avulla läpi ennen niiden lähettämistä viranomaisille. Tämä siis vaikka teknologiat automaattitiliöintiin, kuittien tehokkaaseen käsittelyyn ja arvonlisäveroilmoitusten automaattilähetykseen ovat olleet olemassa jo pitkään esimerkiksi Adminetissä.

”Todellinen ratkaisu löytyy tilitoimiston strategiasta ja toimintamalleista.”

Päästään siis siihen, että ainoa tapa toteuttaa todellinen digitaalinen transformaatio kohti tehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää palvelua ei ole tuoda uusia teknologioita tukemaan nykyisiä prosesseja vaan hyödyntää ensin jo olemassa olevia teknologioita uusien prosessien kehittämiseen ja kiinnittää huomiota myös vanhojen, turhien prosessien poistamiseen. Kun organisaatio on sisäistänyt ketterät prosessit, jotka muovautuvat helposti tukemaan uutta teknologiaa, myös tulevaisuuden harppaukset teknologisissa ratkaisuissa on helppo ottaa käyttöön. Näin voidaan saavuttaa uskomattomia parannuksiatehokkudessa asiakastyytyväisyyden samalla noustessa.

Adminet tukee nimenomaan asiakaslähtöisiä prosesseja ja voi sen vuoksi aluksi tuntua taloushallinnon henkilöstöstä vieraalta, varsinkin verrattuna moniin muihin taloushallinnon ohjelmistoihin. Yli 90 prosenttia ostolaskuista tiliöityy automaattisesti kirjanpitäjän niitä koskaan näkemättä, palkanlaskenta hoitaa TES tulkinnat ja alv- ja KATRE -ilmoitukset lähtevät automaattisesti joka kuukausi, kenenkään niihin koskematta. Tätä puolta ei asiakas välttämättä vielä näe, onhan nämä asiat hoituneet ennenkin (tosin hitaammin), mutta tilitoimiston henkilöstö huomaa muutokset välittömästi.

Siinä vaiheessa kun uudet prosessit säästävät aikaa, alkaa muutos konkretisoitua myös asiakkaan päässä: kun kirjanpitäjällä ja palkanlaskijalla onkin yhtäkkiä aikaa tarjota palveluitaan asiakkailleen viranomaisten sijaan, asiakkaan palvelukokemus paranee huomattavasti.

On tilitoimistojen omissa käsissä luoda sellainen kulttuuri, jossa sisäistetään asiakaslähtöisen palvelun tärkeys ja ketterän kehityksen identiteetti. Nämä arvot omaksumalla mikä tahansa tilitoimisto voi ottaa suunnannäyttäjän roolin digitalisaation ja modernin palveluntuottamisen eteenpäin viemisessä.

Työkalut ovat jo olemassa. Ja langat ovat edelleen kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden omissa käsissä.