Konepajayrittäjän haaveet ovat toteutettavissa

Konepajayrittäjillä on yritystoiminnan suhteen realistisia tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamisen tiellä voi kuitenkin olla pitkät maksuehdot, isot investoinnit ja kova kilpailu. Nykyaikainen ohjelmisto tuo uudenlaisia ratkaisuja konepajayrittäjän liiketoimintaan.

Olen tavannut useita eri alojen yrittäjiä viime vuosien aikana. Heidän kanssaan on juteltu arjen haasteista ja siitä, mihin suuntaan yritystoimintaa halutaan viedä. Monesti yrittäjät tavoittelevat liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua kuitenkaan kiinteitä kuluja lisäämättä. Tämä oli tilanne aina siihen saakka, kunnes tapasin konepajayrittäjän.

Erona aiemmin tapaamiini yrittäjiin konepajayrittäjän haaveena on pitää yritys pystyssä ja saada viivan allekin jäämään vielä jotakin.

Lisäksi toiveena on, että pääsisi näkemään yrityksen tilauskannan, jotta osaisi vastata tilaajille, milloin tilatut osat on mahdollista toimittaa.

Mielestäni nämä ovat ihan kohtuullisia toiveita. Konepajayrittäjä kohtaa kuitenkin arjessaan haasteita, jotka hankaloittavat näiden tavoitteiden toteutumista.

Konepajayrittäjällä riittää haasteita

Konepajat tekevät tyypillisesti alihankintaa isommille yrityksille pitkinä asiakassuhteina. Materiaalikustannukset muodostavat huomattavan osan konepajayritysten liikevaihdosta.

Hieman haasteellisen tilanteesta tekee se, että usein materiaalitoimittajat vaativat rahansa 21 – 30 pv maksuehdoilla, mutta konepajan asiakkaat suostuvat maksamaan laskunsa vasta 45 – 60 pv maksuehdoilla. Olen kuullut, että joskus uuden asiakassuhteen eteen tulee myöntyä jopa 90 päivän maksuehtoon.

Isot asiakkaat pystyvät sanelemaan alihankkijoille, milloin maksavat laskunsa. Konepajat ja alihankintaa tekevät yritykset sopeutuvat tilanteeseen vaikka väkisin, jotta asiakkaat pysyisivät tyytyväisinä. Kilpailu on kovaa ja asiakkaita halutaan palvella – palvelulla ja toimitusvarmuudella erottaudutaan.

Sanomattakin on selvää, että konepajayritys kantaa harteillaan isoja riskejä.

Kaikki tämä rahoitetaan yrityksen omasta pussista. Katteet ovat pieniä ja usein turvaudutaan factoring-laskurahoitukseen, joka syö pienestä katteesta vielä noin 1 – 3,5 % lisää.

Myös kiinteät kulut näyttelevät isoa roolia, koska toiminnan laajentaminen vaatii suurempia tiloja ja niihin liittyy investointeja.

Sanomattakin on selvää, että konepajayritys kantaa harteillaan isoja riskejä. Riskit muodostuvat investoinneista, materiaaliostoista sekä rajatusta asiakaskunnasta, joka on valmis vaihtamaan alihankkijaa matalalla kynnyksellä.

Mitä ratkaisuja haasteisiin löytyy?

Yrityksen toimintaan saadaan läpinäkyvyyttä ja mahdollistetaan tiedolla johtaminen nykyaikaisen yritysohjelmiston ja tehokkaamman raportoinnin avulla.

Nykyaikaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä tuotannonohjauksella järjestetään helposti yrityksen tuotanto, työmääräimet ja toimitukset. Tuotantotilauksien kuormitukset ja resursoinnit on mahdollista tehdä paikasta tai laitteesta riippumatta näytöltä klikkailemalla. Töiden seuranta puolestaan auttaa näkemään asiakkuuksien kannattavuuksia.

Tehokkaammilla työvälineillä ja nykyaikaisella ohjelmistolla ratkaistaan monta ongelmaa ja helpotetaan konepajayrityksen arkea.

Työvälineitä tehostamalla nähdään jatkuvasti todellinen tilauskanta, jolloin asiakkaille on helppo viestiä toimitusajoista. Myös laskut saadaan lähtemään asiakkaille suoraan myyntitilauksista ilman erillistä laskujen luontia. Automatisointi huolehtii rutiineista, mikä mahdollistaa keskittymisen tuottavaan työhön. Näin viivan allekin jää todennäköisesti enemmän.

Alkuperäisiin dokumentteihin saakka porautuvat raportit tarjoavat mahdollisuuden tarkastella jälkilaskentaa ilman tarvetta hyppiä raportilta toiselle, sillä kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä raportista.

Konepajayrittäjän haaveet ovat toteutettavissa. Kerron mielelläni mitä työkaluja konepajayrittäjän arjen haasteisiin on tarjolla. Samalla vien vastavuoroisesti yrittäjien sanaa eteenpäin, että tarjoamamme työkalut vastaavat tulevaisuudessakin teollisuusyritysten muuttuviin tarpeisiin.

Anna-Maija Ijäs

Anna-Maija on Admicom Finlandin toimitusjohtaja, jolla on pitkä historia teollisuusasiakkaiden palvelemisesta myyjänä sekä toimialajohtajana. Vahva asiantuntemus on kertynyt sekä taloushallinnon koulutuksen että työkokemuksen kautta. Anna-Maijalla on takanaan 15 vuoden työkokemus ohjelmistojen parista, kouluttamisesta ja vastuutehtävistä. Kouluttajan tehtävässä tuli tutuksi yrityksien liiketoiminta ja niihin liittyvät haasteet, mistä on ollut hyötyä etsiessä asiakkaille arkea helpottavia ratkaisuja. Vapaa-aika kuluu perheen ja liikunnan parissa, sydäntä lähellä on Street-tanssi.