5 Adminetin keskeisintä hyötyä

Mitä 63 asiakasta sanoo Adminetistä haastattelujen pohjalta?

Seuraavaan listaan olen koostanut sinulle Adminetin keskeisimpiä hyötyjä 63 asiakashaastattelun perusteella. Kunkin haastatellun asiakkaan sitaateista poimittiin järjestelmällisesti kaikki hänen korostamansa hyödyt, jotka luokiteltiin edelleen koko aineiston valossa ylemmän tason hyötyihin.

Haastatteluaineistoa on kerätty eri kokoisista ja erilaista toimintaa tekevistä talotekniikka- ja rakennusalan asiakasyrityksistämme, joilla on myös hyvin erilaisia taustoja esimerkiksi ohjelmistojen hyödyntämisen suhteen. Tutkimusaineistossa mukana olevat yritykset sijaitsevat ympäri Suomea.

Löysimme 5 keskeistä hyötyä, jotka ovat olleet asiakkaillemme erityisen merkityksellisiä.

1. Ajansäästö toimistorutiineista

Peräti 98 % haastatelluista asiakkaista korosti säästäneensä aikaa merkittävästi rutiininomaisesta toimistotyöstä, kuten ostolaskujen käsittelystä. Monet toimitusjohtajat kertovat säästäneensä jo omassa työajassaan 1-2 päivän verran viikossa, minkä lisäksi töitä ei tarvitse tehdä enää iltaisin ja viikonloppuisin. Toimistoon ei myöskään yleensä ole ollut tarvetta palkata väkeä edes yrityksen kasvaessa.

Vapautunut aika on saatu suunnattua tuottavampaan työhön, kuten asiakastapaamisiin, työmaakäynteihin, yrityksen kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin.

2. Helpompi ja kevyempi arki

Haastateltavista 94 % kertoi töiden tekemisen olevan aiempaa helpompaa. Helpotusta on saatu mm.

  • projektinhallintaan,
  • töiden organisointiin,
  • usean toimipisteen hallintaan,
  • yrityksen seurantaan,
  • ostoihin,
  • laskutukseen,
  • myymälätoimintaan ja
  • palkanlaskentaan.

Työnteon helpottumisen lisäksi 73 % haastateltua asiakasta koki työkuorman jakautuneen tasaisemmin yrityksen sisällä, kun esimerkiksi työtilausprosessi ei ole enää yhden henkilön harteilla. Moni toimitusjohtaja ja taloushallinnosta vastaava kertoi saaneensa Adminetistä huomattavaa helpotusta omaan työmääräänsä.

Monet haastateltavat kertoivat myös hyödyistä, joita he olivat kuulleet omilta työntekijöiltään. Heidän mukaansa esimerkiksi asentajat ja rakennusmiehet ovat olleet tyytyväisiä voidessaan tehdä kirjauksia suoraan työmaalta.

3. Yksi pilvipalvelu yrityksen toiminnan hallintaan

Adminet kattaa yrityksen toiminnot tarjouslaskennasta kirjanpitoon, joten asiakasyrityksemme ovat voineet sen myötä siirtyä papereilta digitaaliseen maailmaan.

Jopa 79 %:lle haastatelluista asiakkaista paperittomuus on ollut erittäin tärkeä hyöty, sillä Adminetin myötä on voitu heittää hyvästit työlle paperisten tuntikorttien, laskujen, mappien ja kirjanpitoaineiston parissa. Esimerkiksi sähköinen kirjanpito säästää merkittävästi aikaa ja vaivaa Adminetin muodostaessa kirjanpitoaineistoa automaattisesti sitä mukaa kun töitä tehdään.

63 % pitää myös merkittävänä hyötynä sitä, että töitä voi nykyään tehdä missä ja milloin vain. Noin puolet myös korostivat yhden sähköisen järjestelmän ratkaisun olevan heille tärkeä, sillä kaikki tiedot ja toiminnot ovat yhdessä paikassa.

Kaikki tiedot kirjanpitoa myöten ovat siis käytettävissä missä niitä tarvitaankin.

4. Tietoa reaaliajassa

70 % haastateltua asiakasta pitää ajantasaista ja tarkkaa seurantaa erittäin tärkeänä hyötynä. Raportit ja reaaliaikainen kirjanpito pitävät johdon kartalla yrityksen tilanteesta, helpottavat päätöksentekoa ja mahdollistavat nopean reagoinnin muutoksiin.

5. Kustannussäästöt

Haastatellut asiakkaat kokivat saavansa taloudellista hyötyä sekä suorina kustannussäästöinä että eri osa-alueiden kautta. Asiakasyritykset ovat saaneet esimerkiksi hävikin minimiin, kun töitä ja tarvikkeita ei enää jää laskuttamatta. Haastatellut asiakkaat kertoivat myös voivansa laskea tarjouksia nopeasti ja tarkasti, minkä lisäksi moni koki Adminetin parantavan heidän omaa asiakaspalveluaan.

43 % haastatelluista kertoi näiden lisäksi saaneensa suoria kustannussäästöjä esimerkiksi Adminetin hintavertailulla ja automatiikan avulla säästyneen työajan kautta. Ajansäästö (kohta 1) ja kustannussäästö ovat kuitenkin usein saman kolikon kääntöpuolet, joista toinen helposti unohtuu. Johan sen vanha sanontakin kertoo, että aika on rahaa.

Ps. 78 % haastatelluista halusi korostaa vielä erikseen saavansa meiltä hyvää palvelua.

Jenni Renko

Jenni on vuodesta 2014 Admicomilla viihtynyt markkinointijohtaja, joka saa virtaa ihmisten auttamisesta viestinnän ja teknologian keinoin. Opintojen kautta tullut tietojärjestelmätieteen, kauppatieteiden ja käytettävyyden yhdistelmä on antanut monipuoliset eväät ohjelmistojen, liiketoiminnan ja ihmisten ymmärtämiseen, mutta uutta osaamista on motivoivaa kerryttää koko ajan. Vapaa-ajalla Jenni nauttii perheen ja koirien kanssa touhuamisesta, liikunnasta, pelaamisesta ja musiikista.