Tilitoimistojen ja Adminetin yhteistyössä on voimaa

Adminet tarjoaa tilitoimistoille keinoja selvitä nopeasti muuttuvasta ympäristöstä sekä palvella entistä paremmin asiakasyrityksiä.

Tilitoimistot ovat viime vuosina kokeneet monta murrosta – digitalisaatio, toimialan kiihtyvä kilpailu ja jatkuvasti kiristyvä viranomaisten vaatima raportointivelvollisuus. Lisäksi asiakasyritysten on entistä helpompi vertailla ja kilpailuttaa taloushallinnon palveluita. Moni tilitoimisto painii myös rekrytointihaasteiden kanssa osaavan henkilökunnan löytämisen ollessa entistä vaikeampaa. Kun yhdistää edellä mainittuihin haasteisiin vielä työaikaa vievät toimintamallit ja järjestelmät, ei ole ihme että kannattava liiketoiminta ei ole enää mikään itsestäänselvyys tilitoimistoalalla.

Automatisointi ja tekoäly ovat jo jonkin aikaa olleet ohjelmistotoimittajien lauseissa viliseviä trendisanoja. Ne ovat kuitenkin kaukaisia haaveita erityisesti niille tilitoimistoille, jotka palvelevat vielä mappiasiakkaita. Vaikka suurin osa asiakkaistanne olisi jo sähköisen palvelun piirissä, saatatte silti joutua odottelemaan aineistoa esimerkiksi asiakkaan käyttämien useiden järjestelmien vuoksi. Automatiikasta ja tekoälystä on hyötyä vasta, kun asiakkaan koko kirjanpitoaineisto on aina tilitoimiston saatavilla.

Tilitoimiston työkuorma jakautuu tasaisemmin, kun käytetään asiakkaan kanssa yhtä ja samaa järjestelmää, jossa rutiinityöt on automatisoitu ja tieto on aina ajan tasalla. Näin tilitoimistoille avautuu kullan arvoinen mahdollisuus tuottaa asiakkailleen asiakaspalvelun lisäksi erilaisia asiantuntijapalveluita. Esimerkiksi talouspalaverien järjestäminen asiakkaan kanssa on monen tilitoimiston haave, jonka toteuttaminen jää rutiinityöskentelyn ja kiireen jalkoihin.

Asiakasyritystenne vaatimusten kasvaessa kilpailu kiristyy. Oletko valmis antamaan kilpailevalle tilitoimistolle mahdollisuuden tarjota asiakkaallesi kattavampaa palvelua nykyaikaisen ratkaisun kautta? Vai oletko mukana edelläkävijänä tarjoamassa ratkaisua omille asiakkaillesi?

Oletko mukana edelläkävijänä tarjoamassa ratkaisua omille asiakkaillesi?

Tulevaisuuden tilitoimisto -lehti tarjoaa katsauksen nykyaikaiseen tapaan toimia. Kehittämämme ja tarjoamamme Adminet on jo yli sadan tilitoimiston päivittäinen työkalu ja haluamme mahdollistaa talousautomaation myös muille tilitoimistoille kumppanuuksien kautta. Näin voimakkaasti kasvavalla Adminet-asiakaskunnallamme on entistä paremmat mahdollisuudet valita tuttu paikallinen tilitoimisto.

Mia Häll
kumppanuuspäällikkö