Kehitystoiveista totta?

Tuotekehitys on se usein loppukäyttäjälle hieman mystiseksi jäävä koneisto, jonka uumenista putkahtaa uusia ohjelmistoversioita muutaman kuukauden välein. Millaisen prosessin tuloksena nuo versiot tuotetaan? Asiakkaana olet ehkä miettinyt myös, kuinka ohjelmistoon tulevat ominaisuudet valitaan ja kuinka saisit oman kehitysideasi työlistalle?

Meidän tuotekehityksemme tavoitteena on jalostaa järjestelmäämme rakennus-, talotekniikka- ja teollisuusalan sekä asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Kehitystoiveita asiakkaamme voivat välittää helposti suoraan Adminetistä tukipyynnön kautta.

Saammekin kiittää nimenomaan asiakaskuntaamme useista loistavista ideoista, joita olemme toteuttaneet Adminettiin.

Kehitystarpeita nousee luonnollisesti esille myös oman talomme sisältä esimerkiksi myynnistä, käyttöönotosta ja tilitoimistosta samoin kuin yhteistyökumppaneidemme järjestelmäkehityksen myötä. Myös viranomaiset – eli lakisääteiset muutokset – pitävät kehittäjät työteliäinä. Kaikki kehitystyö ei kuitenkaan näy suoraan loppukäyttäjälle, vaan kyse voi olla myös teknisistä muutoksista konepellin alle.

Kaiken kaikkiaan monivaiheisen prosessin läpi kulkee kuukausittain 100-150 kehitysehdotusta, joiden käsittelyyn osallistuu koko joukko asiantuntijoita eri yksiköistämme.

Toimialojen asiantuntijat priorisoivat tarpeet

Aivan aluksi ehdotukset koostetaan ja jaotellaan toimialoittain. Seuraavaksi niiden kimppuun pääsevät asiantuntijoista koostuvat toimialaryhmät, joissa voi olla edustajia esimerkiksi asiakastuesta, tilitoimistosta, myynnistä ja käyttöönotosta. Tämän käsittelyn tarkoitus on, että kutakin kehitystarvetta tarkastellaan mahdollisimman monesta näkökulmasta, erilaisten kohderyhmien ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Toimialaryhmien tehtävänä on valita toteutettavat ominaisuudet, laatia niistä tarkemmat kuvaukset ja priorisoida näin syntyvät kehityslistat. Tämä on eräs prosessin haastavimmista osuuksista, sillä kaikki ehdotukset ovat luonnollisesti syntyneet todellisesta tarpeesta.

Millaiset ideat sitten pääsevät jatkoon?

Adminet toimii pilvipalveluna, joten kaikki päivitykset menevät kaikkien asiakkaiden käyttöön. Tämän vuoksi on tärkeää, että ominaisuudet ovat toteutettavissa kaikille asiakkaille ja toimialoille soveltuvalla tavalla. Kehitysehdotus voi karsiutua myös sen vuoksi, että se on epäselvä tai monitulkintainen. Kaikkia hyviäkään ehdotuksia ei valitettavasti voi kerralla toteuttaa.

Ehdotus eteneekin toteutusvaiheeseen varmimmin, kun se on yksityiskohtaisesti kuvattu ja hyvin perusteltu.

Hyvin kuvatusta kehitystarpeesta käy ilmi, mihin sovellukseen tai toimintoon ominaisuus liittyy ja mikä on sen hyöty käytännön rutiinien kannalta tai esimerkiksi liiketaloudellisesti. Usein kuva tai kaavio havainnollistaa asiaa parhaiten.

Kun yhteisymmärrys toteutettavista ominaisuuksista ja niiden keskinäisestä järjestyksestä on saavutettu, lista etenee tuotekehitykseen kyseisen toimialan kehitystiimille.

Kehitysehdotuksen matka sisältää monta karsintakierrosta ennen päätymistä koodarin työpöydälle. Näin saamme varmistettua, että järjestelmään kehitettävät ominaisuudet palvelevat asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Ideasta tuotteeksi

Toteutusprosessissa tuotekehityksen työskentelytapana on Scrum, jossa tuote jalostuu kehitysjaksojen eli sprinttien myötä: sprintin sisällä tuotetaan “valmiin” määritelmän täyttävä, käyttökelpoinen ja potentiaalisesti julkaisukelpoinen tuoteversio. Kehitysjakso alkaa suunnittelupalaverilla, jossa toimialaryhmien priorisoimasta jonosta valitaan toteutettavat ominaisuudet.

Tältä kehityslistalta ehdotuksen ottaa työpöydälleen aihealueeseen perehtynyt ratkaisuarkkitehti, jonka laatiman suunnitelman perusteella Full Stack -kehittäjä eli tuttavallisemmin koodari käärii hihansa. Käytännössä toteutus muovautuu näiden kahden tiiviin yhteistyön tuloksena.

Testauksen läpäistyään ominaisuus pääsee odottamaan seuraavaa päivitystä.

Sprintin lopuksi järjestetään katselmus, jossa kehitystiimi esittelee tulevan päivityksen sisältämät toiminnallisuudet Admicomin muille työntekijöille.

Arvokas käyttäjäpalaute

Pienet muutokset tulevat versiopäivityksissä heti kaikkien asiakkaiden käyttöön. Isommissa projekteissa käytämme usein pilottiasiakkaita apuna: asiakkaiden käytännön kokemukset arjen keskeltä tuottavat arvokasta tietoa esimerkiksi uuden sovelluksen jatkokehityksen pohjaksi.

Ensiversion julkaisun jälkeen tuotetta muokataan luonnollisesti myös muiden käyttäjien palautteen perusteella.

Asiakkaille näkyviä päivityksiä Adminettiin tehdään neljästä seitsemään kertaan vuodessa ja niiden yhteydessä ilmestyy kooste, jossa version sisältämät muutokset on kuvattu.

Kun uusi Adminet-versio julkaistaan, tuotekehityksessä ahkeroidaan jo täyttä päätä seuraavan kimpussa!

Yksityinen: Sanni Bomberg

Sanni toimii Admicomilla tuotejohtajana. Vapaa-ajalla hän viihtyy liikunnan parissa.