3 faktaa yrityksen verotuksesta

Yrityksen verotusasiat saattavat tuottaa joskus päänvaivaa ja silloin toisten yrittäjien neuvot ovat kultaakin arvokkaampia. Kuitenkin kiperimmissä kysymyksissä on parempi kääntyä oman kirjanpitäjän puoleen. Taloushallinnon asiantuntijamme Katariina halusikin tuoda esille muutaman kiinnostavan faktan yritysten verotuksesta, joista voi oikeasti olla hyötyä.

Kirjanpitäjänä usein törmään tilanteeseen, jossa yrittäjä on saanut ”Esson baarista” vinkkejä siihen, kuinka yrityksen asioita kannattaisi hoitaa tai mitä olisi mahdollista tehdä esimerkiksi välttääkseen veroja. Toisinaan puurot ja vellit ovat menneet iloisesti sekaisin ja on yhdistetty kaksi asiaa, jotka eivät millään liity toisiinsa. 

Usein vinkit ovat myös hyviä, mutta on syytä tarkastaa omalta kirjanpitäjältä, mitä asiassa tulee ottaa huomioon. Kirjanpitäjäsi tuntee kuitenkin yrityksesi tilanteen paremmin kuin ulkopuoliset tahot. 

Tässä blogitekstissä haluan nostaa muutaman yrityksen verotusta koskevan seikan, jotka voivat olla hyödyllisiä. 

Fakta numero 1: Veroilla on väliä – arvonlisävero vai tulovero?

Yritykset maksavat lähtökohtaisesti kahdenlaisia veroja: tuloveroa ja arvonlisäveroa. Kun yritys myy tuotteitaan tai palveluitaan, syntyy siitä tavallisesti velvollisuus tilittää arvonlisävero. 

Mikäli kuitenkin yrityksen ostoista koituvat arvonlisäverovähennykset ovat suoritettavaa arvonlisäveroa suuremmat, voi yritys saada palautusta. Tämä kuitenkin voi olla merkki siitä, että yritykselläsi on enemmän kuluja kuin myyntiä.  

Toisinaan arvonlisäverottomat myynnit tai rakentamispalvelun käänteisen arvonlisäveron myynnit pitävät tilitettävän arvonlisäveron määrän maltillisena.  

Yrityksen tulee maksaa verotettavasta tulostaan tuloveroa. Mikäli sitä maksetaan ennakkoon, puhutaan ennakkoverosta 

Mikäli ennakkoveroja ei ole maksettu riittävästi tilikauden aikana, voidaan tuloveroja maksaa ennen lopullisen verotuksen toimittamista lisäennakkona. Lisäennakkoa voidaan maksaa korotta tilikauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun.  

Lopullisen verotuksen toimittamisen yhteydessä Verohallinto voi määrätä jäännösveron, jos ennakkoveroa tai lisäennakkoa ei ole maksettu riittävästi.   

Fakta numero 2: Osakeyhtiö voi menettää mahdollisuuden hyödyntää aiempien vuosien tappionsa

Mikäli osakeyhtiöllä syntyy elinkeinotoiminnan tuloksena tappiota, se voi tavallisesti vähentää tappiot tulevien vuosien verotettavasta tulosta. Tappio voidaan vähentää voitollisista tuloksista seuraavan 10 verovuoden aikana. Tuon ajan jälkeen tappiot eivät ole siis enää hyödynnettävissä.  

Listaamattomilla osakeyhtiöillä tappiot voidaan menettää, mikäli yhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa suoraan tai välillisesti tappiollisen verovuoden aikana tai sen jälkeen. 

Jos omistajanvaihdos on tapahtunut perinnön tai testamentin vuoksi, ei tappioita kuitenkaan menetetä. Mikäli tappiot menetetään, niitä voidaan kuitenkin hakea takaisin poikkeuslupamenettelyssä

Poikkeuslupamenettelyssä keskeisenä asiana tutkitaan sitä, onko tappiot muodostuneet kauppatavaraksi. Mikäli näin ei ole, on tappiot mahdollista saada takaisin ja vähennettäväksi.  

Fakta numero 3: Nyt on mahdollisuus verosuunnitteluun – yritys voi tehdä normaalia suurempia poistoja 

Tiesitkö, että yrityksellä on mahdollisuus tehdä normaalia suurempia poistoja verovuosina 2020–2023?  

Normaalisti yritys voi tehdä käyttöomaisuuskalustostaan verotuksessa 25 % menojäännöspoistoja. Nyt yrityksellä on kuitenkin poikkeuksellisesti mahdollisuus jopa 50 % poistoihin. 

Korotettuja poistoja voidaan kuitenkin soveltaa verovelvollisen täysin uutena hankkimaan ja lain voimassaoloaikana käyttöön otettuun kalustoon, jota se käyttää elinkeinotoiminnassaan.  

Korotetut poistot voidaan tehdä joko kaikkina neljänä vuotena, mutta se ei ole kuitenkaan pakollista jokaisena vuotena. Korotettujen poistojen käytöstä voidaan siis päättää vuosittain, joten tämä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa yrityksen verotukseen.  

Kysythän tarvittaessa kirjanpitäjältäsi, voidaanko yrityksessänne soveltaa korotettuja poistoja. 

Katariina Rekonen

Katariina toimii Admicomilla taloushallinnon asiantuntijana. Katariinan työnkuvaan kuuluu asiakasyritysten juoksevan kirjanpidon hoitaminen, verotuskysymyksien ratkominen sekä tilinpäätöksien ja veroilmoituksien laatiminen. Vapaa-ajallaan Katariina nauttii eri liikuntamuodoista ja kehittää itseään avoimen yliopiston opintojen parissa.