Tilitoimiston vuosikello: Jos työkuorma ei kasaantuisikaan?

Alkuvuosi on kiireistä aikaa tilitoimistoille, eikä suotta: työkuorma jakaantuu vain harvoissa ratkaisuissa tasaisesti kuukausien välille.

Taloushallinnon ammattilaisen työkuorma keskittyy usein kuukaudessa tietyillä asiakkailla tiettyihin päiviin. Kiireisimpiä hetkiä ovat ne ajankohdat, kun asiakas toimittaa tositteet ja muun kirjanpitoaineiston.

Mikäli asiakkaalla on käytössään taloushallinnon järjestelmästä erillinen toiminnanohjaustai laskutusjärjestelmä saattavat asiakkaan tositteet olla kirjanpitäjän ulottumattomissa. Kuukauden päätyttyä aineiston toimittamiseen saattaa liittyä kirjanpitäjästä riippumatonta viivettä. Materiaalin toimitusajankohdan lisäksi työkuorma keskittyy usein ilmoitusten eräpäiviin.

Kuukauden 12. päivän lisäksi KATRE-ilmoitukset työllistävät monia taloushallinnon ammattilaisia, tilinpäätösajasta puhumattakaan.

Adminetin avulla taloushallinnon työkuorma tasoittuu. Asiakkaan kirjanpitoaineisto on aina asiakkaan, kirjanpitäjän ja palkanlaskijan saatavilla. Ilman turhia viiveitä. Kirjanpitäjän apuna on Adminetin automatiikka, joka avustaa rutiinikirjauksissa, poistaen manuaalista työtä. Automatiikka koostaa ilmoitukset ja lähettää ne.