Adminetin hinta joustaa asiakkaan mukaan

Hintavertailu kuukausimaksullisten ja lisenssiohjelmistojen viidakossa voi olla vaikeaa. Etenkin kun pelkkää ohjelmiston hintaa tuijottamalla ei pääse välttämättä siihen oikeasti kustannustehokkaimpaan ratkaisuun.

Admicomin hinnoittelumalli on säilynyt ennallaan jo vuosia. Meillä hinnoittelun lähtökohtana on joustavuus asiakkaan mukaan. Adminetin kuukausihinta tarkistetaan asiakkaan käyttäjämääriin joka kuussa ja liikevaihtoon vuosittain. Tasauslasku voi olla siis kasvuyrityksessä ylöspäin ja laskevassa alaspäin, perustuen asiakkaan omaan yksilölliseen vuosisopimukseen.

Admicomin pääajatus on laajentaa ja kehittää asiakkaiden tarpeita vastaavaa sovellusvalikoimaa ja saada kasvua sitä kautta. Puhtaat vuosittaiset hinnankorotukset jätämme kilpailijoiden kikkailuksi.

Miten vertailla ohjelmistojen kustannuksia?

Hintavertailu SaaS-ohjelmiston ja lisenssiohjelmiston välillä voi olla vaikeaa. Ensimmäisen kustannus tulee yhdellä laskulla kuukausittain, kun taas toisen kustannukset jakautuvat pieniksi palasiksi: vuosiylläpito, poistot taseesta, palvelin ja virusturva jne.

Vertailussa on hinnan lisäksi huomioitava myös ohjelmiston versiopäivitykset. Lisenssejä joutuu pahimmillaan ostamaan uudestaan vanhan ohjelmistoversion poistuessa ja sen tuen loppuessa.

Siis todellakin, päivittämään ohjelmistoversio pakon edessä ja ostamaan lisenssejä uudestaan. SaaS-mallissa niitä ei käytännössä tule, vaan palveluntarjoaja päivittää järjestelmää koko ajan saman hinnoittelun puitteissa.

Ohjelmistosta tulevien suorien kustannusten lisäksi epäsuorista kustannuksista kertyy yllättävän iso potti. Selvitä ohjelmistoa ostaessasi vaikutukset myös kirjanpidon ja palkanlaskennan kuluihin ja toimintatapojen tehostamisesta saataviin säästöihin.

Ohjelmisto kustannukset - Rakentaminen ja talotekniikka - Admicom blogi

Suoria ja epäsuoria ohjelmistokustannuksia rakennus- ja talotekniikka-alalla (Klikkaa kuva isommaksi)

Valitsisitko saman ohjelmiston vielä 5 vuoden päästä?

Kun mietit vaihtoehtoja SaaS-ohjelmiston (kuten Adminet) ja valmisohjelmiston välillä, niin rinnasta asia hetkeksi fyysiseen erikoiskoneeseen. Tämä kone on oltava käytössä toimintavarmasti kaikilla työmailla ja sen on päivityttävä automaattisesti ilman huoltokatkoja.

Konemalli ei saisi vanhentua käsiin, etteivät kilpailijat kiri tehokkuudessa ohi.

Jos koneen vaihtaminen vuosittain ei myöskään ole vaihtoehto, alkaa se kuulostaa selkeästi vuokrakoneelta. Vielä kun hinta joustaisi työmaiden koon mukaan…

Adminetin hinta on toiminut juuri näin ja tämä on tulevaisuuden hinnoittelumalli muillakin.

Kun valitset Adminetin, jätät ohjelmisto-, palvelin- ja laitteistoasiat sekä päivitykset ja tietoturvasta huolehtimisen ammattilaisten käsiin. Samalla saat vielä säästöjäkin tehottomista toimintatavoista, päällekkäisistä ohjelmistoista ja taloushallinnosta.