Kirjanpito: 4 periaatetta, jotka kannattaa huomioida

Talotekniikka, rakennus- ja teollisuusyrityksiä välillä ihmetyttää, mikä on oikeasti oleellista sujuvan kirjanpidon kannalta. Avaan hieman muutamaa perusperiaatetta, mitä yritysten kannattaa huomioida.

Tuntuuko kirjanpitäjän kysymykset tarpeettomilta?

Kiirettä pukkaa ja oikeita töitäkin pitäisi tehdä. Kirjanpitäjäkin kyselee kuittien perään ja muita yksityiskohtia. Mihinkähän se niitä tietoja tarvitsee, laskuissahan on yrityksen nimi.

Vastaus kysymykseesi: kirjanpitäjä tarvitsee tietoa voidakseen tehdä kirjanpitoa lain edellyttämällä tavalla.

Yrityksissä tapahtuu monia asioita yhtä aikaa ja usein tieto kirjanpitoon vaikuttavista asioista ei kulje kirjanpitäjälle saakka.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on tehtävä noudattaen mm. olennaisuuden, varovaisuuden sekä riittävän ja oikean kuvan periaatteita. Kuulostaa sanahelinältä, mutta termien takana on hyvinkin yksinkertaisia sääntöjä. Muutetaanpa termit toiseen muotoon:

1. Olennaisuuden periaate = Älä tartu lillukanvarsiin

Kirjanpidossa ei ole tärkeää, onko 5 euron parkkimaksu oikealla kirjanpidon tilillä. Tärkeää on esimerkiksi

  • Kulut ovat oikeassa ryhmässä
  • Tuotot ja kulut ovat oikealla tilikaudella

2. Varovaisuuden periaate = Älä liioittele tai kaunistele

Tilikauden tuloja ja menoja arvioidessa ei pidä sortua ylilyönteihin.

  • Liikevaihdossa on todelliset, toteutuneet työt ja myydyt tarvikkeet
  • Kuluja ei ole arvioitu liian pieniksi
  • Myyntisaamiset on todennäköistä saada eli niissä ei ole suurta luottotappioriskiä

3. Oikea ja riittävä kuva = Viesti totuudenmukaisesti

Tilinpäätös on tarkoitettu yrityksen sidosryhmien päätösten tekoon.

Esimerkiksi kevään 2020 tilinpäätöksissä yleistyi osakeyhtiön hallituksen arvio koronan vaikutuksista seuraavan tilikauden tuloksen muodostumiseen.

4. Hyvä kirjanpitotapa = Noudata lakeja

Kirjanpidon tekemiseen vaikuttavat mm. kirjanpitolaki- ja asetus, kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot, osakeyhtiölaki, arvonlisäverolaki jne. Hyvä kirjanpitäjä huolehtii, että kaikki tieto on oikein ja yrityksen toiminta on läpinäkyvää. Kirjanpitäjän rooli on tärkeä, jotta pystytään toimimaan hyvän kirjanpitotavan mukaan.

Tanjalla on vahva kokemus kirjanpidosta. Hän jakaakin osaamistaan myös talon sisällä uusille työntekijöille sekä toimii tiimiesimiehenä.

Enemmän aikaa tuottavaan työhön

Yhteisillä pelisäännöillä on helppo työskennellä puolin ja toisin! Kun aikaa ei käytetä epäolennaisten asioiden selvittelyyn, voidaan myös toimistotyöhön käyttää vähemmän aikaa.

Tehokkaan kommunikoinnin lisäksi työtä helpottamaan kannattaa ottaa kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka sisällä hoidat päivittäiset kirjaukset ja kirjanpito muodostuu sivutuotteena. Kirjanpitäjänkin työ helpottuu, kun kaikki tarvittavat tiedot ovat kerralla oikein ja oikeassa paikassa ilman kyselyitä.

Admicomin oma auktorisoitu tilitoimisto tarjoaa palveluita Adminet-asiakkaillemme. Adminet-toiminnanohjausjärjestelmää käyttävä asiakas ei maksa perinteisten rutiinikirjausten tekemisestä, vaan saa nykyaikaista palvelua ja oman talousneuvojan, jonka puoleen voi kääntyä kiperissäkin tilanteissa.

Muistahan kirjanpitäjääsi. Pysytään yhteyksissä!

Tanja Göllü

Tanja ehti toimia hyvän tovin Adminetin tukipalvelutiimin vetäjänä, kunnes siirtyi tilitoimiston puolelle ja toimiikin nyt Admicomin tilitoimistossa tiimiesimiehenä. 10 vuoden kirjanpito- ja tilinpäätöskokemuksella Tanja vastaa mm. uusien työntekijöiden perehdytyksestä. Näkemystä yritystoiminnasta hänellä on monelta kantilta, sillä ennen Admicomille tuloaan hän on sekä toiminut yrittäjänä että työskennellyt tilitoimistossa. Tanja nauttii luonnosta, vuodenajoista sekä pihatöistä.