Kansallinen tulorekisteri KATRE on helpottanut arkea jo kolme vuotta

Kansallinen tulorekisteri KATRE on vähentänyt yrittäjien ilmoitusvelvollisuuteen kuluvaa aikaa, sillä nyt tiedot kulkevat sähköisesti oikeisiin paikkoihin. Mutta oliko uudistuksesta todella hyötyä?

”Katri, kuka se Katri on?” joku joskus ihmetteli.

Kyseessähän on kuitenkin KATRE, eli Kansallinen tulorekisteri. Tarkemmin sanottuna digitaalinen tietokanta, jossa on kaikki palkka-, eläke-, ja etuustiedot kattavasti ja kätevästi yhdessä paikassa.

Tulorekisterin tiedonkäyttäjinä on jo 17 eri viranomaista ja toimijaa, joten tiedonkulun volyymi on suuri. Se perustettiin osana julkisten palvelujen digitalisointia, ja sen tavoitteena oli säästää julkisen talouden menoja sekä helpottaa työnantajien palkkailmoitusrumbaa. Tavoite on mielestäni saavutettu!

Kolmen vuoden takainen helpotuksen huokaus

Kun kansallisen tulorekisterin vuonna 2018 ilmoitettiin tulevan voimaan 1.1.2019, aiheutti uutinen palkanlaskennassa positiivista odotusta.

Tulorekisteri-ilmoituksiin siirtyminen tarkoittaisi nimittäin sitä, että verottajalle, tyel-vakuutusyhtiöön, tapaturmavakuutusyhtiöön ja työllisyysrahastoon tehtävät palkkojen vuosi-ilmoitukset poistuisivat. Tammikuussa ei tarvitsisi tehdä enää 12-tuntisia työpäiviä, eikä 0,02 € erotuksen vuoksi tarvitsisi levittää paperiraportteja lattialle, jotta erotus löytyisi ennen vuosi-ilmoitusten kireää deadlinea.

Vuodenvaihteen stressi vähenisi siis huomattavasti!

Mitä me kaikki tästä hyödytään?

Työnantajalle tulorekisteristä on hyötyä sekä hallinnollisesti että taloudellisesti. Ennen tulorekisteriä tiedot palkoista täytyi ilmoittaa usealle eri taholle, useina eri ajankohtina ja erilaisin lomakkein. Myös erinäisiä palkkatodistuksia ja ansioselvityksiä täyty lähetellä eri viranomaisille.

Tulorekisterin myötä ansiotiedot tarvitsee ilmoittaa vain kerran ja vain yhteen paikkaan. Kun ilmoittamisen vielä automatisoi helpottuu ilmoittaminen moninkertaisesti, eikä tarvitse muistaa mitä piti ilmoitella minnekin ja milloin, ja onhan kaikki käyttäjätunnukset voimassa ja tallessa.

Tulorekisterin ansiosta myös yrityksen työnantajamaksut ovat jatkuvasti ajan tasalla, eikä yllättäviä laskuja pääse syntymään.

Aiemmin esimerkiksi tapaturmavakuutusyhtiölle on pitänyt ilmoittaa arvio tulevan vuoden ansioista, jotta he osaavat laskuttaa yritystä oikein. Tätä ei tarvitse enää tehdä, sillä tapaturmavakuutusyhtiö saa ajantasaiset tiedot tulorekisteristä ja laskuttaa yrityksiä tämän mukaan.

Ajantasaisuus helpottaa siis yritystä valmistautumaan työnantajamaksuihin rahallisesti, eikä yrityksen tarvitse pelätä ikäviä tasauslaskuja.

Yksityishenkilöille tulorekisterin hyöty näkyy esimerkiksi siinä, että viranomaisten päätöksenteko on nopeutunut suuresti muun muassa päiväraha-, vanhempainraha- ja työeläkepäätöksissä.

Myös ennakonpidätysprosentin ja eläkekertymän oikeellisuuden seuranta on helppoa, sillä jokainen henkilö näkee kaikki tulorekisteriin ilmoitetut ansiotietonsa yhdellä kertaa Suomi.fi-palvelun tai Omaveron kautta.

Sieltä pääsee myös vakoilemaan että onhan työnantaja hoitanut ilmoitusvelvollisuutensa!

Onko tulorekisteristä vaivaa?

Tulorekisteri tuo toki omat haasteensa työnantajalle ja palkkahallinnolle. Tulorekisteriin lähtevien henkilö- ja palkkatietojen tulisi olla oikein alusta asti, jotta tulorekisteri-ilmoitukset menevät läpi ja korjauksista johtuvista lisätöistä ja mahdollisilta viranomaisten viivästysmaksuilta vältyttäisiin.

Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja perustettaessa, palkkalajeja valittaessa sekä poissaoloja syötettäessä on oltava tarkkana niin työnantajan kuin tilitoimistonkin päässä. Tämä on vaatinut, ja vaatii edelleen, asennemuutosta sellaisilta työnantajilta joille HR ja palkka-asiat eivät ole aikaisemmin olleet kovin kiinnostavia.

Tulorekisterin ilmoitustavat – se tylsä osio

Tulorekisteri-ilmoitukset voidaan lähettää kolmella tavalla: palkkaohjelman automatiikalla, lataamalla tiedot tiedostona tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tai syöttämällä tiedot käsin tulorekisterin verkkolomakkeella. Paperilomakkeilla tiedot voi ilmoittaa enää vain erityisestä syystä.

Meillä Admicomilla tulorekisteri-ilmoitukset lähtevät aina automaattisesti täysin huomaamatta ja aina ajallaan. Ilmoitukset hiipivät kuin bitti-ninjat yössä!

Käsin syöttäminen on työlästä ja nostaa virhemarginaalia, sillä jokainen henkilö pitää syöttää erikseen ja hyvin yksityiskohtaisesti. Vaikka palkkajärjestelmästä saisikin muodostettua ilmoitukset automaattisesti tai tiedostosiirtona, joskus tiedot pitää kuitenkin syöttää käsin. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun yritys on maksanut tuloja palkkajärjestelmän ulkopuolelta.

Kokonaisuutta ajatellen tulorekisteristä on ollut paljon hyötyä kansalaisille ja yhteiskunnalle, ja tulorekisteripalvelua kehitetään ja parannetaan jatkuvasti lisää.

Toki jotkin osa-alueet ovat uudella tavalla työllistäneet työnantajia ja tilitoimistoja ja vaatineet uuden opettelua, mutta näinhän asiat aina menevät kun uusi toimintatapa otetaan käyttöön. Onneksi meillä on Tulorekisterin Youtube!

Sini Silvennoinen

Sini on työskennellyt Admicomin palkanlaskennan tiimissä jo lähes viisi vuotta. Työssä parasta on hänen mielestään paradoksaalisesti vaihtelevuus ja rutiinit sekä tietenkin hyvät työkaverit. Harrastuksiin Sinin mukaan kuuluu neulominen ja koirankarvojen keräily.